Aktualaĵoj

Circo, Maroma y Radio…, kaj Esperanto en SLP*

La pasintan 16a de novembro David López Rueda, estrarano de Meksika Esperanto Federacio, partoprenis en radioelsendo de la Universitato Aŭtonoma de San Luis Potosí (UASLP), en kiu oni parolis, kompreneble, pri la Internacia Lingvo Esperanto. Dum la elsendo David respondis demandojn, kiujn la radioparolistoj de “Circo, maroma y radio” faris al li rilate al la strukturo de la lingvo, al la ideologio ĉirkaŭ Esperanto kaj al ties uzo nuntempe. Krom tio oni informis ke en la sekvanta semajno oni komencus kurson de Esperanto organizata de la Esperantista Potosinia Klubo. Estas menciinda ke pere de Álvaro Camacho, alia el la klubanoj, ni havis la bonegan ŝancon diskonigi Esperanton en tiu ĉi amaskomunikilo, fakte, ekzistas la eblo denove ĉeesti babiladon, por profundigi en la temon kaj tiel daŭrigi la disvastigadon en SLP.
*Verkita de David López R.

MEF diversflanke partoprenis je "Forumo de Universitataj Fakuloj pri Fremdaj Lingvoj" en UAQ*

Meksika Esperanto-Federacio (MEF) denove partoprenis dum lingvo-kongreso. Inter la 24a kaj la 26a de novembro 2010 en la urbo Querétaro, proks. 200 kilometrojn for de la ĉefurbo, okazis la akademie altkvalita XXIV Forumo de Universitataj Specialistoj pri Fremdaj Lingvoj (FEULE en la hispana) kun la temo “novaj tendencoj, novaj kuntekstoj, novaj retoj de kunlaboro, novaj retoj”. Ĝin ĉeestis ĉirkaŭ 300 fakuloj, inter tiuj, profesoroj de lingvaj fakultatoj de diversaj meksikaj universitatoj.

La evento estis organizita de la Lingva Fakultato de la Universitato Aŭtonoma de Querétaro (UAQ), kie ekde marto 2010 oni lernas Esperanton en liberaj kursoj. La instruistoj estas Sergio Romero A. kaj liaj gelernantoj, Carlos Hernández L. kaj Zyanya O´Neill P.

MEF ne nur havis la okazon fari standon, sed krome ĝi povis kontribui al la programo. Pro bonŝanco ni eĉ dufoje povis kontribui. Ĵaŭde oni subite demandis nin ĉu ni povus prezenti laborgrupon kaj ni jesis (alia planita ne okazis).

De la 22ª ĝis 30ª de novembro 2010, ekspozicio pri pentrado en Centro Cultural Futurama

En la “Centro Cultural Futurama” estos ekspozicio pri pentrado nomata “Dioj, vizaĝoj, lokoj” de la meksika artisto José Cruz Pacheco, kiu okazos inter la 22a kaj 30a de novembro 2010.

Kiel pluraj el vi scias, José Cruz Pacheco estas tiu, kiu ekde la organizado de la 10a Meksika Kongreso de Esperanto, okazinta en la Jura Fakultato de UNAM en junio 2009, kunlaboras kun Meksika Esperanto Federacio farante diversajn desegnaĵojn, kiel la logoo por la 10a MEK kaj belegajn bildojn por nia bulteno “Ni Ĉiuj”.

Gravas mencii ke en tiu semajno la vizitantoj povos rigardi iujn el la bildoj aperintaj en “Ni Ĉiuj”, tiel aŭtomate estos disvastigo de nia “internacia lingvo” en konata galerio de unu el la plej grandaj urboj de la mondo.

Kongreso pri Lingvoj en la Aŭtonoma Universitato de San Luis Potosí, MEF partoprenas!

La 12an kaj 13an de novembro 2010 Meksika Esperanto-Federacio (MEF) partoprenis en la "4a Internacia Kongreso pri la Instruado de Fremda Lingvo kaj Kulturo" en la Aŭtonoma Universitato de San Luis Potosí, kiu okazis en la nova kongresa centro de la universitato (Centro Cultural Universitario Bicentenario). La federacion reprezentis la prezidantino de MEF, Mallely Martínez Mateos, la kasistino, Morayma Martínez Mateos, la estrarano David López Rueda kaj membro Martin Schaeffer. Sur la informstando estis riĉa elekto de originala kaj tradukita literaturo, kiel ekzemple "Sanga Nupto" de Federico García Lorca, "Sonetoj" de Shakespeare, "Lingvo kaj Menso" de Noam Chomsky, "Tra´l okuloj del venkitoj" de Miguel León Portilla (La visión de los vencidos; fame kontata libro en Meksiko), Ĉirkaŭ la mondo en 80 tagoj" de Jules Verne kaj "La infana raso" de William Auld. Diversaj altkvalitaj informfolioj en la angla kaj hispana informis pri la diversaj aspektoj de la lingvo. Pro varbafiŝo sur tripieda haltilo la partoprenantoj jam de malproksime vidis la standon.

95a Universala Kongreso en Havano: La unua fojo estas timiga sed amuza*

Havano urbo, kun suna vetero, nula vento, temperaturo 33ºC kaj relativa humideco 86%, la 17an de julio je la 14a kaj 13 minutoj, ni alvenis al “Palacio de Convenciones”; la bela kongresejo de la 95ª Universala Kongreso de Esperanto. Ni finfine ĉeestus la unuan internacian kongreson, eble pro tio ni iom timetis malgraŭ nia plenemocio, ĉar ni antaŭe ne parolis kun tiom da NE-meksikaj esperantistoj.

Ĉio komenciĝis per la movada foiro, tiam la landaj kaj fakaj asocioj montris sian laboron, disdonis informojn kaj invitis ĉiujn al siaj prelegoj. Je la kazo de Meksika Esperanto Federacio, pluraj naciaj samideanoj kunhelpis la zorgon de la budo, sur kiu troviĝis pluraj ekzempleroj de “Ni ĉiuj”, fotoj kaj informoj pri la agado de nia klubo “Eo-GDL”, tiel kiel flugfolioj kun informoj pri la oficiala instruado de Esperanto en la UABC. Tio estis nur la enkonduko de la UK-oaj ceteraj tagoj, ni ja estis tre feliĉaj kaj avidaj.

Esperanta renkontiĝo en Querétaro: impresoj pri la Ea-klubo kaj la urbo!*

Ĉi tiun semajnfinon mi ekkonis tutfreŝan Esperanto-klubon en la meksika urbo Querétaro. Estis renkontiĝo kiu vere inspiris kaj motivigis min sekvi kun la, kelkfoje, malfacila laboro disvastigi Esperanton.

Vendrede dum la vespero grupo de pli malpli 10 junuloj atendis min en trinkejo en la belega historia centro de Querétaro. Ilia instruisto, Sergio Romero, kiu ankaŭ laboras en la ŝtata universitato kiel profesoro de la portugala lingvo, ekinstruis Esperanton volontule dum la lasta jarkvarono. Li estas tre feliĉa, ĉar finfine li povas paroli Esperanton kun aliaj homoj en la urbo. Mi estis ege surprizita, ĉar la lernantoj vere jam sufiĉe bone parolas por povi babili la tutan nokton en Esperanto pri diversaj temoj.

Dum la nokto ni promenis tra la urbo, estis vendredo kaj multaj homoj estis sur la stratoj. En la placoj okazis koncertoj kaj la trinkejoj estis plenplenaj. Ni manĝis en eta vendejo flanke de la strato kaj mi gustumis meksikajn specialaĵojn kiel ‘tamales’ kaj ‘buñuelos’ kiuj estis bongustegaj! “Tamal” estas miksaĵo de kokino kaj maizo en folio de banano kaj buñuelos estas dolĉaĵo, sed mi ankoraŭ ne divenis la ingrediencojn.

Sukcesa estis la intersemestra kurso en la UABC – Mexicali*

La unua intersemestra kurso de Esperanto ĉe la Universitato Aŭtonoma de Baja California (UABC) en la Lingva Fakultato de Mexicali sukcese finiĝis la 6an de aŭgusto. Entute estis 10 gestudentoj, naŭ el ili iĝos tradukistoj kaj unu instruisto pri lingvoj kiam ili finu la universitaton.

Dum 60 horoj, ene de du semajnoj, la universitatanoj lernis la bazan gramatikon de la Internacia Lingvo Esperanto kun la celo profiti ĝiajn bonaĵojn en ilia edukado kiel lingvprofesiuloj. Por sekvi la lernadon, ili volas uzi retajn kursojn kaj tiel plibonigi sian nivelon pripensante la eblon ekzameniĝi laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj.

Aliaj interesoj de la gestudentoj estas eki la kontakton kun geesperantistoj de diversaj kulturoj kaj krei klubon en Mexicali.

ESPERANTO: LINGVO KAJ KULTURO ESTOS OFICIALE INSTRUATA EN MEKSIKA UNIVERSITATO*

Meksika Esperanto Federacio (MEF) invitas vin apogi la instru-projekton, kiu baldaŭ ekos en la lando. Iom da historio ni prezentos vin ĉi tie celante ke vi ankaŭ lernu de nia sperto kaj atingu bonajn rezultojn en tiu kampo.

Estu pacienca!

Inter la 9a de julio kaj 5a de aŭgusto kelkaj estraranoj de MEF partoprenos internaciajn esperantajn renkontiĝojn okazontaj en Kubo (ILEI, IIK, UK, IJK). Vi daŭre povas sendi mesaĝojn al ni skribante pri viaj duboj, sugestoj, demandoj, ktp., tamen ni petas vin estu pacienca se ni ne tuj respondas ĉar plej eble ni ne havos oftan retaliron. Ni klopodos tion fari plej rapide kiel eble. Dankon pro via komprenemo!

Renkontiĝo en Tecámac; ludoj, ĝuo, lernado, daŭra motivado*

Bela kaj amuza renkontiĝo okazis en Tecámac la pasintan 10an de aprilo , kiel kutime eblis babili kun novaj kaj konitaj esperantistoj. Fakte unu el la avantaĝoj de tiaj renkontoj estas ke tiuj, vole ne vole, kiuj jam scias pli pri la lingvo lernigas tiujn, kiuj apenaŭ komencas kaj tio okazas en afabla kaj amika etoso: tiu ĉi fojo ne estis la escepto; trinkante freŝan akvon, manĝante sandviĉojn kaj fruktmiksaĵon sur verda gazono en trankvila sabata posttagmezo la partoprenintoj multe ĝuis la momenton.

Post babili dum sufiĉe da tempo, kaj manĝi same sufiĉe, ni ludis. La unua ludo estis trovi objektojn kaj priskribojn, tio estas, ni devis kunigi la ĝustajn parojn, ekz “ĝin faras la abeloj” korespondis al “miela flakono”. Ekzistis tri teamoj:

Vintra kurso de Esperanto, januaro 2010

Gelernantoj, januaro 2010Tiun ĉi vintron denove estis kurso de Esperanto en la Ĥemia Fakultato de la UNAM. La kurso okazis de la 18a ĝis la 29a de januaro en la klasĉambro B-302. Ĉiutage je la 8a matene malgraŭ la malvarma vetero kvin gelernantoj ĉeestis por lerni la internacian lingvon per la rekta metodo. Dum du semajnoj ili konis, komprenis kaj lernis la bazan gramatikon de Esperanto kaj ankaŭ malgrandan vortareton. Bedaŭrinde tiuj dumferiaj kursoj ne daŭras multe kaj la tempo ne sufiĉas por pli profundigi la studadon tamen la partoprenantoj esprimis sian deziron plilongigi la kurson en aliaj tagoj kaj horo.

La gvidinto de la kurso, Inĝ. Daniel Moreno, tre feliĉas kaj ĝojas la rezulton de la kurso kaj dankas al la partoprenintoj, al la fakultataj aŭtoritatoj, kaj al la geamikoj, kiuj kuraĝigas lin sekvi tiun ĉi fruktodonan vojon.Vintra kurso de Esperanto, januaro 2010

Kiel ĉiun decembron ni festis la Zamenhofa- tagon en la ĉefurbo de Meksiko*

La tradicia renkontiĝo por festi la zamenhofan tagon okazis la 13an de decembro en la restoracio “El Rincón Tapatío”, tiu ĉi fojo estis iom pli speciala ol aliaj ĉar la 15an de decembro, antaŭ 150 jaroj, naskiĝis la kreinto de la Internacia Lingvo Esperanto, Dro. Lazaro Ludoviko Zamenhof.

Je la komenco ni havis kelkajn malfacilaĵojn ĉar la restoracilaboristoj ne pretigis ĵustatempe la tablojn kaj seĝojn, kvankam ni informis ilin pri la dato, horo kaj partoprenantnombro. Do, ni devis atendi kelkajn minutojn ekster la restoracio, dume la esperantistoj babilis iomete, kelkaj el ni ne revidis unu la alian antaŭ jaro, kiam ni festis la Z-tagon en 2008.

Ni komencis la kunvenon per prezento de la gvidantoj de MEF kaj la ĉeestantoj, kiel kutime partoprenis novuloj, interesitoj kaj jam delongaj esperantistoj; entute pli ol 30 personoj.

Google montras Esperanton al la mondo, Esperanto-flageto informas pri la 150-a naskiĝtago de Zamenhof*

Jam relative frue dum la 14-a de decembro aperis la unuaj informoj pri Esperanto-flageto sur la paĝoj de la plej granda retserĉilo Google. "Liberafolio", la konata reta novaĵopaĝo anoncis la aperon de la Google-logotipo kun Esperanto flageto en la ĉina, korea kaj japana versioj. La homoj en Eŭropo nun demandis sin, ĉu ankaŭ en Eŭropo en diversaj lingvoversioj aperos tiu flageto. Jam ĉirkaŭ je la 23-a horo (laŭ eŭropa tempo) en pliaj versioj aperis la logotipo.

Semajnfina renkontiĝo en Toluca plena sukceso!*

La 6ª Semajnfina renkontiĝo esperantista okazinta en Toluca, la ĉefurbo del "Estado de México" je la 28a kaj 29a de novembro 2009 estis plena sukceso kaj plia pruvo por la progreso de la movado en Meksiko.

Eta antaŭrenkontiĝo okazis jam vendrede. Mallely, la prezidantino de MEF, Morayma (kasistino), la membroj Edith kaj Martin kaj Anaid kaptis la okazon por fari etan antaŭrenkontiĝon en la bela turisma ĉirkaŭo. Kulmino de tiu parto estis la vojaĝo al montopinto de la "Nevado de Toluca" aŭ Xinantécatl. Eblas per aŭto supreniri ĝis parkejo en alteco de ĉirkaŭ 4200 m super la nivelo de la maro. La lastan parton oni devas iri piede ĝis oni havas fantastikan rigardon al la kratero de la vulkano. De tiu punkto oni povas vidi du belajn lagojn, la lagon de la luno kaj la lagon de la suno.

Meksika Esperanto-Federacio partoprenas Scienc-Junularan Kongreson*

De la 14a de ĝis la 17a de oktobro okazis la 6a Monda Scienc-Junulara Kongreso en Meksikurbo. La sidejo de la kongreso estis la Medicina kaj Jura Fakultatoj de la UNAM. Parto de la kongresprogramo estis aro da atelieroj pri diversaj aferoj. Estraranoj de Meksika Esperanto-Federacio estis invititaj partopreni por informi pri Esperanto, ĝia movado kaj fari fulmokurson.

Tiel la 14an de oktobro Mallely Martínez, Daniel Moreno, Morayma Martínez kaj Martin Schäffer organizis prezentadon pri esperanto por la kongrespartoprenantoj. La unua parto konsistis en mallonga ekspozicio pri la lingvo Esperanto, la historio, la celo, la Pasporta Servo, la diversaj kongresoj, la tradukitaj kaj originalaj verkoj, la esperantaj revuoj, ktp. La dua parto konsistis en projektado de kelkaj partoj de la filmo Esperanto Estas.... Laste

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj