Aktualaĵoj

Belega kaj sukcesa renkontiĝo en Monterrey*

Belege kaj sukcese okazis esperantista semajnfina renkontiĝo en urbo Monterrey, unu el la plej gravaj de Meksiko, dum la 18a kaj 19a de aprilo.

Kelkaj partoprenontoj atingis la urbon unu tagon antaŭe por pretigi la lastajn detalojn kaj alkutimiĝi al la varma loka vetero, malgraŭ ke la veterprognozo indikis pluvon.

La renkontiĝo komencis sabate tagmeze, la homoj alvenis kaj la babilado komencis. Kelkaj babilis esperante ĉar konis la lingvon kaj partoprenis aliajn lokajn renkontiĝojn. Aliaj ĉeestis por ricevi informon pri Esperanto, la movado kaj lernmetodoj."

Gilda Muñoz partoprenos Lingvajn Kongresojn prelegante pri Esperanto*

Dum la lasta monato la Organizantoj de la “9ª Ŝtata Kongreso pri Lingvoj” kaj la “1ª Internacia Kongreso pri Lingvoj” de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, akceptis la aktivan partoprenon de Gilda Muñoz, mef-membro, kiu prelegos pri Esperanto kun la temo: “Esperanto, alternativo por la kultura kaj komunika diverseco”, la donitan dokumenton strukturis Gilda Muñoz kaj argumentis Mallely Martínez per la serĉo kaj esploro en pluraj seriozaj libroj, artikoloj kaj retpaĝoj en la angla, esperanta, germana, hispana, itala kaj pola lingvoj.

Kunveno en Guadalajara. Daŭra stimulo; la renkonto kun geamikoj, kono de novaj Esperantistoj kaj akiro de eblaj aktivistoj*

Signifoplena estis la 4ª Meksika Esperanto-Semajnfino okazinta la 28an de februaro kaj la 1an de marto en Guadalajara (Gvadalaĥaro), Jalisco, unu el la plej grandaj kaj gravaj urboj de la lando. Partoprenantoj de aliaj urboj kaj ŝtatoj alvenis al la renkontiĝurbo ekde la antaŭa tago, tiam la lokaj organizantoj, Sara González kaj Kati Brownshire jam atendis nin gaje. Preskaŭ ĉio estis jam preparita, la ludoj, esperantaj donacetoj, verdstela kaj flagesperanta pinjatoj, verdaj ornamentaĵoj por la renkontiĝejo, ktp.

Sabate matene ĉiuj kunlaboris iel por komenci kaj ĝui kune la tempon, kelkaj kuiris, aliaj ŝveligis balonojn, plenigis la pinjatojn per dolĉaĵoj, kuŝigis librojn kaj diversan materialon sur la montrotablo, ktp.

Sukcese okazas informiga parolado pri Esperanto en UNAM

Hodiaŭ, 17a de februaro, okazis informiga parolado pri la Lingvo Internacia Esperanto en prelegejo de la postgradejo de la Jura Fakultato en UNAM.

La prelegon gvidis Luis L. Córdova, al kiu la estraro de MEF dankas la afablajn helpon kaj apogon pri la organizo de la ĉiu-semestra parolado kaj de la kursoj de Esperanto en la Jura Fakultato.

Morayma Martínez kaj Martin Schäffer longe kaj klare parolis pri la avantaĝoj pro lerni la internacian lingvon, kiel la korespondado, partopreno en kongresoj kaj renkontiĝoj, i.a., ili montris ankaŭ la facilecon de la lingvo per diversaj ekzemploj pri gramatiko, verboj, vortfarado, ktp.

La aŭskultantaro, kiu okupis preskaŭ la tutan prelegejon, atentis la paroladon de la 15a ĝis la 17a horo. Kelkaj el ili profitis por aliĝi al la venonta kurso por komencantoj, kiu komencos la venontan sabaton.

Esperanto eble estos parto de la diskutotaj temoj dum “Lingvaj Kongresoj” en la UABC*

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), tra sia “Lingva Fakultato”, organizas du kongresojn samtempe. Temas pri la “9ª Ŝtata Kongreso pri Lingvoj” kaj la “1ª Internacia Kongreso pri Lingvoj” kun la ĉeftemo: “Tutmondiĝo, Plurilingveco kaj Interdisciplineco en la instruado de lingvoj”; ambaŭ okazos inter la 28ª kaj 30ª de Aprilo, 2009 en Tiĥuano (Tijuana), B.C. Meksiko.

Dum la kongresoj partoprenos lertaj, lokaj, naciaj kaj internaciaj spertuloj. Estos prelegoj kaj rondotabloj, kiuj celas ke la homoj pripensu kaj analizu la gravecon, kiu signifas lerni lingvojn en ĉiuj niveloj en la lando kaj la mondo.

Gilda Muñoz Bonilla estis invitita por prezenti la “Internacia Lingvo Esperanto”

Vintra Esperanto-Kurso ĉe la Ĥemia Fakultato

La Ĥemia Fakultato de UNAM estis ejo por vintra kurso de Esperanto. Kun preskaŭ 20 gelernantoj ekis kurso por komencantoj. La dusemajna kurso okazis ĉiutage de la 12a ĝis la 13a horo kaj duono. Dek kvin horoj da studado estis sufiĉaj por klarigi la ĉefajn regulojn kaj sciigi bazan vortaron de la internacia lingvo al la studantaro, kiu konsistis ĉefe el universitatanoj. Kvankam la kurso estis direktata al komencantoj, ĝin partoprenis gelernantoj, kiuj antaŭe jam studis la lingvon por perfektigi ilian konon de la internacia lingvo.

Meksika Esperanto-Federacio partoprenas dum la "Monda Socia Forumo, México 2009" en Distrito Federal*

Matene, la 30an de januaro, ĝoje alvenis la zorgantoj de la informstando pri Esperanto al la “Universidad Autónoma de la Ciudad de México” (UACM) por partopreni la tiel nomatan “Monda Socia Forumo, México 2009”. Ni havis la plej bonan lokon por kapti la mirojn kaj atenton de organizantoj, prelegantoj, profesoroj, studentoj kaj ĉiuj vizitantoj ĉar ni staris rekte je la aliaj flanko de la ĉefa enirejo kaj sub unu el la grandaj ŝildoj, kiu informis pri la okazanta evento. Kiaj bonŝancaj ni estis!

Unu el la plej emociaj okazaĵoj estis ĵus kiam komencis la Forumo... „los Concheros“ dancantoj vestitaj per tradiciaj naŭatlaj vestaĵoj marŝis unu post la alia al la centra korto kaj prezentis ritaĵojn kaj dancojn. La incensa odoro kaj la naŭatla parolado memoris al multaj de la ĉeestantoj, kiuj estas niaj radikoj kaj fakte la plej maljuna dancanto parolis pri la graveco konservi niajn tradiciojn kaj lernadigi la venontajn meksikajn generaciojn de kie ni venas.

La repondenculoj de la Esperanto-informstando estis

Esperanto partoprenos en la “Monda Socia Forumo” en Meksikurbo kaj Aguascalientes*

Ekde 2001 la “Monda Socia Forumo”, kiel konstanta evento, kiu serĉas debaton, pripenson kaj agadon, havas kiel ĉefan celon kunigi fortojn por batali kontraŭ iu ajn domino de la kapitalisma kaj imperiisma mondo. Pro tio, sociaj movadoj, ne registaraj kaj civiulaj organizaĵoj, inter aliaj, renkontas sin en diversaj partoj de la mondo celantaj komunaĵojn en pluraj fakoj. En la sekva ligo estas la “Letero de principoj” en kiu vi trovos pliajn informojn pri la kreo, fundamentoj kaj celoj de la Monda Socia Forumo. http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=4/

La ĉefa ejo de la Forumo en 2009 estos en la urbo nomata Belém, en Brazilo, la aktivecoj okazos inter la 27a de januaro kaj la 1a de februaro. Ene la internaciaj aktivecoj, Meksiko ankaŭ partoprenos en dieversaj Ŝtatoj de la Respubliko; Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz y Distrito Federal.

Kaj en Meksikurbo kaj en Aguascalientes, esperantistoj

Sukcese okazis informparolado pri Esperanto en la Universidad Autónoma Chapingo*

Je la 19a de januaro 2009 sukcese okazis prelego pri Esperanto en la Universidad Autónoma Chapingo. Prelegis komune tri membroj de Meksika Esperanto-Federacio: Mallely Martinez, Morayma Martínez kaj Martin Schaeffer, prezidantino, kasistino kaj aktiva membro respektive. Entute partoprenis pli ol 100 studentoj, kiuj atente sekvis la prelegon kaj poste starigis diverstipajn demandojn al la tri prelegantoj.

Je sabato, la 31a de januaro komencos Esperanto-kurso en tiu renoma universitato, kiun gvidos Mallely Martínez Mateos. Ni tutkore dankas al Víctor Sombra, studento de tiu eduka institucio kaj MEF-membro, pro lia iniciato instrui Esperanton en Gimnazio de la Universitato Chapingo, same ni dankas al direktoro Ing. Fortunato Zurita kaj la subdirektorino Dra. Luz María Hermoso, kiuj tre afable akceptis nian proponon kaj permesos al ni uzi la salonojn de la Preparatoria Agrícola de la Universitato.

Tia estis la 3ª renkontiĝo de la Esperanto-grupo en Monterrey*

Ni estas feliĉaj ĉar la tria kunveno de la Esperanto-grupo de Monterrey estis sukcesa, ĝi okazis la 10an de januaro kaj daŭris entute 2 horojn kaj duono sed bedaŭrinde mi perdis la unuajn 30 minutojn, mi malfruis ĉar mi nuntempe translokiĝas.

Antaŭ mi alvenis Gonzalo Marty, Elsa Treviño, Magdalena Rodríguez, David Zambrano kaj Alan Valdéz, poste alvenis Víctor Zuñiga. Mi gratulis ilin pro la nova jaro kaj demandis kiu alvenis unue al la kunveno kaj tiu estis Gonzalo, pro lia akurateco mi donacis al li ludon nomatan "palillos chinos".

Ĉiu ĉeestanto prezentis sin kaj nun finfine geesperantistoj el Monterrey konas la aliajn grupanojn persone. Poste mi demandis kiu faris la takson de nia lasta kunveno kaj Magdis faris ĝin, kia diligenta!

Zamenhofa Tago en Meksikurbo*


La pasintan 14an de decembro esperantistoj loĝantaj Meksikurbon kaj apudajn regionojn renkontiĝis por festi la zamenhofan tagon en restoracio Madero, ĉe la bela centra parto de Meksikurbo.

La renkontiĝon partoprenis pli ol dudek geesperantistoj, kiuj dum kelkaj horoj matenmanĝis, parolis kaj ĝuis la agrablan etoson. Inter la partoprenantoj estis jam spertaj kaj delonge esperantoparolantoj kaj ankaŭ komencantoj kiuj antaŭ ne multe interesiĝis pri la lingvo. Okazis ankaŭ tombolo en kiu kelkaj bonŝanculoj gajnis interesajn esperantaĵojn, eĉ libron. Post la matenmanĝo Morayma Martínez, krom organizi tombolon, faris elokventan esperantan parolon.

Finiĝis alia kurso de Esperanto en UNAM

La sesan de decembro 2008 finis kurso de Esperanto, kiu okazis en la Jura Fakultato de la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko. La kurso komencis la sesan de septembro, ĝi estis gvidata de Daniel Moreno per nova instruilo, temas pri la lernolibro Saluton! verkita de Audrey Childs-Mee. Tiu lernolibro, kvankam verkita laŭ la rekta metodo, kapablas montri la lingvon efike kaj facile. Dum tri monatoj la gestudantoj aktive partoprenis la sabatan kurson kaj akiris la kapablon esprimi sin skribe kaj parole.

Tiaj ĉi kursoj evidentigas la fakton ke homoj pli kaj pli interesiĝas pri la Internacia Lingvo Esperanto.

En la gazeto A7 en Mérida aperas artikoloj pri Esperanto*

Meksika Esperanto-Federacio kaj la tutmonda Esperantistaro devas ege danki al Franz J Fortuny Loret de Mola, Esperantisto el la bela urbo Mérida (Jukatanio / Meksiko). Li esperantiĝis nur en februaro 2007. Mi memoras ke mi unuafoje renkontis lin en aprilo 2007 kaj li en tiu tempo jam konversaciis kun mi en preskaŭ perfekta Esperanto. Li sukcesis aperigi en ĉiu numero de la gazeto A7 artikolon rilate al Esperanto. Artículo 7 aŭ simple A7 estas semajna gazeto kiu aperas en Mérida (Yucatán) ekde la 7a de junio 2008 (Kia koincido: la 7a de junio estas mia naskiĝtago) en eldonkvanto de 15.000 ekzempleroj. En ĉiu numero aperis en la rubriko "Libera Tempo" artikolo pri la ideo de Esperanto, pri la gramatiko, pri la vortfarado aŭ pri la uzo de Esperanto. Multege da laboro, kiun faris Franz Fortuny por la movado. En la lasta, ĵus aperinta numero 26, Franz raportas pri la vizito de Christiane Altrogge el Germanio kaj Daniela Deneva el Bulgario (En la Esperanto-movado bone konata speciale pro la ege interesa popularscienca geologia verko: Tertremoj - Ĉu enigmo? kaj aliaj fakaj verkoj; haveblaj ĉe la libroservo de UEA) al Mérida kaj al la majaa zono. En la artikolo la aŭtoro montras kiel utila Esperanto povas esti kaj proponas al la legantoj aliĝi al la tutmonda movado. La numerojn de A7 oni povas komplete elŝuti ĉe la retpaĝo de Artículo 7 Sube ni prezentas al vi la partojn de la gazeto kiuj rilatas al Esperanto.

Eksterordinara organizado; bona programo... Sukcesa 14ª Kolombia Kongreso de Esperanto*

Ni ĵus revenis hejmen ege kontentaj el nia 14ª Kolombia Kongreso de Esperanto en la melodi-plena Ibageo, ĉefurbo de Tolimo, kaj se per unu frazo eblas priskribi tiun eventon, ni diru, ke ĜI ESTIS KONGRESO EKSTERORDINARE BONE ORGANIZITA.

Profesoro Antonio Herrera estas ekster ĉia dubo vera magiisto: ne estante unu el niaj plej progresintaj kaj fluparolaj Esperantistoj, li ja estas kompense nia plej bona organizanto.

Dank'al li kaj lia filo Antony, ĉio iris glate: Jam li organizis 4 Esperanto-eventojn en tiu bela urbo, inter kiuj du tutlandajn kongresojn: la 5an kaj la 14an (parenteze, mi pardonpetas, ĉar pro mia propra konfuziĝo mi erare invitis al la 15ª Kongreso anstataŭ al la 14ª, kioma ĝi efektive estis)

Bela Xochimilco, bela renkontiĝo*

Dum tiu ĉi okazo Xochimilco estis la atestanto pri la renkontiĝo de geesperantistoj de Meksikurbo kaj sia Metropola Zono. La 15a de novembro de 2008 antaŭ la 14a horo jam alvenis la unuaj partoprenantoj al tiu paradoksa parto de Meksikurbo, kie oni pasintecvojaĝas per la menso pensante pri la tradicieco kaj la antaŭa vivmaniero sed samtempe kie oni vidas ke la ĉiutaga vivo en Xochimilco jam ne plu estas kiel antaŭe, ĝi ja alfrontas la postulojn aparteni al unu el la plej grandaj urboj de la mondo.

La speciala ŝipeto (hispane „Trajinera“) nomata María Elena havis samtempe ŝildon kun la vorto „ESPERANTO“ kaj sur ĝi boatis 17 personoj; la plej parto el diversaj lokoj de Meksikurbo, aliaj el la ŝtato de Meksiko kaj unu pli el Usono, sed loĝanta en Cuernavaca. Ni ne ekboatis tiel akurataj ĉar iu samideano de la regiono rekomendis al ni aĉeti nian manĝaĵon en la merkato, parenteze ĝi estus pli bongusta kaj pli malmultekosta.

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj