DESEGNOKONKURSO POR INFANOJ "CIVITANOJ DE LA MONDO"*

Kadre de la 125 jariĝo de la publikiĝo de la unua libro en Esperanto kaj 20 datreveno de nia infanĝardeno “Kangurek”, ni organizas konkurson. Ĉu vi sentas vin civitano de la mondo? Ĉu vi estas infano kaj ŝatas desegni? Jen do via ŝanco - ni invitas vin partopreni ĝin!
Temo: Civitanoj de la mondo
Aĝo: kategorio 5-7j., kategorio 8-10j.
Tekniko: Libera
Formato: A4
Limdato por sendi leterojn: fino de marto 2012
Noto: La desegnon akompanu unu-dufraza komento pri via opinio pri via propra mondcivitaneco.

Adreso:
Przedszkole “Kangurek”
ul. Rakowicza 3
PL87-100 Toruń
Polska – Pollando.
Bonvolu sur koverto skribi: Konkurso
Se vi havus demandon, skribu al: espgsz&poczta.onet.pl (ne forgesu anstataŭi & kontraŭ @)
Ĉiu partopreninta infano ricevos dankleteron, kaj la plej interesaj laboroj el ambaŭ kategorioj premion.
Ni publikigos la desegnojn en la ret-paĝaro de nia infanĝardeno kaj preparos ekspozicion okaze de nia 20-a datreveno, kio samtempe estos bona propagandilo por la 125-a jariĝo de Esperanto.
Ne forgesu skribi precize: vian antaŭ- kaj familinomon, aĝon, landon, komenton (preslitere) en propra nacia lingvo kaj esperante.
* Invito de Grażyna Szubryczyńska, Joanna Hassek.

Categorías: