Eŭropa kaj Alp-Adria Konferencoj de la 9a ĝis la 12a de majo 2012, en Triesto

Ĉeestu en la sekvaj aktivecoj maje en Triesto, Italio:
9-10-11a majo: Partopreno en la Eŭropa konferenco pri la temo: “Kiel estus Eŭropo hodiaŭ, se Eŭropa Unio ne ekzistus?”
11a (posttagmeze)-12a majo 2012 – 16-a Konferenco de Alp-Adriaj Esperantistoj. Temo: Alp-Adria Laborkomunumo, plua eŭropa engaĝigo.

Pliajn informojn oni ricevas rete, skribante al noredv&teletu.it aŭ/kaj testudo.ts&gmail.com, ne forgesu anstataŭi & kontraŭ @. Ankaŭ oni povas kontakti nin poŝte:
Triesta Esperanto-Asocio
Via del Coroneo 15
IT-34133
Trieste - Italio

Pri la internacia konferenco, vidu ankaŭ ĉe la ttt-ejo de Eŭropa Esperanto-Unio, sub “Konferencoj” http://www.europo.eu/eo/konferencoj/

PARTOPRENU! Aliĝo al ambaŭaj konferencoj estas senpaga.