En GDL ni festos la Zamenhofan tagon la 12an de decembro

Ni invitas vin renkontiĝi kun ni por festumi kaj amuziĝi. Kvankam ne estos en la ĝusta tago, ni rememoros la kreanton de la lingvon.

Kiam? Vendrede, la 12an de decembro je la 20a30

Kie? En la domo de Ulises kaj Edgar.

Kial? Por rememori al Zamenhof, kiu kreis Esperanton.

Kiuj? Ĉiuj rajtas partopreni.

Kion kunporti? Bv. kunporti monon, por inter ĉiuj pagi kion ni elpezos pro la manĝaĵetoj.

Ni interŝanĝos ĉokoladojn, do kunportu iun, kiu ne kostas pli ol 20 meksikajn pesojn.

Se vi volas havi pli da informoj, bv. skribi al f_maganaleo@hotmail.com

Aliteme, ni invitas vin (re)membriĝi al MEF por la venonta jaro, Ulises Franco, ricevos la kotizojn! Por pli la informoj pri membreco, bv. iri al http://www.esperanto-mexico.org/eo/membreco

NI ATENDAS VIN!!!

Categorías: