ESPERANTO: LINGVO KAJ KULTURO ESTOS OFICIALE INSTRUATA EN MEKSIKA UNIVERSITATO*

Meksika Esperanto Federacio (MEF) invitas vin apogi la instru-projekton, kiu baldaŭ ekos en la lando. Iom da historio ni prezentos vin ĉi tie celante ke vi ankaŭ lernu de nia sperto kaj atingu bonajn rezultojn en tiu kampo.

 • En Tijuana, Baja Calfornia, troviĝita nordokcidente de Meksiko, proks. 2400 km for de la ĉefurbo kaj limigita kun la usona urbo San Diego, loĝas Gilda Muñoz, aktiva membro de MEF kiu preskaŭ ekde sia esperantigo aktivas en la Esperanta movado en Meksiko, ekz. partoprenante en “libro foiroj” kaj ofertante kursojn en la kultura domo de la urbo.
 • En februaro 2009 Gilda Muñoz informis al prezidantino de MEF, Mallely Martínez, ke la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), tra sia “Lingva Fakultato”, organizas kongresojn kun la ĉeftemo: “Tutmondiĝo, Plurilingveco kaj Interdisciplineco en la instruado de lingvoj”. Gilda tute kuraĝe intencis partopreni prelegante pri Esperanto kaj kune kun Mallely Martínez sendis sammonate alogan prelegtitolon kaj resumon, kiuj estis aprobata de la kongresa komisiono.
 • Post la akcepto de resumo ni transdonis, en aprilo 2009, al kongresorganizantoj dokumenton, kiun Gilda uzis poste kiel bazo por prelegi pri Esperanto kun la temo: “Esperanto, alternativo por la kultura kaj komunika diverseco”.
 • La stilo kaj formo de la verko devis esti kiel la kongreskomisionanoj petis, do la donitan dokumenton strukturis Gilda Muñoz kaj argumentis Mallely Martínez per la serĉo kaj esploro en pluraj seriozaj libroj, artikoloj kaj retpaĝoj en la angla, esperanta, germana, hispana, itala kaj pola lingvoj.
 • En septembro 2009 Gilda Muñoz, kiel reprezentanto de MEF, prelegis sukcese. La rezulto pri tiu partopreno estis tre bona, ne nur ĉar Gilda informis pri la reala uzo de Esperanto internacie, sed ankaŭ ĉar ŝi montris aliajn pozitivaĵojn: ĝian propedeŭtikan valoron, la enkondukon al plurlingvismo per ĝia lernado, la alproksimigon al diversaj kulturoj per ĝia uzo, ktp.
 • Post la prelego, lingvaj fakuloj invitis al Gilda prelegi pri Esperanto en aliaj Universitatoj de la lando, inkluzive la ŝtata direktoro de la Fakultato de Lingvoj de la UABC, David Toledo, kiu interesiĝis pli kiam ŝi parolis pri la instruaj kaj taksaj metodoj de Esperanto ene de la Komuna Eŭropa Referenckadro kaj parolis antaŭ la kongresanoj pri la eblo instrui la lingvon en tiu universitato.
 • En aparta renkontiĝo, Gilda Muñoz kaj David Toledo pli parolis pri la eblo instrui la internacian lingvon oficiale, la direktoro klarigis ke por la universitato tre gravas la apogo de Meksika Esperanta Federacio kaj internaciaj esperantaj asocioj, kiel la UEA, por realigi la projekton ĉar la universitato estas prestiĝa kaj la estroj ne ŝatus ke la projekto fiasku pro falsaj promesoj.
 • Je la fino de septembro samjare Gilda komencis fari studprogramon pri Esperanto kun la celo prezenti ĝin antaŭ estroj de la UABC tiel rapide kiel eble ĉar ni ne volis ke la entuziasmo de la direktoro foriru. Tial ŝi kaj Mallely Martínez forte laboris farante la studprogramon: “Esperanto: Lengua y Cultura” (Esperanto: Lingvo kaj Kulturo), kiun ni prezentis en novembro post kontrolo de Atilio Orellana, elstara argentina esperantisto loĝanta en Nederlando, kaj Daniel Moreno, ĝenerala sekretario de MEF. La menciita studprogramo devis esti akompanata de apogletero de Meksika Esperanto Federacio.
 • En januaro 2010 estroj de la UABC informis nin ke plej eble oni instruos Esperanton en la dua semestro de la jaro kaj en marto 2010 oni publikis en la oficiala gazeto de la universitato ke “Esperanto: Lengua y Cultura” (Esperanto: Lingvo kaj Kulturo) estu oficiale instruota kiel opcia lernofako en du fakultatoj de la menciita universitato, t.e, en Tijuana kaj Mexicali.
 • Por informi pli la gestudentojn pri kio estas Esperanto MEF donacis al la universitato la filmon “Esperanto estas…” kaj Gilda aranĝis prelegojn kune kun la estroj de UABC en urboj kie estas Fakultatoj pri Lingvoj de la menciita universitato. Tiel en aprilo ŝi prelegis en Tijuana kaj Tecate kaj invitis partopreni la kurson por la venonta semestro.
 • La gestudentoj ricevos poentojn pro lerni la lingvon, tio ja estas aloga, tamen farendas ankoraŭ multe ĉar nia celo estas ke, de komence, la unua provo de la projekto sukcesu kaj tiel la kurso estu daŭre ofertota.
 • Kelkaj nunaj interesitoj, ne esperantistoj, eksciis pri la lingvo pro antaŭaj agoj de MEF, Gilda, Martha kaj aliaj samideanoj.
 • Bonŝance Gilda Muñoz loĝas en Tijuana sed plej eble por la instruado en Mexicali iros esperantisto de la ĉefurbo de la lando aŭ eĉ eksterlanda, kies celo ne nur estos doni la kurson sed ankaŭ ekprepari lokan esperantiston por ke estonte li / ŝi restu kun la tasko. Do, kiel vi imagas ni bezonos monan apogon por la restado de tiu homo kaj por aĉeti bezonatajn instrumaterialojn.

Ni bezonas vian apogon! Kiel?
1) (Re)fariĝu aktiva membro de MEF, bv. vidi en la sekva ligo kion fari por membriĝi http://www.esperanto-mexico.org/eo/node/11/ aŭ kontakti al Mallely Martínez ĉe informacion@esperanto-mexico.org
2) Donacu monon por apogi la projekton; a) deponu ĝin al la konto de MEF en Meksiko, banko HSBC 6284087436, nome de Morayma Martínez, kasistino de MEF, b) ĝiru ĝin al la konto de MEF ĉe UEA (mefa-h) indikante “donaco por instruado en UABC”, aŭ c) por mondonacoj per kreditkaro bv. kontakti al Mar Cárdenas, skribu al amikema@aol.com
3) Donacu librojn en bona stato por transdoni ilin al bibliotekistoj de la UABC. Bv. sendi ilin al:
Meksika Esperanto-Federacio
Av. 523, No.187,
1a Sección de San Juan de Aragón,
Del. Gustavo A. Madero
México, D.F. CP 07969
Danke al via apogo, Esperanto vivas kaj kreskadas, ne hezitu iel helpi tiun ĉi kaj aliajn gravajn projektojn en Esperantujo. Ni donu la eblon al aliaj homoj vivi la sperton iĝi esperantisto!
* Verkita de Mallely Martínez

Categorías: