Esperanto-Seminario kaj -kursoj antaŭ la UK / Stipendioj por Kubo haveblaj

Neforgesebla seminario atendas vin en Kubo! Amerika Komisiono de UEA kune kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kaj TEJO ofertas seminarion antaŭ la UK. La seminario okazos samtempe kun la ILEI konferenco en Matanzas (Canimao). La seminario estas por personoj kiuj jam relative altnivele scipovas Esperanton kaj kiuj interesiĝas pri Esperanto-instruado, pri interkultura edukado kaj lernado per Esperanto, pri interkultura aliro al lingvo-instruado kaj lernadoj kaj ĝenerale pri aktiva kunlaboro en la Esperanto-movado. Pliaj informoj haveblas en la unua informilo (klaku!). Skribu ankaŭ al kubo2010@esperanto-mexico.org por ricevi ekzemple la provizoran programplanon. Jen ankaŭ la aliĝilo!

Samtempe okazos kursoj (klaku!) por personoj kiuj volas plibonigi siajn konojn iom antaŭ la UK (Partoprenantoj almenaŭ havu bazajn konojn de la lingvo) en Havano, do jam en la UK-urbo. Pliajn informojn (kaj informojn pri aliĝo) vi povas peti ankaŭ ĉe la adreso kubo2010@esperanto-mexico.org.

Atentu: Stipendioj haveblaj!!! Amerika Komisiono, ILEI kaj TEJO volas helpi al kelkaj latinamerikanoj veni al Kubo kaj partopreni la diversajn eventojn. En la aldonaj dokumentoj vi trovos informojn pri la stipendioj kaj petformularon. Bv. konscii ke ne ĉiu persono povas ricevi stipendion, kontraŭe ni ne disponas pri tre multaj rimedoj. Estas verŝajne ke la kvanto de la petoj multe superos la kvanton de la stipendioj.