Festu kun ni la tradician Z-Tagon la 11an de decembro en la ĉefurbo!

Meksika Esperanto-Federacio invitas vin varme festi kun ni la tradician “Zamenhof-tago-n”, la 11an de decembro 2011 je la 10a horo matene ĉe la restoracio “Musume” kiu troviĝas sur la strato Río Nilo #71 ĉe la stratangulo Río Lerma, Col. Cuauhtémoc, en Meksikurbo, ĝi estas relative proksime de la metrostacio Sevilla, linio 1, la rozkolora.

La kosto de la matenmanĝo estas $63.00 (sesdek tri pesoj) por ĉiu persono, la matenmanĝo inkluzivas;

  • Menuo 1: kafo aŭ teo, natura suko aŭ frukto, ovoj laŭplaĉe aŭ omeleto kun 1 ingredienco.
  • Menuo 2: kafo aŭ teo, suko aŭ frukto, verda salato, tunfiŝa salato aŭ kokidaĵsalato.
  • Menuo 3: kafo aŭ teo, suko aŭ frukto, molletes kun fromaĝo.

BN. Eblas ekstra mendi kaj pagi dolĉan panon je tre alta kvalito, ĉiu kostas ekde $12.00 (dekdu meksikaj pesoj)

Bv. aldoni la trinkmonon.

Aparte ni petas al vi kunporti ĉokoladon aŭ tradician meksikan dolĉaĵon por fari interŝanĝon inter la ĉeestantoj aŭ se vi preferas vi povas akiri E-materialon ĉe MEF por tiu celo. Flanke de MEF estos tombolo pri esperantaĵoj!

Atenton!!! Nepre gravas konfirmi la ĉeeston plej malfrue la 9an de decembro!!! Nur en tiu kazo ni povas rezervi lokon por vi ĉe la komuna etaĝo. Anoncu vian ĉeeston poŝtelefone aŭ rete: 044 / 045 5514753963, informacion(a)esperanto-mexico.org , bv. anstataŭi (a) kontraŭ @.

Ni vere esperas renkonti multajn el vi tiam, estas sendube bona ŝanco por babili kaj interkonatiĝi. Ankaŭ estus bona okazo por vi (re)aliĝi al MEF. La jara kotizo por 2012 dependas en kiu kategorio vi troviĝas, sekve ni informas vin pri ili:

A) Membroj pli junaj ol 23 (incluzive) kun kopio de sia student-karto kaj emerituloj: $100.00 (cent meksikaj pesoj).
B) Normalaj membroj: $200.00 (ducent meksikaj pesoj).
C) Personoj kiuj estas en ĉeestanta kurso por komencantoj instruata de aktiva membro de MEF: $50.00 (kvindek meksikaj pesoj) Tiu ĉi kategorio validas nur por la kuranta jaro, por la sekvontaj oni pagos kotizon je la kategorio "A" aŭ "B" laŭ ĉiu kazo.

Sed se vi pagas antaŭ la 31a de januaro venontjare, vi havos 10% da rabato. Helpu al MEF kaj al la esperanta movado per via laboro kaj per via kotizo!!! La personoj, kiuj ne povas ĉeesti bv. pagi sian kotizon plej eble baldaŭ al la konto de MEF: HSBC # 6284087436 nome de Morayma Martínez Mateos

Ver mapa más grande

Categorías: