Informoj por la UEA-KER skribaj ekzamenoj okazontaj en Meksiko!

Al ĉiuj personoj, kiuj interesiĝas fari la UEA-KER skribajn ekzamenojn, mi informas vin ke vi mem devas aliĝi al la sesio. Do, se vi volas fari la ekzamenon, mi petas al vi iri en la sekvan ligon http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj kaj poste serĉi, je la dato 9a de junio 2012, la urbon Tijuana (2) aŭ Tecámac (21) laŭ la urbo, en kiu vi planas fari la ekzamenon.

En la kazo de tiuj, kiuj faros la ekzamenon en Tijuana, bv. kontakti al Gilda Muñoz Bonilla por peti informojn pri kostoj, horaro, loko kaj pli. Skribu al gildamunoz&live.com (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

En la kazo de Tecámac, ni publikas kaj estonte publikos ĉi tie informojn pri la sesio en tiu urbo.

Gravaĵoj por la sesio en Tecámac, Estado de México:

  • La limdato por aliĝi en la menciita retpaĝo estas la 7an de majo 2012. Poste ne eblos tion fari,
  • legu atente la aliĝilon kaj skribu klare ĉiujn petitajn informojn,
  • vi mem devas elekti la nivelon, memoru ke eblas fari “B1”, “B2” aŭ “C1”,
  • en la aliĝilo sur la spaco “kotizo”, vi devas skribi 17 EUR por la nivelo B1, 19 EUR por B2 aŭ 21 EUR por C1,
  • en la parto: “pagebloj” post la indiko “alia” skribu: Mi pagos per loka organizanto al la konto ĉe UEA.

Pri kotizoj en Tecámac:
B1: $550.00 (kvincent kvindek meksikaj pesoj)
B2: $575.00 (kvincent sepdek kvin meksikaj pesoj)
C1: $600.00 (sescent meksikaj pesoj)

Banko HSBC
Konto: 6210150191
Nome de Mallely Martínez Mateos
Clabe: 021180062101501918,

  • La kotizo inkluzivas la aliĝon al la ekzameno, administrajn kostojn, teon, biskvitojn kaj manĝon.
  • Bv. deponi la monon al la sekva konto kaj tuj informu nin pri tio aŭ transdonu ĝin persone al la organizanto de la sesio.
  • La limdato por pagi estas je la 10a de majo 2012, kiu ĝis tiam ne pagis la kotizon, ŝia/lia aliĝo al la sesio nuliĝos.
  • Eblas mondonaci kaj tiel apogi al personoj, kiuj deziras fari la ekzamenon sed ne povas pagi la tutan kotizon.
  • Por aktivaj membroj de Meksika Esperanto Federacio estas rabato je $30.00 (tridek meksikaj pesoj), tamen se vi povas / volas rezigni pri ĝi, ni uzos la reston por apogi al ekzamenantoj, kiuj ne havas multan monon.

Daŭro de la ekzamenoj:
Por nivelo B1: 2 horoj.
Por nivelo B2: 3 horoj.
Por nivelo C1: 4 horoj.

Dato kaj horaro de la sesio:
Sabate, la 9a de junio, je la 10a horo.

Ni petas vin alveni minimume je la 9a:30 por akurate komenci la ekzamenon je la 10a.

Adreso:
Unión Mz. 47, lt. 10
Sta. María Ajoloapan
Tecámac, México

Se vi havas dubojn, bv. kontakti al Mallely Martínez Mateos, prezidantino de MEF kaj organizanto de la sesio. Skribu al estraro&esperanto-mexico.org (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

Categorías: