Internacia Fervojista Esperanto-Federacio invitas al sia 61a Kongreso en majo 2009!

61a IFEF-Kongreso - Triesto, Italio 23-29 majo 2009 (Postkongreso de la 30a de majo ĝis la 1a de junio 2009)

Triesto atendas Vin! Maro, montoj, milda temperaturo kaj... granda festado okaze de la 100-jariĝo de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio: ĉio ĉi je via dispono! Fakaj (kaj ne-fakaj) prelegoj, konatiĝo kun loka kulturo, ekskursoj province kaj regione en eksterordinara esperanta etoso: bonvenon al ĉiuj esperantistoj-fervojistoj kaj saman elkoran bonvenon ankaŭ al ĉiuj NE-fervojistaj esperantistoj!

Pliaj informoj haveblas cxe www.ifef.net kaj Triesta Esperanto-Asocio: noredv@tele2.it kaj testudo.ts@gmail.com Poŝta adreso: Triesta Esperanto-Asocio - CP 601 Trieste Centro - IT-34132 Trieste - Italio