KER-ekzamensesio ankaŭ estos en Monterrey, Nuevo León

La unuan fojon, je la 17ª de majo ĉijare, okazos en Monterrey, Nuevo León KER-ekzameno. Tio realiĝos danke al la kunlaboro de Meksika Esperanto Federacio (MEF), Denice Maldonado kaj la lokaj esperantoparolantoj, kiuj pozitive reagis al la propono de MEF.

Do, Monterrey kune kun aliaj 16 urboj en la mondo partoprenos en tiu aranĝo kaj ebligos la homojn havi internacian atestilon pri iliaj konoj de la Internacia Lingvo.

Ni invitas la esperantoparolantojn, kiuj loĝas en tiu urbo aŭ proksime fari la skriban ekzamenon en la niveloj B1, B2 aŭ C1.

Atentigoj:

 • Se vi volus partopreni sed vi ne scias je kiu nivelo vi estas, bv. kontakti nin por sendi al vi modelajn testojn,
 • la limdato por aliĝi kaj pagi estas la 4an de aprilo 2014,

Kiel aliĝi?

 • Bv. iri al la sekva ligo http://edukado.net/alighilo?id=2014TU-MXMO kaj plenigu la aliĝilon. Estu tre atenta pri ĝia plenumado, Estas grave ke vi, sen erare, skribu viajn informojn cxar kelkaj el ili aperos sur via atestilo en la kazo ke vi sukcesos,
 • vi mem devas elekti la nivelon (B1, B2, C1), memoru ke en Monterrey eblas fari nur la skriban parton, se vi volas fari la parpolan, vi devus fari tion en Tecámac, Estado de México. Legu la informojn pri tio en http://www.esperanto-mexico.org/eo/ker-ekzamenoj-en-tec%C3%A1mac-estado-...

 • en la aliĝilo sur la spaco “kotizo”, vi devas skribi 17 EUR por la nivelo B1, 19 EUR por B2 aŭ 21 EUR por C1,
 • en la parto: “pagebloj” post la indiko “alia” skribu: “Mi pagos per loka organizanto”.

Pri kotizoj en Monterrey

 1. B1: $550.00 / B2: $575.00 / C1: $600.00
 • La kotizo inkluzivas la aliĝon al la ekzameno, administrajn kostojn, kiel elspezoj pro vizito de la ĉefa organizanto de la sesio, kiu estos Erika Gabriela Juárez M. estrarano de MEF.
 • Bv. deponi la monon plej malfrue la 4an de aprilo 2014 al la indikota konto kaj tuj informu nin pri tio.

Banko HSBC
Konto:: 6284087436
Nome de Morayma Martínez Mateos, kasistino de MEF
Clabe: 021180062840874362

 • Eblas mondonaci kaj tiel apogi la asocion pro kromaj elspezoj farotaj pro la okazigo de la aranĝo.
 • La kotizo ne redoneblas ĉar ni mem devas pagi al ĉefaj organizantoj.

Dato kaj horaro de la sesio:
Sabate, la 17an de majo 2014, horaro ankoraŭ konfirmota.

Daŭro de la ekzamenoj:
Por nivelo B1: 2 horoj.
Por nivelo B2: 3 horoj.
Por nivelo C1: 4 horoj.

Se vi havas dubojn, bv. kontakti nin al estraro&esperanto-mexico.org (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &) al estraro@esperanto-mexico.org

PARTOPRENU!!! Ni esperas ke ni en Monterrey denove povos okazigi tiajn ekzamenojn, tamen en la estonteco ne estas certeco sed ĉifoje tio ja estas realo kaj vi devas profiti!

Categorías: