La 9a Tutamerika Kongreso de Esperanto okazos en Havano venontan februaron*

Se vi ĉeestis en 2010 unu el la internaciaj eventoj okazintaj en Kubo, ILEI Konferenco, UK, IJK, certe vi scias kial indas partopreni aranĝojn en tiu belega insulo kaj se vi ne havis tiam la eblon, nun vi havas novan ŝancon por ĝui Esperantujon en amikema, afabla, suneca etoso, kial? Ĉar la 9a Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE) okazos inter la 11a kaj 18a de februaro 2018 en Havano, Kubo.

Per la ĉefa temo de la kongreso “Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭripova evoluo en la Amerikoj”, la partoprenantoj havos la okazon konatiĝi kun nuntempaj problemoj kaj agadoj, kiuj rilatas al amerikanoj, tamen ankaŭ estos diversaj programeroj kiel kursoj, artaj, distraj kaj, kompreneble, tiuj, kiuj rilatas al la esperanta movado: AMO seminario estos inter la plej atendataj kaj utilaj eroj de la aranĝo por lerni kiel pli bone kontribui en la movado kaj disvastigi Esperanton.

Se vi volas ekscii pri aliĝkotizo, loĝado, ekskursoj kaj konstantajn aktualajn informojn, bv. iri al la retpaĝo de Kuba Esperanto Asocio: http://www.esperanto.cult.cu/index.php/9-a-take  aŭ aliĝi al la Facebook-paĝo de la evento https://www.facebook.com/events/490924521247412/

Meksikanoj profitu la eblon sperti internacian esperantan etoson proksime de vi! Pere de Meksika Esperanto Federacio vi povas rezervi vian partoprenon kaj loĝadon pagante 10% de la tuto kaj la reston vi pagu alvenante al Havano.

Esperantujo kaj Kubo atendas vin kore!

* Verkita de Mallely Martínez per informoj de organizantoj de 9a TAKE.