La tradicia Z-Tago estos la 11an de decembro en la ĉefurbo, Partoprenu!

Meksika Esperanto-Federacio invitas vin varme festi kun ni la tradician “Zamenhof-tago-n”, la 11an de decembro 2010 je la 10:30 horo matene ĉe la restoracio “Madero” kiu troviĝas sur la strato Madero 36 ĉe la stratangulo Motolinia, Col. Centro, en Meksikurbo, proksime de la metrostacio Allende, linio 2, la blua. Vidu la Mapon:

La kosto de la matenmanĝo estas $70.00 (sepdek pesoj) por ĉiu persono kaj inkluzivas;

- kafo, suko, fruktoj aŭ jahurto, peco da dolĉa pano kaj vi povas elekti unu el la sekvaj manĝaĵoj;

  • rostita bisteko kun “chilaquiles” aŭ kun frititaj terpomoj,
  • “Omeleto” kun fromaĝo.

Bv. aldoni la trinkmonon.

Aparte ni petas al vi kunporti ĉokoladon aŭ tradician meksikan dolĉaĵon por fari interŝanĝon inter la ĉeestantoj. Flanke de MEF estos tombolo pri esperantaĵoj!

Atenton!!! Nepre gravas konfirmi la ĉeeston plej malfrue la 8an de decembro!!! Nur en tiu kazo ni povas rezervi lokon por vi ĉe la komuna etaĝo. Anoncu vian ĉeeston poŝtelefone aŭ rete: 044 / 045 5514753963, informacion(a)esperanto-mexico.org , bv. anstataŭi (a) kontraŭ @.

Ni vere esperas renkonti multajn el vi tiam, estas sendube bona ŝanco por babili kaj interkonatiĝi. Ankaŭ estus bona okazo por vi (re)aliĝi al MEF. La jara kotizo por 2011 dependas en kiu kategorio vi troviĝas, sekve ni informas vin pri ili:

A) Membroj pli junaj ol 23 (incluzive) kun kopio de sia student-karto kaj emerituloj kun kopio de karto: $100.00 (cent meksikaj pesoj).
B) Normalaj membroj: $200.00 (ducent meksikaj pesoj).
C) Personoj kiuj, kiel unua fojo, ĵus pagis ĉeestantan kurson por komencantoj instruata de aktiva membro de MEF: $50.00 (kvindek meksikaj pesoj) Tiu ĉi kategorio validas nur por la kuranta jaro, por la sekvontaj oni pagos kotizon je la kategorio "A" aŭ "B" laŭ ĉiu kazo.

Sed se vi pagas antaŭ la 31a de januaro venontjare, vi havos 10% da rabato. Helpu al MEF kaj al la esperanta movado per via laboro kaj per via kotizo!!! La personoj, kiuj ne povas ĉeesti bv. pagi sian kotizon plejeble baldaŭ al la konto de MEF: HSBC # 6284087436 nome de Morayma Martínez Mateos

Categorías: