Ni festos la Z-tagon en la Esperanta Domo, Ĉefurbo de Meksiko 14an de decembro

Meksika Esperanto Federacio invitas ĉiujn esperantajn parolantojn kaj personojn, kiuj interesiĝas pri la lingvo al nia tradicia “Zamenhofa tago” aŭ “Tago de la Libro”, kiu okazos sabate la 14an de decembro je la 12a h. en la “Esperanta Domo”, kiu troviĝas en San Pedro de los Pinos, Ĉefurbo de Meksiko.

La ĉeestontoj havos la eblon renkonti amikojn, praktiki la lingvon, koni novajn personojn, ktp. MEF montros kaj vendos diversajn materialojn de sia libroservo kaj, kiel kutime pro tiu grava festo, la asocio lotumos donacetojn inter la homoj.

La homoj devas kunporti manĝaĵetojn kaj trinkaĵojn por kundividi. Bv. ne veni kun malplenaj manoj, estas grave ke ĉiuj kunlaboru. MEF kunportos kafon, teon kaj biskvitojn!

En antaŭaj tiaj renkontiĝoj, ni interŝanĝis “ĉokoladojn aŭ tradiciajn dolĉaĵojn” sed ĉifoje ni volas interŝanĝi esperantaĵojn. Partopreni en tiu interŝanĝo ne estas deviga sed libervola, vi povas aĉeti relative malmultekostan materialon en nia libroservo kaj tiel la homoj estos feliĉaj kaj MEF havos enspezojn pro tiu kialo.

Ni proponas ke la prezo de la interŝanĝaĵo estos inter $35.00 kaj $70.00 meksikaj pesoj. Kiam vi konfirmos vian ĉeeston, bv. informi ĉu vi partoprenos en tiu aktiveco.

Por ricevi la adreson de la “Esperanta domo” nepras konfirmi ĉeeston al festomek2013@esperanto-mexico.org aŭ al poŝtel. de Guadalupe Vega 5536732476

Ni esperas renkonti vin tiam. Memoru ke estos bona okazo por (re)aliĝi al MEF por la jaro 2014. La jara kotizo dependas de en kiu kategorio vi troviĝas, sekve ni informas vin pri ili:

A) Membroj pli junaj ol 23 (inkluzive) kun kopio de sia student-karto kaj emerituloj: $100.00 (cent meksikaj pesoj).
B) Normalaj membroj: $200.00 (ducent meksikaj pesoj).
C) Personoj kiuj estas en ĉeestanta kurso por komencantoj instruata de aktiva membro de MEF: $50.00 (kvindek meksikaj pesoj). Tiu ĉi kategorio validas nur por la kuranta jaro, por la sekvontaj oni pagos kotizon je la kategorio "A" aŭ "B" laŭ ĉiu kazo.

Sed se vi pagas antaŭ la 31a de januaro 2014, vi havos 10% da rabato. Helpu al MEF kaj al la esperanta movado per via laboro kaj per via kotizo!!!

La personoj, kiuj ne povas ĉeesti bv. pagi sian kotizon plej eble baldaŭ al la konto de MEF: HSBC # 6284087436 nome de Morayma Martínez Mateos.

Feliĉan Zamenhofan Tagon!

Categorías: