Prezidantino de MEF vizitis la kongresejon de la 14a MEK*

En la pasintaj 15a kaj 16a de marto, la ged-roj Iván Deance kaj Verónica Vázquez, lokaj organizantoj de la 14a Meksika Esperanto Kongreso (14a MEK), renkontiĝis kun Mallely Martínez, prezidantino de MEF, en la Fakultato pri Komuniksciencoj de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) kun la celo daŭrigi la organizadon de la evento okazonta venontan novembron.

En la programo planita por la vizito de Mallely estis montri al ŝi la instalaĵojn de la kongresejo, informi universitatanojn pri Esperanto, inviti ilin lerni la lingvon kaj partopreni la 14an MEK. Kompreneble grava celo estis paroli kun universitatestrojn de la fakultato por daŭrigi la kunlaboron kaj danki ilin pro gasti nian eventon.

Interese estas ke tiam, tre lerte, la gedr-oj Deance kaj Vázquez, profitis ligi siajn universitatajn klasojn kaj seminariojn kun Esperanto, do kelkaj dekoj da junuloj havis la eblon scii relative multe pri la internacia lingvo, starigis diversajn demandojn kaj rigardis bonkvalitan esperantan materialon.

Ni do povas diri ke la rezultoj estas tre kontentigaj, multe da laboro restas, tamen ni povas konkludi ke ni iras sur bona vojo.

* Verkis: David López. Foto: Iván Deance.

 

Categorías: