Renkontiĝoj - Internaciaj

Universala Kongreso de Esperanto 2020 en Montrealo, Kanado!*

Multaj personoj aliĝis al la UK-2020 en Montrealo, Kanado (de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto 2020), la aliĝilo jam disponeblas. La prezo en tiu ĉi unua aliĝperiodo, (ĝis la 31-a de decembro 2019) por meksikanoj, individuaj membroj de UEA estas 145 eŭroj, la prezo altiĝos ĝis 180 eŭroj en la dua aliĝperiodo kaj ĝis 215 eŭroj en la tria aliĝperiodo.

La UK 2020 en Montrealo estas notinda el multaj vidpunktoj… urbo de pli ol unu miliono da loĝantoj (kvar milionoj en la tuta regiono) kaj unu el la plej malnovaj kaj vizitindaj urboj en Nord-Ameriko, estas perfekta loko por kongresumi: unu el la plej popularaj nord-amerikaj urboj por turismo (mondfamaj muzeoj, arkitekturo kaj vidindaĵoj), la ĉefe franclingva metropolo de Kebekio, ĝi ebligas facile elturniĝi france kaj angle (foje ankaŭ alilingve) kaj estas aparte konscia pri la aferoj rilataj al lingvaj rajtoj kaj lingva justeco.

Iru al NASK kaj certe vi plibonigos vian lingvan nivelon!

Alvenas la tempo por plibonigi vian Esperanton dum vi ege ĝuas ĝin! La Nordamerika Somera Kursaro (NASK), la plej grava kursaro en Ameriko, okazos ĉifoje en William Peace University, en Norda Karolino, Usono. Aliĝu al la listo de homoj, kiuj tre pozitive parolis pri ĉi tiu verda okazaĵo, uzante esperanton en la ĉiutageco, kaj renkontante novajn homojn aŭ jam sopiritajn amikojn!

La venonta NASK okazos de la 28-a de junio ĝis la 4-a de julio 2020. Aranĝu ĉion por ĉeesti ĉi tiun altkvalitan Esperanto-kurson, pri kiu la partoprenintoj tre kutime esprimas ke ili multe ŝatis ĝin kaj sukcese progresis. Ne gravas ĉu vi estas komencanto, progresanto aŭ altnivela Esperanto-parolanto, vi povos partopreni en la plej taŭga grupo! La instruistoj estas tre profesiaj, ĉi jare, ekzemple, Duncan Charters gvidos la altnivelan kurson.

Ĉu vi pretas? Eble vi povus profiti stipendian ŝancon. Vizitu la NASKan retpaĝon ĉe http://nask.esperanto-usa.org/venonta/ por koni kromjajn informojn!

* Verkis Víctor Sombra pere de informoj de la retejo de NASK.

 

La 75a IJK okazos en Slovakio: ĝuu, lernu, esperantumu tie!*

Ĉu vi serĉas mojosan kaj sekuran etoson por festi, agi kaj kunvivi kun junuloj el aliaj kulturoj ĉi-somere? Do la Internacia Junulara Kongreso interesos vin! IJK estas unusemajna evento, kiu kunigas junajn homojn – el ĉiuj aĝoj – el la tuta planedo por ĝui kuneston kaj interkomunikiĝon dum oni dancas, sportas, lernas, diskutas aŭ ludas uzante la lingvon Esperanton.

Ĉi-foje la 75an IJKn gastigos la centreŭropa urbo Liptovský Hrádok en Slovakio, de la 28a de julio ĝis la 4a de aŭgusto 2019. Al la kongreso jam aliĝis pli ol 130 homoj el preskaŭ ĉiu kontinento, fakto kio kune kun la ĉefa temo “Kontraŭ antaŭjuĝoj” promesas taŭgan spacon por sperti kulturan interŝanĝon neforgeseblan. Nur mankas vi!

Iru al Lahtio, Finnlando ĉisomere kie vi renkontos centojn da E-parolantoj!*

Ĉu vi povas imagi vin en loko kie eblas promeni inter la arbaro, spekti teatraĵon, naĝi en lago, ĝui koncertojn, partopreni piedpilkan matĉon kaj samtempe interagi en Esperanto? Do, imagu kaj agu! Estas ankoraŭ bona tempo por aliĝi al kaj partopreni la 104-an Universalan Kongreson de Esperanto okazonta ĉi-somere en nord-orienta Eŭropo de la 20-a ĝis la 27-a julio.

Lahtio, verda urbo en la sudo de Finnlando gastigos la plej grandan eventon de la jaro kunigante centojn da homoj el ĉiuj anguloj de la mondo interesiĝitaj pri senborda fratiĝo kaj justa komunikado.

Per la temo “Vivanta naturo, floranta kulturo” la organizantoj jam allogis al pli ol sepcent personojn el kvindek landoj kaj certe, la nombro kreskos!

Se vi deziras havi pliajn informojn, rigardi fotojn de la kongresa urbo kaj de la kongresejo, spekti filmetojn pretigitajn de la organizantoj aŭ simple havi novaĵojn pri la evento, vizitu la oficialan retpaĝon ĉe http://www.esperanto.fi/uk2019/

Nord-Amerika Somera Kursaro festos 50 jarojn, partoprenu ĝin somere!*

Ĉu vi serĉas novajn manierojn lerni kaj vivi Esperanton? Kial ne veni al NASK? Kelkajn tagojn vi matenmanĝos dum vi babilos en la internacia lingvo kun lernantoj el Ameriko kaj aliaj kontinentoj, aliajn tagojn vi ĝuos kartludojn kaj spektos filmon aŭ vi nur simple povos interagi en la parko kun homoj, kiuj interesiĝas pri la samaj aferoj kiel vi interesiĝas aŭ tute ne! Ĉio per Esperanto!

Venonta IJK okazos en Badajoz, Hispanio*

Tiun ĉi jaron la Internacia Junulara Kongreso (IJK), unu el la plej ŝatataj eventoj de esperantoparolantoj, okazos en Badajoz, Hispanio de la 4-a ĝis la 11-a de aŭgusto. La Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, Hispana Esperantista Junulara Societo kaj Kataluna Esperanto-Junularo pretiĝas por ricevi centojn da homoj junaj, ĉu nur aĝe aŭ kore, celante ke la partoprenantoj travivu amuziĝon, amikiĝon, interkulturon, lernadon, ktp. en etoso, kiu ebligas interŝanĝojn de ideoj, kutimoj kaj gustoj. 

Genro kaj egaleco estos la ĉefa temo de la evento, tamen la programo estos tre riĉa kaj diversa, vi povos ĝui plurajn aktivecojn kiel prelegojn, atelierojn, ekskursojn, ludojn, kulturaĵojn, ktp.

Do, se vi deziras profiti la ŝancon ne nur interkonatiĝi kun homoj interesiĝataj pri pli justa interncia komunikado sed ankaŭ koni belegajn lokojn kiel la iberan duoninsulon, iru al Badajoz!

La unuan fojon Universala Kongreso estos akceptata en Portugalio*

La 103-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) okazos ĉi-jare en la ĉefurbo de Portugalio, Lisbono, de la 28a de julio ĝis la 4a de aŭgusto. Kiel kongresejon la partoprenantoj okupos salonojn en la Rektorejo de la Universitato de Lisbono kaj de la Fakultato pri Juro. La kongresa temo: “Kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo: kien nun?” certe memorigos nin pri la grava rolo de ĉi tiu lando en la malpligrandiĝo de distancoj kaj limoj en la mondo.

Parolante pri kulturoj certe la evento estos tre bunta, komence da la jaro kalkuliĝis je pli ol 1000 kongresanoj el 61 landoj; ege bona nombro kompare al lastatempaj UK-oj. Inter la partoprenantoj ĝis nun anoncitaj troviĝas, kiel la plej granda nombro, homoj el Francio sed ankaŭ venos el tiel diversaj lokoj kiel Irano, Kubo, Ĉinio, Slovakio, ktp. Kompreneble Meksiko ankaŭ partoprenos.

La 51a Kongreso de ILEI okazos julie en Madrido, ĝuu duoblan eventon!

Ĉu vi estonte planas instrui Esperanton aŭ eble vi jam faris – faras? Ĉu vi instruas aliajn lingvojn kaj ŝatus interŝanĝi spertojn kun diversaj lingvoinstruistoj? Aŭ ĉu vi estas E-aktivulo kaj ŝatus gvidi kurson? Do tiu ĉi evento estas grava por vi.

La 51a Kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) okazos ĉisomere en la bela urbo, Madrid, Hispanio sed tiu evento estos ĉifoje ankoraŭ pli speciala ĉar samtempe oni havos la eblon partopreni en la hispana kongreso kaj tiel koni kaj ĝui ankaŭ la tiean movadon.

La ĝenerala temo estos: “La kultura heredaĵo de Esperanto”, kiel kutime la kongresanoj povos ĝui riĉan programon: prelegojn, atelierojn, ekspoziciojn, kursojn, instruistan trejnadon, distrajn kaj turismajn erojn, ktp.

La ILEI kongreso mem estos inter la 21a kaj 28a de julio, tamen vi povas alveni unu tagon antaŭe por ĉeesti ekde la komenciĝo de la hispana kongreso.

NASK 2018: Elstaraj instruistoj, kvar kursoj, kaj Kino-Teatro-Festo!*

La Nordamerika Kursaro de Esperanto (NASK), estos tre speciala ĉi-jare: estos kvar niveloj de instruado (inkluzive de la komencanta kurso, la unuan fojon en multaj jaroj), famaj instruistoj (Katalin Kováts, Anna Löwenstein, José Antonio Vergara kaj Thomas Alexander) kaj la speciala gastparolanto: la antaŭa prezidanto de UEA, Renato Corsetti, plus, samtempe kun NASK denove okazos KTF: Kino-Teatro-Festo. Jen nur kelkaj kialoj veni al NASK-2018 (3-12a de julio 2018, Raleigh, NC, Usono)!

NASK okazos en la universitato  William Peace (Raleigh, Usono), kaj, jen denove, ĝi kunigas la fortojn kun KTF (Kino-Teatro-Festo). Ĉi-jare anstataŭ la kutimaj tri kursoj (por post-komencantoj, progresantoj kaj progresintoj), NASK ofertos kvar kursojn, inkluzive de la komencanta kurso instruata de Thomas Alexander (Usono), por tiuj, kiuj ankoraŭ ne lernis la lingvon aŭ bezonas solidan bazan revizion de la lingvo. Katalin Kováts (Hungario/Nederlando), veterana NASK-instruisto, instruos kurson por progresantoj, kiuj ŝatus fokusiĝi pri la praktikado de Esperanto kaj poluro de siaj lingvokapabloj.

La 9a Tutamerika Kongreso de Esperanto okazos en Havano venontan februaron*

Se vi ĉeestis en 2010 unu el la internaciaj eventoj okazintaj en Kubo, ILEI Konferenco, UK, IJK, certe vi scias kial indas partopreni aranĝojn en tiu belega insulo kaj se vi ne havis tiam la eblon, nun vi havas novan ŝancon por ĝui Esperantujon en amikema, afabla, suneca etoso, kial? Ĉar la 9a Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE) okazos inter la 11a kaj 18a de februaro 2018 en Havano, Kubo.

Per la ĉefa temo de la kongreso “Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭripova evoluo en la Amerikoj”, la partoprenantoj havos la okazon konatiĝi kun nuntempaj problemoj kaj agadoj, kiuj rilatas al amerikanoj, tamen ankaŭ estos diversaj programeroj kiel kursoj, artaj, distraj kaj, kompreneble, tiuj, kiuj rilatas al la esperanta movado: AMO seminario estos inter la plej atendataj kaj utilaj eroj de la aranĝo por lerni kiel pli bone kontribui en la movado kaj disvastigi Esperanton.

En Togolando okazos la 73a IJK en 2017!

Ĉu vi rimarkis ke ĉifoje la Internacia Junulara Kongreso estos tute speciala? Kial? Ĉar ĝi okazos en Togolando, Afriko. Ni ĝojas ke tiel supozeble pluraj afrikanoj povos ĝui Esperantujon sen tiom multe elspezi vojaĝante al alia kontinento.

La okazaĵo estos inter la 5a ĝis la 12a de aŭgusto kaj ĝin gastos la bela urbo Aneho, sudoriente de la lando.

Se vi interesiĝas partopreni ĝin kaj havi pliajn informojn, starigi demandojn, bv. iri al la Facebook paĝo de la 73ª IJK, kiu troviĝas en: https://www.facebook.com/events/199822443807812/ 

Ek al Afriko, ek al IJK!

La 102-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Azio*

Jam iom pli ol cento da UK-oj okazis ekde kiam unuafoje Eŭropo atestis la realigon de eble unu el la plej karaj revoj de D-ro Zamenhof: la kunveno de homoj kun homoj kaj ne nur de naciecoj kun naciecoj inter “gastamaj muroj”.

Ĉijare venontsomere, de la 22a ĝis la 29a de julio, la ĉefurbo Seulo de Suda Koreio same kiel antaŭ jam pli ol 100 jaroj faris la urbo Boulogne-sur-Mer (Francio), oferos siajn murojn al centoj da personoj el almenaŭ pli ol 61 landoj.

La kongreso okazos laŭ la temo “Vojoj al daŭripovo” kiu disvolviĝos pere de kunvenoj, prelegoj kaj kulturaj eventoj en Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj (HUFS), la naskiĝloko de fremdlingva edukado en Koreio. Aliaj atendataj programeroj estas la kursoj pri la Korea lingvo kaj Esperanto.

Venu al la Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto inter la 4a kaj 13a de julio!*

La Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto, NASK 2017, revenos al Universitato William Peace en Raleigh,  Norda Karolino la kvaran fojon.  Du elstaraj eksterlandaj instruistoj akceptis la inviton partopreni:  Katalin Kovats (Hungario/Netherlando) instruos en la Supera Nivelo, kaj ŝia edzo Sylvain Lelarge (Nederlando/Francio) instruos en la Meza Nivelo.  Ili ambaŭ instruis kiam la kursaro okazis en Brattleboro, Vermonto ĉe la Altlernejo de Internacia Trejnado (School of International Training) en 2006. Lee Miller (Usono) instruos en la Post-Baza nivelo.

Ĝuste antaŭ NASK okazos la Landa Kongreso de Esperanto-USA, samloke tiel ke oni povos veni por la Kongreso kaj resti por NASK. La kongresaj datoj estos 30 junio-3 julio. Studantoj por NASK alvenos la 4an de julio kaj foriros la 13an; lecionoj okazos de la 5a ĝis la 12a. Vespere de la alventago, studantoj povos spekti  la piroteknikaĵojn en la urbcentro.  (La Universitato William Peace estas je promendistanco, kaj la artfajraĵoj estas videblaj de la kampuso). 

Kuracistoj, la dua skajpa renkontiĝo estos la 30an de januaro!*

Kiel oni informis, la unua skajpa renkontiĝo por kuracistoj, kiuj parolas Esperanton estis tiom sukcesa, ke la partoprenintoj decidis daŭrigi la kontakton kun kolegoj kaj doni la ŝancon al aliaj intregri sin al la teamo por kune lernadi pri iliaj fakoj. Tial la 2a skajpa renkontiĝo estos sabate, la 30an de januaro je la 14a horo, laŭ la universala tempo, je la 9ah. por Meksiko, 16ah.por la centro de Eŭropo.

Dro. Cutiño kaj drino. Maldonado, organizantoj de la evento, esperas ke ĉifoje povos partopreni pli da personoj de aliaj kontinentoj ĉar lastjare la plej multo de la homoj estis de la amerika kontinento.

Ĉiel je nia flanko, ni instigas la meksikajn kuracistojn aliĝi al la okazontaĵo kaj profiti tiun interesan sperton.

Kiel aliĝi?

Kuracistoj el Esperantujo, lernu skajpe pli pri via profesio!*

Ĉar oni povas multflanke profiti Esperanton ne nur por monde amikiĝi kaj vojaĝi sed ankaŭ por lerni pri la propra profesia fako, Roberto Cutiño el Kubo, specialisto pri familia medicino kaj Denice Maldonado el Meksiko, specialisto pri rekapabligo, invitas vin al la 1a skajpa renkontiĝo por kuracistoj, kiuj parolas Esperanton.

Ne gravas kiu estas via kuracista specialaĵo, la ĉefaj celoj estas kunigi Esperantajn kuracistojn kaj interŝanĝi spertojn, sed tio, kio ja nepras estas ke vi antaŭanoncu vian deziron partopreni, por tion fari, bv. kontakti al Denice, ŝia skajpa nomo estas “kuracistino”.

La okazaĵo estos en sabato, la 24an de oktobro je la 14a horo, laŭ la universala tempo, je la 9ah. por Meksiko, 16ah.por la centro de Eŭropo.

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Internaciaj