Renkontiĝoj - Internaciaj

1a Esperanto-Kongreso en Indonezio, aprilo 2013

 

Ni ĝojas informi ke inter la 5a kaj 8a de aprilo okazos la 1a Esperanto-Kongreso en Indonezio, ĉe Bogor, ĉefurbo de la lando dum la brita okupado.

La kongreso okazos ĉe la kunvenejo Wisma Abdi kaj ĝi estos plena je diversaj interesaj aranĝoj kiel lingvaj kursoj, prelegoj, ekskursoj, ekzamenoj, ktp.

Kuba Esperanto-Renkontiĝo 2013*

Kuba Esperanto Asocio invitas vin partopreni en interesa aranĝo, kiu okazos inter la 13a kaj 17a de marto 2013 en feriejo “Los Cocos”, kiu estas en Playa Jibacoa. Legu parton de la programo kaj vi rimarkos kial indas ĉeesti!

La programo:

  • Kunsido de la Komitato de KEA; 
  • klerigaj aranĝoj (kursoj, seminarioj, ekzamenoj);
  • distraj aranĝoj (ekskursoj, ludoj, filmoj, konkursoj, danco-kursoj);

Eŭropa kaj Alp-Adria Konferencoj de la 9a ĝis la 12a de majo 2012, en Triesto

Ĉeestu en la sekvaj aktivecoj maje en Triesto, Italio:
9-10-11a majo: Partopreno en la Eŭropa konferenco pri la temo: “Kiel estus Eŭropo hodiaŭ, se Eŭropa Unio ne ekzistus?”
11a (posttagmeze)-12a majo 2012 – 16-a Konferenco de Alp-Adriaj Esperantistoj. Temo: Alp-Adria Laborkomunumo, plua eŭropa engaĝigo.

Pliajn informojn oni ricevas rete, skribante al noredv&teletu.it aŭ/kaj testudo.ts&gmail.com, ne forgesu anstataŭi & kontraŭ @. Ankaŭ oni povas kontakti nin poŝte:
Triesta Esperanto-Asocio
Via del Coroneo 15
IT-34133
Trieste - Italio

Pri la internacia konferenco, vidu ankaŭ ĉe la ttt-ejo de Eŭropa Esperanto-Unio, sub “Konferencoj” http://www.europo.eu/eo/konferencoj/

PARTOPRENU! Aliĝo al ambaŭaj konferencoj estas senpaga.

La 96ª Universala Kongreso estos en Kopenhago

La 96a Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi jare en Kopenhago inter la 23a kaj 30a de julio. Kiel kongresejo la partoprenantoj uzos la “Bella Centro”, moderna kaj komforta konstruaĵo, kiu troviĝas tute proksime de la flughaveno kaj urbocentro de Kopenhago.

La ĝenerala temo estas “Dialogo kaj Interkompreno”, la programo estos plenplena da diversaj aktivecoj, en la dua bulteno vi trovos informojn pri loĝado, ekskursoj, bankedo, programeroj, ktp. http://www.uea.org/pdf/db_2011_kopenhago.pdf

Oni atendas pli ol 1300 partoprenantojn de ĉiu kontinento, kiel ofte, granda kvanto da francoj, germanoj kaj japanoj ĉeestos sed ankaŭ oni povos interparoli kun homoj de landoj kiel Indonezio, Kongo, Madagaskaro, Makedonio, Niĝerio, Pakistano, Uzbekio, ktp. Kompreneble Meksiko ĉeestos.

Iru al la ĉefpaĝo de la 96a UK por havi pli da informoj http://www.96uk-kopenhago.dk/index.html

São Paulo gastigos la 8an TAKE, triobla evento tiam okazos

La 8a Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE) okazos baldaŭ, tiun ĉi fojon en lando, en kiu la movado estas kvalitative kaj kvantitative grava: Brazilo.

Inter la 9a kaj la 14a de julio, la urbo San Paŭlo gastigos ne nur tian internacian eventon sed ankaŭ la organizantoj profitos okazigi la “46a Brazila Kongreso de Esperanto” kaj la “31a Brazila Esperantista Junulara Kongreso”. Do samtempe la homoj povus partopreni trioblan eventon en interesega kaj belega urbo.

La ĝenerala temo de la kongreso estas “Procezoj de regiona integriĝo en la amerika kontinento: la rolo de Esperanto”, indas mencii ke ene de la programo, oni okazigos la “1an Kinofestivalon en Esperanto", en kiu la homoj povos partopreni en konkurso pri mallongaj filmoj. Sekvu la ligon, en kiu vi trovos informojn pri la konkurso http://vimeo.com/21927597

 

Informiĝu pli pri la evento en la ĉefa paĝo de http://www.kongreso2011.org// Partoprenu!

42a Internacia Infana-junula Kongreseto, Hundested, Danujo*

La 42a Internacia Infana-junula kongreseto okazos ĉijare en Hundested, Danujo inter la 23a ĝis 30a de julio 2011, paralele al la 96a Universala Kongreso, la ĉefa temo estas “Vikingoj”. En la sekva ligo vi povas vidi ĝeneralajn informojn pri la kongreso http://bertosch.free.fr/iik2011// sed ankaŭ ni rekomendas al vi legi la sekvajn informojn de la organizantoj, tio certe vekigos la intereson partopreni tiun ĉi amuzan eventon.

Ĉu vi jam aŭdis pri vikingoj? Ĉu vi konas la belan nordan marbordon de Danio? Ĉu vi ŝatas ludi kun geinfanoj el aliaj landoj? Ĉu vi volas ekprovi novajn ludojn? Se vi jesis al unu el tiuj demando, vi nepre partoprenu la infanan kongreseton en Hundested en julio 2011!

Ni estas teamo de viglaj kaj junaj gvidantoj, kun multe da spertoj pri organizado de aranĝoj por geinfanoj kaj pri la Esperanta medio. Ni ankaŭ deziras provi multajn novajn ideojn: diversajn formojn de ludoj, semajnan temon (vikingoj)...

Matene vi povos lerni Esperanton kaj aliajn amuzajn aferojn, tion en luda etoso. Kursoj paralele okazas por junaj kaj pli aĝaj geinfanoj, por komencantoj kaj progresantoj. Tagmeze vi spertos danan manĝaĵon preparitan de nia kara Lena. Post la manĝotempo vi povos pli trankvile ludi ludojn el diversaj mondo-partoj aŭ ripozi.

Trejnseminario de TEJO kaj SEL maje 2011 en Varsovio*

Kadre de la SEL-Reaktivigo kampanjo, Skolta Esperanto-Ligo kune kun TEJO organizas trejnseminarion por junaj aktivuloj kun la ĉefa temo: Konstruante surbaze de diverseco – kiel ricevi la plej bonon el interorganiza junulara kunlaboro?

La seminario okazos en Varsovio, Pollando, inter la 24-a kaj 30-a de majo 2011. La programo enhavas interaktivajn laborsesiojn pri teknikoj kaj metodoj de moderna laboro de junaj asocioj, kaj pri efikaj manieroj organizi junularon uzante la temon de diverseco kaj egalrajteco en la internacia agado.

Ni invitas junajn aktivulojn en la skolta movado kaj aktivulajn esperanstistojn kiuj simpatias kun la skolta movado. La ĉefa kriterio estas klara intereso pri la temo de diverseco kaj egalrajteco en internacia kunlaboro kaj potenciala kontribuo al la programo.

Somera Esperanto Studado, 30a julio - 7a aŭgusto en Nitra, Slovakio

La Somera Esperanto-Studado (SES-2011) okazos inter la 30a de julio kaj la 7a de aŭgusto en Nitra, Slovakio. Tiu ĉi estas la kvara fizika lernu!-renkontiĝo.

Certe la partoprenantoj ne nur lernos pli pri Esperanto kaj la movado sed en ĝi ili povos ekskursi, sporti, danci, kanti kaj ĝui la kutiman bonan etoson de internaciaj renkontiĝoj. Detaloj kaj pli da informoj vi trovos ĉe la paĝo http://eo.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/2011/index.php/

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto okazos inter la 2a kaj 10a de julio

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto estas studprogramo, kiu emfazas aktivan uzadon de Esperanto en interkulturaj komunikado, kompreno, kaj kunlaboro. Dum 2011 okazos la 42a NASK inter la 2a kaj 10a de julio ĉe la mondfama Universitato de Kalifornio en Sandiego (UCSD).

Ĝeneralaj Informoj:
- Tri niveloj, formalaj klasoj ĉiun tagon plus multaj aliaj aktivecoj.
- Loĝado, unu persona dormĉambro-tri manĝoj tage.
- Fruaj prezoj ĝis la 15a de marto: Ĝenerala $865 (usonaj dolaroj), Plentempaj studentoj kaj Latin-ameriko $665 (usonaj dolaroj).
- Iom da stipendia helpo haveblas.
- Instruistoj: Birke Dockhorn, Bertilo Wennergren, Lee Miller.

Por havi pli da informoj kaj la plej lastajn detalojn, bv. viziti http://Esperanto.org/nask// aŭ kontakti al Ellen Eddy ĉe eddyellen(a)aol.com, ne forgesu anstataŭi (a) kontraŭ @

16ª Kolombia Kongreso de Esperanto en El Ocaso

De la 13ª ĝis la 15ª de novembro okazos la 16ª Kolombia Kongreso de Esperanto en El Ocaso, “Club Ecológico La Calleja”, por havi pli da informoj pri alveno, programo, kotizoj kaj aliaj detaloj, posxtelefonu al 312-4063002, se pro iu kauxzo ni ne respondas, lasu mesagxon kaj ni revokos vin.

Bonvenon al Meksiko!

Meksika Esperanto Federacio kaj meksikaj samideanoj bonvenigas al ĉiuj, kiuj antaŭ aŭ post la 95ª Universala Kongreso de Esperanto planas viziti nian landon. Se vi bezonas specifajn informoj pri meksikaj urboj, vi povas iri al nia turisma paĝo kiu, troviĝas en la sekva ligo
http://esperanto-mexico.org/turismo/index.html/

Se vi deziras kontakti geesperantistojn por renkonti ilin en meksikaj urboj, vi povas iri al http://www.esperanto-mexico.org/es/node/16/ , tie troviĝas listo kun nomoj, retadresoj kaj telefonoj de “lokaj kontaktoj”, ankaŭ vi povas vidi la retan aŭ vian presitan version de “Pasporta Servo” http://www.pasportaservo.org// kaj kontakti la koncernan personon. Notu bone ke kelkaj el ni ankaŭ flugos al Kubo kaj eble ni ne povos renkonti vin en Meksiko dum iuj semajnoj de julio.

En la ĉefurbo de Meksiko estas pluraj vizitindaj lokoj, se vi bezonas malmultekostan loĝadon, ĉiĉeronadon aŭ akompanon, Rebeca Castellanos ofertas sian servon kontraŭ eta pago. Se vi tion volas bv. kontakti ŝin al cast.rebeca@yahoo.fr , ŝi estas komencanto tial ŝi ne bone parolas en Esperanto sed povas komuniki kun vi iom en Eo, hispane aŭ angle.

Do... Ĝuu vian restadon en Meksiko kaj revenu baldaŭ, ĉi tie vi ĉiam estos bonvena!

Esperanto-Seminario kaj -kursoj antaŭ la UK / Stipendioj por Kubo haveblaj

Neforgesebla seminario atendas vin en Kubo! Amerika Komisiono de UEA kune kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kaj TEJO ofertas seminarion antaŭ la UK. La seminario okazos samtempe kun la ILEI konferenco en Matanzas (Canimao). La seminario estas por personoj kiuj jam relative altnivele scipovas Esperanton kaj kiuj interesiĝas pri Esperanto-instruado, pri interkultura edukado kaj lernado per Esperanto, pri interkultura aliro al lingvo-instruado kaj lernadoj kaj ĝenerale pri aktiva kunlaboro en la Esperanto-movado. Pliaj informoj haveblas en la unua informilo (klaku!). Skribu ankaŭ al kubo2010@esperanto-mexico.org por ricevi ekzemple la provizoran programplanon. Jen ankaŭ la aliĝilo!

Samtempe okazos kursoj (klaku!) por personoj kiuj volas plibonigi siajn konojn iom antaŭ la UK (Partoprenantoj almenaŭ havu bazajn konojn de la lingvo) en Havano, do jam en la UK-urbo. Pliajn informojn (kaj informojn pri aliĝo) vi povas peti ankaŭ ĉe la adreso kubo2010@esperanto-mexico.org.

66-a Internacia Junulara Kongreso en Kubo*

La kampadejo “Los Cocos”, trovita en la urbo “Santa Cruz del Norte”, Kubo, estos la gastejo de la 66ª Internacia Junulara Kongreso (IJK) inter la 24a kaj la 31ª de julio 2010. Ĉi tiu okazaĵo estas ĉiujare organizata, jam de 1938, de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO, antaŭ TJO), junulara sekcio de la Universala Esperanto Asocio, klopodante la kunigadon de gejunuloj el la tuta mondo dum semajno kun la celo plifortigi la internaciajn ligojn pere de la interŝanĝado kaj partoprenado de spertoj, pensoj, sentoj kaj konoj en kompreniga kaj respektiga etoso, kiun donas la fakto paroli la Internacian Lingvon Esperanto.

En 2009 la Internacia Junulara Kongreso okazis en la urbo Liberec, Ĉeĥa Respubliko, kunigante pli ol 300 partoprenantojn precize antaŭ la Universala Kongreso en Bjalistoko, Pollando. Venontjare ambaŭ eventoj okazos en la sama lando – Kubo –, sed tiu ĉi fojo estos unue la Universala Kongreso en La Havano kaj poste la Junulara en “Santa Cruz del Norte.

95a Universla Kongreso de Esperanto en la Havano, Kubo, inter la 17a kaj 24a de julio 2010*

La Universala Kongreso de Esperanto (UK), unu el la plej grandaj manifestaĵoj rilate al la utileco kaj praktikeco de la Internacia Lingvo, estas organizata ĉiujare, kaj preskaŭ senĉese, ekde la komenco de la 20-a jarcento de la Universala Esperanto Asocio (UEA) kunlabore kun esperantistaj grupoj el la gastigaj landoj kaj/aŭ urboj.

Ĉi tiu kolosa evento donas la ŝancon kunigi la plej grandan kvanton da esperanto-parolantoj el la tuta mondo kun la celo daŭrigi la kunlaboron por atingi interkomprenon inter la popoloj, lerni pri diversaj kulturoj, praktiki la senliman komunikadon kaj krei amikecajn rilatojn, tio ĉio kadre de internacia etoso surbaze de la uzado de komuna lingvo.

Archivo: 
KunsendaĵoGrandeco
Kongreskotizoj UK 2010.pdf110.11 KB

ILEI-Konferenco en Kubo, julio 2010*

Ekde la 11a ĝis la 17a de julio de 2010, en la urbo Matanzas, okcidente de la insulo de Kubo, okazos la 43a Konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Kun la temo “Edukado por kultura proksimiĝo”, la konferenco ofertas al la partoprenontoj grandan gamon de agadoj, kiuj rilatas kaj al la esperantinstrua laboro kaj al la distremaj aktivecoj .

Unuflanke, oni proponas la partoprenon de kelkaj spertuloj en la panel-diskutoj, forumoj, prelegoj kaj grup-laboradoj. Aliflanke oni okazigos kunsidojn de la komitatanoj de ILEI kaj de la membroj de ĝiaj diversaj komisionoj, kies celo estos kundiskuti pri la laboro rilate al la edukado kaj Esperanto, same kiel rilate al iliaj propraj projektoj.

Kompreneble ne mankos la amuza, distra, malstreĉiga etoso!

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Internaciaj