Renkontiĝoj - Internaciaj

Oni celebros jarcenton de la alveno de la Internacia Lingvo Esperanto al Kolombio. La festa kongreso alproksimiĝas*

Inter la 5a kaj la 12a de oktobro, gekolombianoj kaj, plejverŝajne, geesperantistoj el aliaj landoj festos en Bogotá la 15an Kolombian Kongreson de Esperanto. Ĉi tio okazos post jarcento de la alveno de la Internacia Lingvo al ĉi tiu belega lando de la Amerika Kontinento. La eventon organizis la Kolombia Esperanto Ligo (KEL).

Inter la planitaj agadoj troviĝas: kursoj por komencantoj, prelegoj, muziko, omaĝoj, kaj aliaj. Partroprenos aktive la Prezidanto de la Kolombia Esperanto-Ligo, Jorge Luis Santos kaj la D-ro Jorge Gómez, profesoro de la Universitato “Gran Colombia”. Dum la sama evento oni elektos la novan estraron de KEL.

Liberec, Ĉeĥio estos la urbo kie okazos ĉijare la 65a Internacia Junulara Kongreso*

IJK estas internacia renkontiĝo kiu okazas ĉiujare en diversaj urboj el diversaj landoj. Ĝi estas aranĝita de landaj sekcioj kaj aktivuloj kiuj laboras teame kun TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

Tie oni amuziĝas, ĝuas, dancas, trinkas, sed ankaŭ multe lernas pri Esperanto kaj ĝia kulturo.

Estas bona ŝanco renkonti personojn el diversaj landoj, lerni pri la kulturo kaj vivmaniero ne nur de tiu urbo sed ankaŭ de la partoprenantoj dum paroladoj.

57a Landa Kongreso Sankta Luiso de Esperanto-USA*

Renkontu min en Sankta Luiso"

Jes, renkontu min kaj multajn aliajn Esperantistojn en Sankta-Luiso por la venonta landa kongreso de Esperanto-USA, kiu okazos de la 22-a ĝis la 25-a de majo, 2009 (la tri-taga semajnfino por Memoriga Tago). La retbutiko ofertas nun retan aliĝilon -- aŭ vi povas elŝuti, plenigi kaj presi la
PDF aliĝilon.

Internacia Kalendaro de Esperanto-Aranĝoj

La "Internacia E-Kalendaro" estas regule kompilata ekde 1996 ĉe la budapeŝta Esperanto-Centro "Eventoj", kaj enhavas la ĉefajn informojn de ĉiuj konataj Esperanto-renkontiĝoj.

La Kalendaro estas trovebla ĉe la adreso http://www.eventoj.hu//

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio invitas al sia 61a Kongreso en majo 2009!

61a IFEF-Kongreso - Triesto, Italio 23-29 majo 2009 (Postkongreso de la 30a de majo ĝis la 1a de junio 2009)

Triesto atendas Vin! Maro, montoj, milda temperaturo kaj... granda festado okaze de la 100-jariĝo de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio: ĉio ĉi je via dispono! Fakaj (kaj ne-fakaj) prelegoj, konatiĝo kun loka kulturo, ekskursoj province kaj regione en eksterordinara esperanta etoso: bonvenon al ĉiuj esperantistoj-fervojistoj kaj saman elkoran bonvenon ankaŭ al ĉiuj NE-fervojistaj esperantistoj!

Pliaj informoj haveblas cxe www.ifef.net kaj Triesta Esperanto-Asocio: noredv@tele2.it kaj testudo.ts@gmail.com Poŝta adreso: Triesta Esperanto-Asocio - CP 601 Trieste Centro - IT-34132 Trieste - Italio

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Internaciaj