Renkontiĝoj - Naciaj

Ni festu la Zamenhofa-Tagon kune je la 10a de decembro en Gualadajara!*

La grupo Esperanto GDL kore kaj varme invitas vin festi la tradician Z-tagon, sabaton la 10an de decembro 2011, je la 2a ptm en la domo de Edgar.

Kiel partopreni:
a) Bv. konfirmi vian ĉeeston ĉe facebook je http://www.facebook.com/events/274491359269701/ aŭ skribante mesaĝon al ulefranco&gmail.com
b) Kunportu ĉokoladajn dolĉaĵojn por la interŝanĝado ($25.00 pesoj).
c) Bv. diri kiajn manĝaĵojn/drinkaĵojn vi povas kunporti.
ĉ) Bv. porti ian verdan vestaĵon.

Kiel atingi la domon de Edgar:

Festu kun ni la tradician Z-Tagon la 11an de decembro en la ĉefurbo!

Meksika Esperanto-Federacio invitas vin varme festi kun ni la tradician “Zamenhof-tago-n”, la 11an de decembro 2011 je la 10a horo matene ĉe la restoracio “Musume” kiu troviĝas sur la strato Río Nilo #71 ĉe la stratangulo Río Lerma, Col. Cuauhtémoc, en Meksikurbo, ĝi estas relative proksime de la metrostacio Sevilla, linio 1, la rozkolora.

La kosto de la matenmanĝo estas $63.00 (sesdek tri pesoj) por ĉiu persono, la matenmanĝo inkluzivas;

15an de decembro, Zamenhofa Tago en Querétaro*

Omaĝe al la preskaŭ nura jubildato en la Esperanta-mondo, ni festos la 15an de decembro por krii al la ĉielo "Feliĉan naskiĝtagon, kara Zamenhof!" en la malantaŭa korto de la domo de mia avino… La rendevuo estas je la 16ª hr. kaj estos festo de “miku…” do “mikunportis” tion… mi kunposrtis tion alian… hehehe

La adreso estas:
Altamirano 40 norte, col. Centro; Inter 16 de septiembre kaj 15 de mayo, apud la eksgimnazio “prepa centro”, kie nun troviĝas la Fakultato pri Filozofio kaj Historio.

Ni bezonos:
- diversajn kuiritajn manĝaĵojn
- Gastrinkaĵojn
- Braĝon
- Legomojn kaj vegetojn
- (Laste, sed ne malpli grave) vian partoprenon!

"Venonta renkontiĝo, sabate la 24an de septembro en la Ĉefurbo de Meksiko"

Meksika Esperanto Federacio invitas:

Al ĉiuj esperantaj parolantoj kaj interesitaj personoj al la renkontiĝo, kiu okazos la 24an de septembro en supra etaĝo de la restoracio “Musume”, kiu troviĝas en Rio Nilo No. 71 je la angulo kun strato Rio Lerma, Col. Cuauhtémoc, México D.F. je la 15:00 h. Musume troviĝas proksime de la “Diana Cazadora”, la plej proksima metrostacio estas “Sevilla”, linio 1, kiu veturas de Observatorio al Pantitlán.

Ni renkontiĝos por pasi agrablan posttagmezon, praktiki la lingvon kaj krome, ni ĝuos la ĉeeston de Georgo Hanzdlik, pola esperantisto kiu kantos en Esperanto dum la renkontiĝo.

Kaj certe ni profitos la okazon por paroli pri la ĵus okazinta 11a Meksika Esperanto Kongreso.

Kiel kutime, ĉiu pagos siajn manĝaĵojn kaj trinkaĵojn, por havi pli da informoj kaj por konfirmi vian ĉeeston, skribu al informacion@esperanto-mexico.org aŭ voku al poŝtelefono 5514753963

Venu, partoprenu, amuziĝu!

Du universalaj lingvoj, koncerto en la “Casa de la Cultura Jalisciense"

Muziko estas universala lingvo, kiu kunigas personojn de la plej malsamaj kulturoj kaj devenoj, same kiel en la kazo de Esperanto. Tiel ke se ambaŭ renkontiĝas samloke, la momento iĝas la plej altgrada esprimo de multkultureco; diverceso kaj unikeco.

Kadre de la 11a Meksika Esperanto Kongreso, Meksika Esperanto Federacio, la germana fondaĵo “Stiftung Mondo” kaj la Ministerio pri Kulturo de la Ŝtato de Jalisco (Halisko) unuigas fortojn por oferti al la ĝenerala publiko specialan kaj nekompareblan koncerton en kiu la etoso iros ekde la melodiaj notoj de la piano kaj de la fagotoj ĝis la sonoj de Rock en la esperanta, hispana, franca, japana, angla, rusa, okcitana, pola, inter aliaj lingvoj, unuigante la miksaĵon de pluraj lingvoj kaj distingante la apartecon de la universalaj lingvoj: “MUZIKO KAJ ESPERANTO”

Archivo: 
KunsendaĵoGrandeco
kotizguadalajara.pdf19.2 KB

11a Meksika Esperanto Kongreso. Guadalajara, Jalisco 16a-18a septembro 2011

La 11a Meksika Esperanto Kongreso (MEK), kies temo estas: "La instruado de Esperanto en Meksiko; malfacilaĵoj, defioj kaj proponoj ", okazos inter la 16ª kaj 18ª de septembro, en la urbo Guadalajara, Jalisco.

La sidejo de la 11a MEK estos la instalaĵoj de la merkatika entrepreno “Cobeh In”, kiu troviĝas en la kvartalo Providencia, proksime de la plej reprezenta fonto de la urbo “La Minerva”. la adreso estas:
Montreal #1051, inter Ostia kaj Nápoles, Col. Providencia. Pli sube vi trovos indikojn kiel atingi la kongresejon.

Tiu kongrestemo estis elektata ĉar nia celo estas daŭrigi la laboron, kiu komenciĝis en 2008 en la Fakultato pri Lingvoj de la UABC rilate al la oficiala enkonduko de Esperanto kaj la atingitajn rezultojn en aliaj edukaj institucioj de la lando. Pro tio, Meksika Esperanto Federacio kaj la organiza teamo decidis kunigi fortojn por kundividi kaj interŝanĝi konojn, spertojn kaj alveni al konkludoj, kiuj povus impulsi la disvolvigon de la Esperanta movado en Meksiko.

Tiel, la ĉefa temo donos la eblon labori samtempe pri subtemoj, kiuj havigos ilojn al la partoprenantoj per kiuj ili disvolvigos diversajn kapablojn kaj tiel ili povos kunlabori pli efike en la movado. La programo inkluzivos aktivecojn kiel ekzemple:

a) Kreado de didaktika materialo por la instruado de Esperanto,
b) La propedeŭtika valoro de Esperanto,
c) la memlernado de Esperanto.

En la kultura programero, ni havos la partoprenon de rekonaj artistoj kiel la franco Jean-Marc Leclercq (JoMo) , la polo Georgo Handzlik kaj de nia samlandano Armando Hernández, muzikisto de la "Orquesta Sinfónica de Bellas Artes".

Krom tio, estos labortabloj, libroservo, meksika festo, inter aliaj aktivecoj.

Archivo: 
KunsendaĵoGrandeco
kotizguadalajara.pdf19.2 KB
aliĝilo.pdf229.12 KB
Hoteloj GDL.pdf375.19 KB
Ruta 51c.jpg911.52 KB

Sabate, la 27an de aŭgusto, renkontiĝo en la ĉefurbo de Meksiko

Meksika Esperanto Federacio invitas:

Al ĉiuj esperantaj parolantoj al la renkontiĝo, kiu okazos la 27an de aŭgusto en supra etaĝo de la restoracio “Musume”, kiu troviĝas en Rio Nilo No. 71 je la angulo kun strato Rio Lerma, Col. Cuauhtémoc, México D.F. je la 15:00 h. Musume troviĝas proksime de la “Diana Cazadora”, la plej proksima metrostacio estas “Sevilla”, linio 1, kiu veturas de Observatorio al Pantitlán.

Tiun ĉi fojon ni festos la finon de 2 kursoj en DF, en kiu partoprenis pli ol 40 homoj en la niveloj A1 kaj A2 laŭ KER.

Ankaŭ ni profitos la okazon informi la homojn pri novaĵoj kadre de la baldaŭa 11a Meksika Esperanto Kongreso.

Kiel kutime, ĉiu pagos siajn manĝaĵojn kaj trinkaĵojn, por havi pli da informoj kaj por konfirmi vian ĉeeston, skribu al informacion@esperanto-mexico.org aŭ voku al poŝtelefono 5514753963.

Venu, partoprenu, amuziĝu!

La grupo Esperanto-GDL invitas vin festi, la 20an de aŭgusto!

La 20an de aŭgusto inter la 15a kaj 20a h. okazos granda festo por fermi la kursojn de Esperanto por komencantoj kaj por komencintoj. Ni kore invitas vin ĉeesti kaj partopreni ĉi tiun belegan feston.

Dum la festo, kiel fina tasko, la nunaj lernintoj kuraĝe montros sian E-lingvan scipovon prezentante temon, kiun ili mem elektis. La plej bonaj prezentoj ricevos etan donacon de Esperanto GDL

Krome, ni bongustege manĝos kaj amuzege ludos! Do, vi ne perdu la okazon kaj ĉeestu, ĉar ni multe amuziĝos!

Ni nur petas al vi konfirmi vian ĉeeston kaj kunporti t/drinkaĵojn aŭ manĝaĵojn ( por 3 aŭ 4 personoj).

Jen la listo de la partoprenontoj kaj iliaj kunportotaj manĝaĵoj:

Renkontiĝo en Toluka, sabate la 13an de aŭgusto

Sabate, la 13an de aŭgusto, Ĝi komenciĝos je la 12:00 ptm.

Ĝi okazos en la domo de Carolina Jasso, kies adreso estas: José Ma. Morelos # 24, Cacalomacán.
Se vi havas problemojn por alveni, vi povas telefoni al (044) 722 245 7158 aŭ al (722) 2 74 81 62.

Sabate, la 16an de julio renkontiĝo en la ĉefurbo de Meksiko

Meksika Esperanto Federacio invitas:

Al ĉiuj esperantaj parolantoj de la urbo de Meksiko kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj al la renkontiĝo, kiu okazos la 16an de julio en supra etaĝo de la restoracio “Musume”, kiu troviĝas en Rio Nilo No. 71 je la angulo kun strato Rio Lerma, Col. Cuauhtémoc, México D.F. je la 15:00 h. Musume troviĝas proksime de la “Diana Cazadora”, la plej proksima metrostacio estas “Sevilla”, linio 1, kiu veturas de Observatorio al Pantitlán.

Kiel kutime, ĉiu pagos siajn manĝaĵojn kaj trinkaĵojn, por havi pli da informoj, skribu al informacion@esperanto-mexico.org aŭ voku al poŝtelefono 5514753963.

Venu, praktiku vian Esperanton, ni atendas vin!

Dimanĉon, la 22an de majo, pikniko en la sudo de la ĉefurbo

Danke al la kunlaboro de MEF-membro Mario Morales, ni okazigos malsaman renkontiĝon ol kutime. Tiun ĉi fojon la esperantistaro, kiu loĝas proksime aŭ en la ĉefurbo, faros kunvenon en la naturo.

Ni iros al parko nomata “Los Dinamos”, sude meksikurbo por fari piknikon http://www.mcontreras.df.gob.mx/turismo/ecologia/dinamos.html/. Al ĉiuj interesitoj ni petas alveni akurate je la 10ª matene al la metro stacio “Miguel Ángel de Quevedo”, ni renkontos nin ekster la restoracio “El Portón” kiu estas ekster la metrostacio, de tie ni kune prenos alian veturilon. Atentu ke plej malfrue ni atendos la homojn ĝis la 10ª:30.

Ĉiu kunportos sian manĝaĵojn kaj trinkaĵojn, ni parolos dum la renkontiĝo pri venontaj naciaj kaj internaciaj kongresoj (TAKE, IJK, UK, MEK).

Bonus se vi povus partopreni, por pli da informoj kaj konfirmoj bv. skribi al informacion&esperanto-mexico.org (ne forgesu anstataŭi la & kontraŭ @) aŭ telefoni al 5514753963

Dankon Mario pro la organizo!

7an de majo renkontiĝo en DF

Meksika Esperanto Federacio invitas:

Al ĉiuj esperantaj parolantoj de la urbo kaj ĉirkaŭaĵoj al la renkontiĝo, kiu okazos la 7an de majo en la restoracio “Musume”, kiu troviĝas en Rio Nilo No. 71 je la angulo kun strato Rio Lerma, Col. Cuauhtémoc, México D.F. je la 14:30 h. Musume troviĝas proksime de la “Diana Cazadora”, la plej proksima metrostacio estas “Sevilla”, linio 1, kiu veturas de Observatorio al Pantitlán.

Dum tiu ĉi okazo akompanos nin KaraAn, esperantisto el Koreio. Kiel kutime, ĉiu pagos siajn manĝaĵojn kaj trinkaĵojn, por havi pli da informoj, skribu al informacion@esperanto-mexico.org aŭ voku al poŝtelefono 5540931627.

Venu, praktiku vian Esperanton, ni atendas vin!

Sabate la 16an de aprilo, renkontiĝo en la ĉefurbo de Meksiko

Meksika Esperanto Federacio invitas:

Al ĉiuj esperantaj parolantoj kaj personoj kiuj interesiĝas pri la lingvo al la renkontiĝo, kiu okazos la venontan sabaton, la 16an de aprilo en la supra parto de la restoracio “Musume”, kiu troviĝas en Rio Nilo No. 71 je la angulo kun strato Rio Lerma, Col. Cuauhtémoc, México D.F. je la 14:30 h. Musume troviĝas proksime de “Ángel de la Independencia”, la plej proksima metrostacio estas “Sevilla”, linio 1, kiu veturas de Observatorio al Pantitlán.

La ĉefa celo estas kunvivi en amikeca etoso praktikante la lingvon kun novaj personoj, kiuj en la lastaj monatoj eniris la movadon.

7a Semajnfina renkontiĝo, nun en Querétaro. 2an kaj 3an de Aprilo*

LA GRUPO DE ESPERÉTARO KAJ MEKSIKA ESPERANTO FEDERACIO kore invitas; al la sepa semajnfina renkontiĝo esperantista en Meksiko, kiu okazos la 2an kaj 3an de aprilo 2011 en la urbo Querétaro.

Estos diversaj aktivecoj!

La renkontiĝo ekos sabate je la 14a kaj duono kaj finos dimanĉe post la turisma promenado.

La planitaj aktivecoj estas;

  • Prezento de la Klubo Esperétaro al partoprenantoj.
  • Inaŭguro de la retpaĝo de la Klubo Esperétaro.
  • Manĝo.
  • Informoj pri la XIa Meksika Esperanto Kongreso, okazonta septembre en Guadalajara, Jalisco.
  • La projekto: Instruado de Esperanto en la Fakultato pri Lingvoj de la UAQ.
  • Kunlaboraj planoj inter grupoj de diversaj urboj.
  • Festo, muziko, ĝuado.
  • Turisma promenado

Renkontiĝo en Toluca la 12an de marto 2011

La Esperanta-grupo de Toluca varme invitas vin partopreni nian amuzan renkontiĝon, kiu okazos venontan sabaton, la 12an de marto.

* Ĝi komenciĝos je la 16:30.

* Ĝi okazos en la domo de Omar Rodríguez, kies adreso estas: Huizache Manzana 51 lote 21. Fraccionamiento Bosques de Cantabria, apud “Parque Industrial toluca 2000” proksime al flughaveno.

* Se vi havas problemojn por alveni, vi povas telefoni al 044 558 531 1058.

* La partoprenantojn kunportu trinkaĵojn kaj / aŭ viandon por rosti.

* Bv. konfirmi vian ĉeeston skribante al informacion&esperanto-mexico.org, ne forgesu skribi @ anstataŭ &

Ni atendas vin tie!

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Naciaj