Renkontiĝoj - Naciaj

La renkontiĝo en San Pedro de los Pinos estos la 19an de februaro*

Akompanu nin venontan dimanĉon, la 19an de februaro, inter la 12a kaj 14a, ni renkontiĝos por praktiki esperanton, helpi la homojn integri sin al grupo de esperantoparolantoj de la urbo, solvi diversajn dubojn, respondi al movadaj demandoj, kontaktigi la ĉeestontojn kun aliaj interesiĝantoj, ktp. La rendevuo estas en la bakejo “El globo” de San Pedro de los Pinos, tuj ekster la metrostacio kun la sama nomo, linio 7 oranĝa, en la ĉefurbo de la lando.

Ni atendas ĉiujn: spertulojn, komencintojn, komencantojn, tiujn kiuj interesiĝas pri la lingvo, akompanantojn kaj scivolemulojn!

* Verkis: Mallely Martínez. Organizas: Guadalupe Vega.

Memoru ke nia konversacia rondo en CDMX estos venontan sabaton*

Ne forgesu ke en la venonta sabato, la 11an de februaro estos nia konversacia rondo en la Ĉefurbo de la lando.

Kie? En la kafejo “La Tregua”, kies adreso estas Calzada México-Tacuba 409. Col. Popotla, tre proksime de la metroo “Popotla”, blua linio.

Kiam? En la 11a de februaro je la 16a horo.

Kiuj? Ĉiuj rajtas partopreni: fluparolantoj, komencintoj, komencantoj de esperanto kaj tiuj, kiuj interesiĝas pri la lingvo.

Kiom? Vi nur devas pagi vian konsumon en la kafejo.

Kial? Por renkontiĝi kun geamikoj, praktiki Esperanton kaj koni novajn parolantojn de la lingvo.

Kio? Ni babilos pri interesaj temoj:

a) meksikaj: Kiu estas por vi la plej grava persono en la meksika historio? kial? Ne gravas ĉu temas pri gravulo de la praa tempo aŭ de la tute moderna epoko.

Unua renkontiĝo de 2017 en SLP: Esperanto kunigas nin…*

Kadre de la Universala Kongreso de Esperanto okazonta ĉijare en Seulo, Koreio kaj kiel ero de la konversaciaj rondoj de la Interkultura Klubo de Esperanto, kiujn ni aranĝos ĉe San Luis Potosí en 2017, ni invitas vin gustumeti, pere de la internacia lingvo, iom da tiu ĉi azia lando. 

Dum la sesio...

Ni kune lernu Esperanton proksime de UNAM!*

De antaŭlonge mi havis la emon renkontiĝi kun homoj, kiuj interesiĝas pri Esperanto kun la celo apogi unu la alian en ĝia lernado-praktikado, tamen mi ne kuraĝis esti amfitriono ĉar mia esperanta nivelo estas tre baza sed unu el miaj proponoj estas tion fari kun la espero ke, inter la grupanoj partoprenu iun pli sperta, kiu povos apogi nin por atingi la celon.

Pro tio mi metas je via dispono mian apartamenton, kiu troviĝas sude de la ĉefurbo de la lando, sur Av. Universitato proksime de UNAM, por renkontiĝi en la lasta merkredo de la monato. Do en januaro estos en la venonta 25a, inter la 17ah kaj 19ah.

Nepras konfirmi ĉeeston almenaŭ tri tagojn antaŭe en la retadreso estraro@esperanto-mexico.org aŭ en la poŝtel. 55 1385 7355, tiam vi ricevos la ekzaktan adreson.

Por iĝi la etoso pli amikema kaj bongusta, ni petas kunporti kuketojn, biskvitojn aŭ manĝaĵetojn por kundividi.

ĜIS TIAM!

Ni parolu Esperanton ankaŭ en San Pedro de los Pinos, CDMX*

Ĉu vi ne povas iri al la konversacia rondo en “La tregua”? ĉu vi loĝas pli sude? aŭ ĉu eble vi volas partopreni pli ofte en diversaj esperantaj kunvenoj por plu lerni la internacian lingvon?

La kialo ne gravas, simple sciu ke ĉiuj estas kore invitataj partopreni renkontĝon en la venonta 22a de januaro, dimanĉe. Venu al bakejo “El Globo” de San Pedro de los Pinos inter la tagmezo (12ah.) kaj la 14ah.!

El Globo troviĝas tuj ekster la metrostacio San pedro de los Pinos, linio 7 oranĝa, en la ĉefurbo de Meksiko.

BONVENON!

*Verkis: Mallely Martínez M. Organizas: Guadalupe Vega.

La unua renkontiĝo de 2017 en Guadalajara okazos baldaŭ!*

La klubo Esperanto GDL invitas al sia unua renkontiĝo de 2017, ĝi okazos en dimanĉo, la 22an de januaro je la 16a h. en la kafejo "Libertad", kiu troviĝas ja la angulo de la stratoj Libertad kaj Progreso.

La plano estas babili pri specifa temo kaj dum la kunveno oni faros notojn por fari poste etan desegnaĵon uzante la precipajn punktojn.

Por havi pli da informoj kaj starigi demandojn, bv. viziti la sekvan ligilon https://www.facebook.com/events/226776667772286/

Venu kaj integriĝu al nia teamo!

*Verkita de membroj de Esperanto GDL!

Ni vigle komencu la jaron per nia konversacia rondo, 14an de januaro*

Post du senĉesaj jaroj, ni ankoraŭ volas kontribui en la plibonigo de la esperanta nivelo de tiuj homoj, kiuj volas – povas integriĝi al nia teamo. Kiel? Per la organizado de la monataj renkontiĝoj en la ĉefurbo de la lando.

Kiel kutime, ili estos en la dua sabato de ĉiu monato, do ni okazigos la unuan ĉisemajne, en la 14a de januaro je la 16a horo. Kie? En la kafejo “La tregua”, kiu estas en Av. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrostacio “popotla”, linio 2, Ĉefurbo de Meksiko.

Kion ni faros? Ni esperantumos diversmaniere, inter aliaj:

Ni festos la Zamenhofan-Tagon en San Luis Potosí*

Por kunmemori plian datrevenon de la naskiĝo de D-ro Zamenhof, kreinto de la lingvo internacia Esperanto, la Casa Intercultural de Lenguas y Arte en San Luis Potosí invitas vin por festi la tradician “Zamenhofan Tagon”.

La rendevuo estos venontan ĵaŭdon la 15an de decembro je la 5:30 ptm, sur strato  Mariscal no.120, Barrio de San Sebastián, Col. Centro.

Ni havos malfermitan programon por ĉiuj:

5:30 pm – 6:10 pm – Babilado: D-ro Zamenhof kaj esperanto (hispanligve)

6:10 pm – 6:25 pm – Kafopaŭzo

6:25 pm – 7:00 pm  – Ateljero: Konu la Lingvon Internacian

7:00 pm – 7:30 pm – Kafoapaŭzo kaj multlingva babilado

7:30 pm – 8:00 pm –  Prezenteto pri kino en Esperanto

Ni atendas vin!

Renkontiĝo okaze de la Zamenhofa-Tago en Guadalajara

Ĉu vi parolas Esperantoninteresiĝas pri ĝi? La klubo Esperanto GDL invitas vin kunfesti la “Zamenhofan Tagon”! La venontan 15an de decembro, en la “verda domo” de Guadalajara, ni renkontiĝos je la 7:30 ptm por memori la kreinton de la lingvo internacia. Ni interŝanĝos ĉokoladojn, tial ni petas kunporti iun, kiu ne kostos pli ol $50.00. ¡Memoru ankaŭ kunporti verdajn vestaĵojn!

Por koni pliajn detalojn pri la evento, bv. iri al la facebookpaĝo de la evento https://www.facebook.com/groups/185016611592440/1259315067495917/?notif_... au skribi al maganaleo@hotmail.com

La 18an de decembro ni festos la Z-Tagon, Ĉefurbo de Meksiko*

Meksika Esperanto Federacio invitas ĉiujn esperanto-parolantojn kaj homojn, kiuj interesiĝas pri la lingvo al nia “Zamenhofa tago” aŭ “Tago de la Libro”, kiu okazos dimanĉe la 18an de decembro je la 12ah. en la “Esperanta Domo”, kiu troviĝas en San Pedro de los Pinos, Ĉefurbo de Meksiko.

Ni kontraktis manĝoservon por kune manĝi je la 14ah. Tio konsistos el:

- Du tipoj de trinkaĵoj, 1) farita per floro nomata “Jamaica” (hibiscus sabdariffa) kaj 2) farita per citrono.

- Rizo, fazeoloj, kokaĵo kun fungoj en krema saŭco, kokaĵo nomata “pibil”, terpomoj kun fromaĝo kaj kremo, kapsikopecoj kun kremo, tortilioj.

La kosto por ĉiu homo estos sekva:

Por aktivaj membroj de la asocio: $100.00 (cent meksikaj pesoj)

Praktiku esperanton en la Ĉefurbo de Meksiko la 10an de decembro je la 16ah.*

Sukcese ni venas al la lasta monata renkontiĝo de 2016, esperante ke 2017 estu tiom bona por praktiki la internacian lingvon kiel tiu ĉi jaro.

Venu sabate, la 10an de decembro je la 16ah. al kafejo “La Tregua”, kiu estas en: Calz. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrooPopotla”, linio blua, en la ĉefurbo de la lando.

Ĉiuj rajtas partopreni, fluparolantoj, komencantoj, komencintoj de esperanto kaj tiuj, kiuj interesiĝas pri la lingvo.

Ĉifoje ne estos kutima renkontiĝo, ne estos ĉefa temo kaj ne akompanos nin la motoro de la konversaciaj rondoj, t.e. nia diligenta Ana Luisa Velasco ne ĉeestos ĉar tiam ŝi prezentos lingvan ekzamenon por atesti siajn konojn de Esperanto. Gratulon kaj bonŝancon al vi Anita!

Anstataŭos ŝin nia kara Víctor Sombra, al kiu vi povas starigi movadajn, gramatikajn, bagatelajn demandojn, kompreneble ĉiam estos ŝanco konatiĝi kun novaj anoj de la rondo.

Venu la 8an de oktobro al la Ĉefurbo de Meksiko por praktiki esperanton*

La tempo estas senĉesa kaj tiel ni alvenis al la deka renkontiĝo de la jaro, ni ĝojas ke nian kunvenoj por praktiki la lingvon estas sukcesaj kaj pro la daŭra integriĝo de novaj uloj al la teamo.

Do ne malĉeestu! Ni vidos nin la venontan sabaton, en la 8a de oktobro je la 16a h. en la kafejo “La Tregua”, kiu estas en: Calz. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrooPopotla”, linio blua, en la ĉefurbo de la lando.

Ĉiu persono rajtas ĉeesti, kaj esperantoparolantoj, komencantoj, homoj kiuj interesiĝas pri la lingvo kaj akompanantoj.

Kion ni faros ĉifoje?

La 11an de septembro ni okazigos renkontiĝon en Guadalajara*

Eĉ se ni ne estas naciismaj, ni volas preni la pretekston “festi la sendependecon de Meksiko” simple por denove renkontiĝi, manĝi kune, esperantumi kaj ĝui la tagon.

Kiam? Dimanĉe, la 11an de septembro, je la 14a:30h.

Kie? En Fermín Riestra 1627-3, Col. Moderna, Guadalajara, Jal.

Kiuj? Ĉiuj povas ĉeesti, kaj esperantoparolantoj, komencantoj kaj tiuj, kiuj interesiĝas pri la lingvo.

Kial? Por festi la sendependecon de Meksiko kaj ĝui la tagon parolante Esperanton.

Kion kunporti? Grave estas ke vi kunportu manĝaĵon por kundividi.  

Ĉu vi havas dubojnkomentojn? Do voku al poŝtel. 33 4593 8567 aŭ sendu mesaĝon al guadalajara@esperanto-mexico.org

Praktiku Esperanton en la Ĉefurbo de Meksiko, sabate la 10an de septembro*

Venu al nia jam tradicia konversacia rondo en la ĉefurbo de la lando, kiel kutime, ĝi okazas la duan sabaton de ĉiu monato, do septembre estos en la 10a je la 16ah, en la kafejo “La Tregua”, kies adreso estas: Calz. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrooPopotla”, linio blua.

Partoprenu, konu novajn esperantoparolantojn, revidu geamikojn, ludu, amuziĝu, disvastigu la internacian lingvon kaj plibonigu vian lingvan nivelon!

Ĉifoje ni parolos pri “diskriminacio”, tikla temo sed ja grava kaj diskutinda… ĉu vi scias ke ekzistas pluraj tipoj de diskriminacioj? Kelkaj estas ja evidentaj sed aliaj ne tiom, ĉiel “diskriminacio” povus konduki al pasiva aŭ aktiva perforto, kion vi pensas pri la afero?

Renkontiĝo en Guadalajara, dimanĉe la 21an de aŭgusto

Simple venu dimanĉe, la 21an de aŭgusto al la kafejoLibertad”, kiu troviĝas sur la strato libertad, proksime al Chaputelpec. Ni babilos, trinkos kaj manĝos ion kaj, kompreneble kiel ĉiam, ni amuziĝos.

Ĉiuj estas invitataj!

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Naciaj