Semajnfina renkontiĝo en Río Verde, SLP. 15an-17an de nov.

Ĉar ni konscias pri la graveco plifortigi la rilaton inter la membroj de la asocio kaj ĝenerale de la Esperantoparolantoj kaj homoj, kiuj interesiĝas pri la lingvo, ni decidis organizi semajnfinan renkontiĝon, inter la 15a kaj 17a de novembro, en natura kaj alloga loko por kunvivi, praktiki kaj (plu)lerni la lingvon.

Temas pri Río Verde, SLP, kie la partoprenantoj povos ĝui kaj la urbeton, kaj proksimajn turismaĵojn kiel la faman lagunon “Media Luna” / “Duona Luno”.

La ĉefa renkontiĝejo estos la kabanaro “Paraíso Aventura”, kie la homoj povos tranokti en unu el la kabanoj, praktiki sportojn, naĝi, bicikli, grimpi, uzi la nomatan “tirolesa”, ktp.

La prezoj estas la sekvaj en kabano “estándar” por ĉiu nokto:

 • 2 homoj: $900.00
 • 3 homoj: $1200.00
 • Inter 4 kaj 6 homoj: $1500.00

En ĉiu kabano estas:

 • Du litoj por 2 homoj
 • Du individuaj litoj
 • Kuirejo kun fridujo, elektra stovo, mikroonda forno, manĝilaro, miksaparato, kafmaŝino, panrostilo.
 • Necesejo, sofaro, televido, DVD.

Kiuj taksas sin pli aventuremaj kaj volas ŝpari, povos tendumi ĉe la “Media Luna”. La kosto por ĉiu tendo kaj nokto estas $70.00 (sepdek meksikaj pesoj), krome oni pagos $40.00 (kvardek meksikajn pesojn) pro la enirejo.

Ĉifoje la programo estos preskaŭ tute turisma, ni planas la sekvon:

Sabate la 15an de novembro

 • Je la 13ah. renkontiĝi en “Paraíso Aventura” por kune tagmanĝi, sen depende kie tranoktos.
 • Por ne Esperantojparolantoj estos ludigaj aktivecoj por lerni la lingvon inter la 15a kaj 17a
 • Inter la 17a kaj 19a libera tempo por ĝui la instalaĵojn de la renkontiĝejo, ni propoponas kune grimpi.

Dimanĉe, la 16an de novembro

 • Ĝis la 9a30 matenmanĝo en libera loko.
 • Inter la 9a30 kaj 12a bicikli, sporti, grimpi en “Paraíso Aventura”.
 • Je la 12a renkontiĝi por kune iri al la laguno “Media Luna”.
 • Inter la 12a30 kaj 15a libera tempo por naĝi kaj / aŭ promeni ĉe “Media Luna”.
 • Je la 15a manĝo en restoracietoj ĉe la Laguno.

Lunde, la 17an de novembro

 • Ĝis la 10a30 matenmanĝo en libera loko.
 • Je la 11a ekiro al urbeto “Río Verde” por koni la urbon / Tagmanĝo en la urbo.
 • Je la 15a30 fino de la renkontiĝo kaj reiro hejmen.

Pri la laguno “Media Luna”

Ĝi nomiĝas tiel ĉar ĝi havas tian formon kaj ĝi estas ideala por praktiki naĝadon, subnaĝadon kaj por tendumi. Speciale estas ke ĝi havas varmetan akvon, kiu estas inter 27º kaj 32° C. en la tuta jaro kaj ĝia profundeco estas inter 1 kaj 36.7 metroj.

Je la plej profunda parto oni povos vidi skeletojn de mamutoj, pro tio eksterlande ĝi estas nomita “Laguno de Mamutoj”.

Je la sepdekaj jaroj, grupo da arkeologoj kaj subnaĝistoj trovis je la fundo de la laguno centojn da ujoj kaj posedaĵoj de prauloj, kiuj vivis tie antaŭ multe da tempo, tial la laguno estas turisme kaj arkeologie grava loko por la regiono.

Kostoj:

La renkontiĝo mem ne havas koston sed konsideru ke ĉiu devas pagi:

 • sian tranoktejon,
 • enirejon al “Media Luna”, kiu kostas $40.00 por ĉiu,
 • siajn manĝojn,
 • se infano (ĝis 12 jaroj) volas grimpi kaj uzi la “tirolesa”, tiu pagos $50.00 (kvindek meksikajn pesojn) kaj junuloj / adoltoj $70.00 (sepdek meksikajn pesojn)

Atentu!

Ĉar ni ofte dorlotas niajn membrojn (en tiu ĉi kazo tiuj, kiuj membriĝis en 2014/ 2015), MEFanaj partoprenantoj ne pagos pro la tagmanĝo de la 15a de novembro, la aliaj devas pagi $80.00 (okdek meksikajn pesojn)

Kion fari por aliĝi al la evento?

Por havi superrigardon pri kiom da manĝo devas esti preta, informu nin pri tio, skribu al informacion@esperanto-mexico.org . Sed atentu ke vi mem devas fari vian rezervon se vi volus tranokti ĉe la kabanaro. Iru al la sekva retpaĝo por tion fari: http://paraisoaventura.com/reservaciones/. Parenteze, se vi volas kundividi kabanon, ni provos helpi vin trovi kunloĝantojn. Indus ke vi ege rapide decidu ĉu vi iros ĉar memoru ke estas feriaj tagoj kaj la tranoktejoj povus elĉerpiĝi.

Kiel alveni al la renkontiĝejo?

Paraíso Aventura lokiĝas je 8 km for de la ciudad Rio Verde, SLP. Se vi venas per aŭto, lasu la aŭtovojon “carretera libre” SLP - Ciudad Valles en la kilometro 140, kaj poste veturu sur tera vojo, proks. 3 km. direkto al “La Noria” kaj/aŭ San Pablo.

Se vi venas per publika transporto, de la urbo “Río Verde” prenu taksion kaj indiku la ke vi volas iri al “Paraíso Aventura”, la taksiisto petos al vi plej multe $70.00 sepdek meksikajn pesojn pro la servo. Je la fino vi trovos mapeton por bone atengi la lokon.

Ĉu vi volas kunvojaĝi al renkontiĝejo?

Estas homoj, kiuj kune vojaĝos de la urbo SLP al la renkontiĝejo, ĉu vi volas aliĝi? Skribu al sanluis@esperanto-mexico.org

Rekomendoj:

 • Decidu plej rapide kiel eble ĉu vi partoprenos por fari rezervon en la kabanaro.
 • Ne forgesu kunporti naĝkostumon, komfortajn vestaĵojn kaj tendemulojn kunportu tendon, dormosakon kaj kulprotektilan kremon.
 • Invitu konatulojn, familianojn kaj homojn, kiuj interesiĝas pri Esperanto.

ĈIUJ ESTAS BONVENAJ!

Categorías: