Sendu esperantaĵojn al u.Galabovo, Bulgario por ekspozicio!

Lige kun projekto "Esperanto 125" kaj reklamcele esperantista societo "Kolombo de la paco" u. Galabovo, Bulgario organizos ekspozicion je la 31 de marto 2012 kaj samtempe estos celebrota la 38 jariĝo de la fondo de la societo. Lige kun la ekspozicio ni atendos ricevi fotojn de UK, TEJO kongresoj, konferencoj, de naciaj kongresoj, bildkartojn de la diversaj landoj kaj aliajn materialojn ligitaj kun la disvastigo de Esperanto-monde. Ni atendas ankaŭ kuraĝigajn mesaĝojn. Por pliaj informoj kontaktu al Kanjo Kanev per telefono +35941862194 aŭ skribu mesaĝon al kanjokanev&abv.bg. Ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &
Por ricevado de la materialojn:
Kanjo Kanev / Esperantista societo "Kolombo de la paco"
ul."Stara planina" 12,
u.Galabovo - 6280,
Bulgario.

Categorías: