Sukcese okazas informiga parolado pri Esperanto en UNAM

Hodiaŭ, 17a de februaro, okazis informiga parolado pri la Lingvo Internacia Esperanto en prelegejo de la postgradejo de la Jura Fakultato en UNAM.

La prelegon gvidis Luis L. Córdova, al kiu la estraro de MEF dankas la afablajn helpon kaj apogon pri la organizo de la ĉiu-semestra parolado kaj de la kursoj de Esperanto en la Jura Fakultato.

Morayma Martínez kaj Martin Schäffer longe kaj klare parolis pri la avantaĝoj pro lerni la internacian lingvon, kiel la korespondado, partopreno en kongresoj kaj renkontiĝoj, i.a., ili montris ankaŭ la facilecon de la lingvo per diversaj ekzemploj pri gramatiko, verboj, vortfarado, ktp.

La aŭskultantaro, kiu okupis preskaŭ la tutan prelegejon, atentis la paroladon de la 15a ĝis la 17a horo. Kelkaj el ili profitis por aliĝi al la venonta kurso por komencantoj, kiu komencos la venontan sabaton.

Categorías: