Sukcese okazis ronda tablo pri Esperanto en Universitato de Sankt-Peterburgo*

Inter la 2a kaj 4a de oktobro 2017 okazis en la Ŝtata Universitato de Sankt-Peterburgo, SPBU sigle en la rusa, la 3a forumo “Rusio kaj Iberameriko en Tutmondiĝanta Mondo: historio kaj perspektivoj” en kiu partoprenis kelkaj centoj da homoj; registraraj gravuloj de Latinameriko kaj Rusio, profesoroj, akademianoj, universitataj studentoj, ktp. Inter la pluraj simpozioj de la programo estis la nomata “Esperanto, kiel ponto inter Latinameriko kaj Rusio”, kiun proponis al la organizantoj nia kara aktiva membro, meksika kunlaboranto el Puebla, Iván Deance.

Pasintaprile, post la akcepto de la simpozio, Deance kontaktis la estraron de Meksika Esperanto Federacio por esti peranto, peti internacian kunlaboron de esperanto-aktivuloj de diversaj landoj kaj sukcesigi la partoprenon, videbligi la internacian lingvon en akademia etoso. Tuj anoncis sin du kolegoj el Rusio; Dmitry Shevchenko kaj Anna Striganova, redaktoroj de la revuo Esperanto, kiuj forte kunlaboris en la serĉado de pliaj taŭgaj homoj por integri la teamon.

Fine registriĝis 6 prelegantoj; el Meksiko Iván Deance kaj Verónica Vázquez kaj el Rusio Dmitry Shevchenko, Anna Striganova, Mikaelo Bronŝtejn kaj Mikaelo Ĉertilov. Nia kolegaro devis verki titolon, resumon kaj ŝlosilvortojn por fine esti akceptataj de la forumestroj en la evento, tiel okazis kaj do ekis la preparon de prelegoj.

Malbonŝance, kiel sciite, du semajnoj antaŭ la eko de la forumo, okazis tre forta tertremo en Meksiko, kio malebligis la ĉeestantan partoprenon de la meksikanoj en la aranĝo, tamen por apogi niajn prelegantojn venis al la ronda Esperanta tablo alia konata esperantisto, sed en tiu momento pli grave, elstara, belga profesoro de la gastiganta universitato Jozef Haazen.

Krom nia diligenta kolegaro, ĉeestis la Esperantan simpozion ĉefe studentoj kaj postdiplomantoj de SPBU, kiuj atente sekvis la prelegojn, starigis demandojn kaj aŭskultis atente E-spertojn de niaj kolegoj. Aliflanke, ŝajne la prezentitaj prelegoj aperos en la forummemuaro, espereble tiel estos por ke la partopreno de niaj kolegoj ankoraŭ havu pliajn bonajn rezultojn.

Dankon al Iván Deance pro la iniciato, al Verónica Vázquez, al niaj rusaj prelegantoj, helpantoj kaj aliaj pro ilia kontribuo, pro ebligi la sukceson en la evento. Menciindas krome la kunlaboron de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, kiu pretis pagi la vojaĝon de la meksikaj profesoroj, aliflanke ni tre ege dankas al Esperantic Studies Foundation pro la financa apogo al tiu ĉi projekto.

* Verkis Mallely Martínez parte pere de informoj de Dmitry Shevchenko. Sur la foto aperas de maldekstre: Dmitry Shevchenko, Jozef Haazen, Anna Striganova kaj Mikaelo Ĉertilov.

Categorías: