12a Meksika Esperanto–Kongreso. Querétaro, 16a-19a novembro 2012

La 12a Meksika Esperanto Kongreso (MEK), kies temo estas: "Esperanto - 125 jarojn kunigante popolojn, fratigante kulturojn", okazos inter la 16a kaj 19a de novembro, en la urbo Querétaro, Querétaro.

La sidejoj de la 12a MEK estos:
1) La Fakultato pri Lingvoj de la Universitato Aŭtonoma de Querétaro (UAQ) kaj,
2) la Universitato pri la Ideoj (UdEI).

La ĉefa temo de la kongreso pripensigos nin kiel, tra la historio, la Internacia Lingvo Esperanto plenumis kaj ankoraŭ plenumas sian ĉefan celon: “unuigi popolojn”. Tion manifestis Zamenhof antaŭ 125 jaroj en la Unua Libro, per kiu la lingvo disvastiĝis en la tuta mondo. Nia celo estas ankaŭ trakti diversajn temojn rilate al la nacia kaj internacia movadoj, ekzemple; atingoj, defioj kaj projektoj, la junulara movado, Esperanto kaj meksikaj universitatoj, la lernado de Esperanto, ktp.

Krom tio, estos labortabloj, kursoj, libroservo, konkursoj, inter aliaj aktivecoj.

Aliteme kaj pro diversaj elspezoj bezonataj por la organizado de la evento, ekzemple la loĝistiko, materialo por aktivecoj, administrado, kafejo, inter aliaj; la organizantoj kaj estraranoj de Meksika Esperanto Federacio, interkonsentis ke la aliĝkotizoj estas kiuj vi trovos en unu de la subaj aldonaĵoj.

Same, aldonaj mondonacoj venantaj de ĉiuj homoj estas akceptataj, sendepende de la partopreno en la evento.

Kongrespagoj kaj mondonacoj:
• Banko HSBC
Kontnumero: 6284087436
Nome de Morayma Martínez Mateos, kasistino de MEF
Clabe: 021180062840874362
• dum renkontiĝoj kaj
• per la konto de MEF en UEA: mefa-h

Post via depono, bv. plenigi vian aliĝilon kaj sendu ĝin al: kasisto@esperanto-mexico.org

Kiel atingi la kongresejojn per publika transporto?
1) “UAQ campus Aeropuerto”
– Anillo Vial Fray Junípero Serra S/N (antikva flughaveno de Querétaro)
Por atingi ĝin ekzistas tri ebloj:

  • veturi per la universitata transporto: ĝi prenas kaj lasas homojn ekde la ĉefa kampuso de la UAQ, kaj ankaŭ ekde la bushaltejoj sur Av. Universidad,
  • veturi per plublikaj busoj: estas nur tri, la 24, 78 kaj la D. La 24an kaj la 78an vi povas preni sur la strato Corregidora, ili devas iri al "La Pradera", la D veturas sur Avenida Constituyentes kaj sur Bernardo Quintana,
  • veturi per taksio: vi devas indiki ke vi iras al la kampuso de la malnova flughaveno de la UAQ proksime al La Pradera. De la urbocentro la kosto estos proksimume 70 pesojn.

2) Universidad de las Ideas:
- Av. Constituyentes Poniente, ext. 69 int. G, col. Casa Blanca,

Kiel multaj el vi scias, la sukceso de la kongreso dependas de la klopodo de ĉiuj: ĈEESTU, DISVASTIGU, DONACU MONON, KUNLABORU!

Kie tranokti?
Ni preparis por vi liston de hoteloj. Kompreneble vi ankaŭ povas tranokti en aliaj hoteloj. Ekzistas amaso da eblecoj en Querétaro. Ankoraŭ ne estas klare, ĉu la LKK ankaŭ povas oferti kelkajn senkostojn tranoktlokojn ĉe lokaj Esperanto-parolantoj. Bv. kontakti nin, se vi serĉas gastiganton!

Bv. atendi la publikotajn novaĵojn rilataj al la kongreso, ekz. aliĝilo, listo de hoteloj, programo, detaloj. Tamen se vi havas dubojn, bv. skribi al mek2012@esperanto-mexico.org

Categorías: