Aktualaĵoj

“Pensu monde, agu loke” …instruado de esperanto en gimnazio de Puebla

Estas agrable por ni doni al vi sukcesajn novaĵojn kiel jenan. Post la pasinta nacia kongreso okazinta lastnovembre en Puebla, Daniel Sánchez el tiu urbo kontaktis nin informante pri instrua projekto en sia lernejo, temas pri gimnazio, kiu apartenas al Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Meksika Esperanto Federacio kontribuis por efektivigi la projekton kaj nun, pere de vortoj de nia juna kunlaboranto Daniel, ni volas informi al vi pri rezultoj de nia komuna agado:

----------

Vidante la bezonon kaj intereson de kelkaj homoj pri Esperanto, grupeto de junuloj de Bachillerato Internacional 5 de Mayo (esperante, Internacia Gimnazio 5a de Majo) decidis lanĉi kurson por montri la simplecon de la lerninda lingvo internacia. La grupo estas formata de tri gimnazianoj, María Fernanda Reyes Rueda, Jorge Ángel Mariscal León kaj Daniel Sánchez Andrade, kiuj troviĝas en la dua jaro el tri farendaj.

Afiŝo de la 14a Meksika Esperanto Kongreso

Jen la oficiala afiŝo de la 14a Meksika Esperanto Kongreso, ĝi estis dezajnita de Mallinali García García.

Jen ĝia priskribo:

Centre troviĝas la verda stelo, simbolo de Esperanto, ĝi estis kreita per propraj dezajnoj de la tiel nomata “talavera” el Puebla, kiel omaĝo kaj dankemo al la regiono, kiu bonvenigos la kongreson. Ĉirkaŭ la stelo estas buntaj linioj, kiuj malaproksimiĝas similante al sonaj ondoj, reprezentante kiel la buŝa komunikado iras tra la mondo. En la fono ni povas vidi mozaikon kun diversaj ne tro klaraj literoj; skribite estas “saluton” en pluraj lingvoj inkluzivante Esperanto. La tuto montras la disvastigon de ideoj kaj kiel oni tiel forigas la limojn inter la diversaj nacioj kaj kulturoj danke al la komunikado.

Partoprenu la kongreson venontan novembron! Ŝparu kaj planu bone vian ĉeeston, la unua periodo por aliĝi finiĝas en la 31a de julio. La aliĝilon vi trovos ĉe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpmvHxuPSh5rvTSOAquiB4VwgMUXgxLhbfLEl6lwB54vUK2Q/viewform

Emblemo de la 14a Meksika Esperanto Kongreso

Jen ni prezentas al vi la belan emblemon de la 14a Meksika Esperanto Kongreso, ĝi estis dezajnita de Mallinali García García, kiu gajnis la dezajnkonkurson en pasintaj tagoj.

Jen la priskribo de ĝi:

La emblemo konsistas el tiu antikva signo de l´ parolado, kiel komuna reprezento de la meksika identeco, de la graveco de la komunikado kaj de la kongresa temo. En la interna parto, fine de la vorto Esperanto, troviĝas terglobo miksita kun stelo simbolante tiel la kulturan interŝanĝon, kiu estiĝas en la mondo danke al tiu internacia komunikilo nomata Esperanto.

Partoprenu la kongreson! diversajn informojn pri la 14a MEK vi povos trovi ĉe: http://www.esperanto-mexico.org/eo/la-14a-meksika-esperanto-kongreso-okazos-en-puebla-16a-19a-de-novembro

 

Rezultoj de la dezajnkonkurso, 14a MEK

Ni ĝojas informi vin ke la ĵurio jam havas la rezultojn de la dezajnkonkuso pri la emblemo kaj afiŝo de la 14a Meksika Esperanto Kongreso, kiu okazos inter la 16a kaj 19a de novembro en la urbo Puebla.

Dankon al ĉiuj, kiuj partoprenis kaj GRATULON al Malinalli García García el Estado de México, kiu gajnis en ambaŭ kategorioj!

Estu atentaj, baldaŭ ni prezentos al vi la dezajnojn. Do, ĝis tiam!!!

 

Partoprenu en konkurso, dezajnu la emblemon kaj afiŝon de la 14a MEK!

Meksika Esperanto Federacio (MEF) kaj la Loka Kongresa Komitato de la 14a Meksika Esperanto-Kongreso (14a MEK) invitas ĉiujn homojn, meksikanojn kaj eksterlandanojn, konkursi por dezajni kaj la emblemon kaj la afiŝon de la 14a MEK laŭ la subaj reguloj:

LA EMBLEMO

1. esprimu iel Meksikon kaj Esperanton kaj, eventuale, la temon de la kongreso, kiu estas “Interkultura komunikado kaj internacia perado”.

2. ne enhavu kopirajtitajn elementojn.

3. devos esti liverita en formato TIFF, JPEG aŭ PNG (alta rezolucio).

LA AFIŜO

1. enhavu la sekvajn skribajn informojn:

-ĉefan organizanton (Meksika Esperanto Federacio),

-kongresejon (Fakultato pri Komuniksciencoj de la BUAP),

-kongresurbon (Puebla),

Esperanto partoprenos en la Semajno pri Lingvoj de BUAP 2018*

Meksika Esperanto Federacio partoprenos denove en la “Semajno pri Lingvoj” de la Fakultato pri Lingvoj de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ĝi estas unu el la plej gravaj eventoj de tiu fakultato.

Kvar el niaj kolegoj: Iván Deance, David López, Víctor Sombra kaj Verónica Vázquez, partoprenos aktive per prelego, informstando kaj kurso, se vi volas integriĝi al la teamo kaj helpi nin, vi estos bonvena!

La evento estas senpaga kaj celas partoprenon de la universitatanoj kaj de ĝenerala publiko, tial se vi konas homojn, kiuj interesiĝas pri Esperanto, bv. informi ilin!

La ekzaktaj datoj de nia partopreno estas:

Prezidantino de MEF vizitis la kongresejon de la 14a MEK*

En la pasintaj 15a kaj 16a de marto, la ged-roj Iván Deance kaj Verónica Vázquez, lokaj organizantoj de la 14a Meksika Esperanto Kongreso (14a MEK), renkontiĝis kun Mallely Martínez, prezidantino de MEF, en la Fakultato pri Komuniksciencoj de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) kun la celo daŭrigi la organizadon de la evento okazonta venontan novembron.

En la programo planita por la vizito de Mallely estis montri al ŝi la instalaĵojn de la kongresejo, informi universitatanojn pri Esperanto, inviti ilin lerni la lingvon kaj partopreni la 14an MEK. Kompreneble grava celo estis paroli kun universitatestrojn de la fakultato por daŭrigi la kunlaboron kaj danki ilin pro gasti nian eventon.

Kongresanoj povos ekzameniĝi pri esperanto en BUAP*

Meksika Esperanto Federacio informas ke dum la 14a Meksika Esperanto Kongreso la partoprenantoj havos ankaŭ la eblon fari ekzamenojn laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro, tamen pro teknikaj kaj organizaj kialoj, oni decidis ke ni nur okazigos skribajn ekzamenojn en la niveloj B1, B2 kaj C1.

La sesio okazos en la Universitata Centro pri Servoj de la “Benemérita Universidad Autónoma de Puebla” en la 18a de novembro 2018. Pri ekzaktaj loko kaj horo, ni informos rekte al la ekzameniĝontoj kiam la ekzamendato alproksimiĝos.

Profitu la sancon fari tiun ekzamenon ĉe la propra lando kaj akiri tiun internacian, oficialan, rekonan atestilon, kiun vi povos uzi por laboraj aŭ lernejaj kialoj.

Donaceto por membroj de MEF dum la Zamenhofa Tago

Dum la pasinta “Tago de la libro en Esperanto”, Meksika Esperanto Federacio volis dorloti aktivajn membrojn, kiuj loĝas en diversaj provincoj de la lando kaj kiuj, plej eble pro malproksimeco, ne povis ĉeesti la Z-tagofeston okazinta en la ĉefurbo de Meksiko.

Tial nun estas plezurige por ni anonci ke la gajnintoj de la librolotumado estas la sekvaj homoj:

Carlos López G. el Tapachula, Chiapas

Neforgeseblajn jarfinajn festojn kaj prosperan 2018!!!

La jaro elĉerpiĝas, eblas flari la festeman etoson, estas tempo por danki bonaĵojn, kiujn ni havis ĉijare kaj por plani la estontan. Meksika Esperanto Federacio deziras ke vi havu feliĉajn, neforgeseblajn jarfinajn festojn kune kun familianoj kaj amikoj, ke paco estu ĉe vi kaj ke la venonta jaro estu prospera, plena je ĉio necesa: sano, amo, belaj spertoj, mono kaj ke vi realigu sukcese viajn planojn.

Multan, multan dankon pro via ĉijara kunlaboro kaj esperas denove havi ĝin en 2018, ne forgesu vian esperantan flankon, esperantumu kaj agadu kun ni por antaŭeniri Esperanton kaj plibonigi ĝian staton!!!

Esperplena etoso estis dum la Zamenhofa Tago*

En la pasinta 17a de decembro, ni okazigis la tradician “Zamenhofan Tago” en la Ĉefurbo de Meksiko. Partoprenis entute 42 homoj, la plej multo loĝas en la urbo mem aŭ en la metropola zono de la grandega ĉefurbo, tamen venis homoj el malproksime: Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro kaj Cuernavaca.

La programon ni sekvis laŭplanite, post alveno, salutoj, brakumoj, babilado, trinkumado de kafo, ktp., la ĉeestintaj estraranoj bonvenigis la homojn, donis gravajn informojn pri la planoj estontaj de la asocio kaj invitis ilin kunlabori, aliĝi kaj al MEF kaj al Universala Esperanto Asocio por plifortigi la movadon.

Ni ekmalsatis, jam estis tempo por tagmanĝi, do ni ekkontentigis niajn stomakojn, la manĝo, kiel kutime, estis tre bongusta… fininte tion, ni pensis ke oni devas ankaŭ nutri la cerbon, ĉu ne? Tial ni invitis la homojn viziti la libroservon kaj akiri verkojn por havi ilin en persona biblioteko kaj por partopreni en la interŝanĝo de esperantaĵoj.

Partoprenu en lotumado senkoste!

Por instigi la helpadon kaj integradon en la nacia kaj internacia Esperanto-agadoj, Meksika Esperanto Federacio (MEF) lotumos verkojn inter tiuj, kiuj estas/os aktivaj membroj en 2018 kaj de Meksika Esperanto Federacio (MEF) kaj samtempe de Universala Esperanto Asocio (UEA). Tiaj homoj partoprenos senkoste en ĝi, la limdato por fari la enskribojn kaj partopreni en la afero estas en la 12a de aprilo 2018 ĉar ni okazigos la lotumadon en la 14a.

La informojn pri membrecoj al MEF vi trovos ĉe: http://www.esperanto-mexico.org/eo/membreco

Aliteme, vi povas fariĝi UEA-membro pagante vian kotizon al MEF. Ĉu vi volas provi kiel funkcias UEA? Do eblas aliĝi en la kategorio MG, la plej malmultekosta, por meksikanoj estas 5euroj, tamen, kiel membrojn de MEF ni petos de vi nur 100MXN. En tiu kategorio vi ricevos la “gvidlibron” papere kaj la revuon “Esperanto” elektronike.

Sukcese okazis ronda tablo pri Esperanto en Universitato de Sankt-Peterburgo*

Inter la 2a kaj 4a de oktobro 2017 okazis en la Ŝtata Universitato de Sankt-Peterburgo, SPBU sigle en la rusa, la 3a forumo “Rusio kaj Iberameriko en Tutmondiĝanta Mondo: historio kaj perspektivoj” en kiu partoprenis kelkaj centoj da homoj; registraraj gravuloj de Latinameriko kaj Rusio, profesoroj, akademianoj, universitataj studentoj, ktp. Inter la pluraj simpozioj de la programo estis la nomata “Esperanto, kiel ponto inter Latinameriko kaj Rusio”, kiun proponis al la organizantoj nia kara aktiva membro, meksika kunlaboranto el Puebla, Iván Deance.

Pasintaprile, post la akcepto de la simpozio, Deance kontaktis la estraron de Meksika Esperanto Federacio por esti peranto, peti internacian kunlaboron de esperanto-aktivuloj de diversaj landoj kaj sukcesigi la partoprenon, videbligi la internacian lingvon en akademia etoso. Tuj anoncis sin du kolegoj el Rusio; Dmitry Shevchenko kaj Anna Striganova, redaktoroj de la revuo Esperanto, kiuj forte kunlaboris en la serĉado de pliaj taŭgaj homoj por integri la teamon.

Paralela Universo en Tlalmanalco, Estado de México, 2017*

La pasintan 19an de aŭgusto, oni okazigis duafoje la eventon nomatan “Paralela Universo”, kiu sukcesis renkontigi pli ol 300 homojn ne nur en Ameriko sed ankaŭ en kelkaj lokoj el Eŭropo kaj Afriko.

Paralela Universo celas ke esperantoparolantoj profitu la okazon renkontiĝi en proksima loko al siaj loĝejoj por praktiki la lingvon kaj fortigi siajn esperanto-grupojn kaj/aŭ klubojn; ĉio tio sen la postulo vojaĝi dum multaj horoj, kontraŭe al tio, kio okazas kiam la renkontiĝoj estas naciaj aŭ internaciaj.

Flanke de Meksiko, estis du samtempaj eventoj, kiujn partoprenis entute 20 personoj: en Monterrey, en la ŝtato Nuevo León kaj en Tlalmanalco, Meksikŝtato. Por ĉi tiu lasta, la esperanto-grupo de la ĉefurbo kunvokis al

Esperanto por hispanparolantoj troviĝas en la 3a fazo*

Estas plezuro publikigi, ke administrantoj de Duolingo informis la kunlaborantojn de la kurso de Esperanto por hispanparolantoj, ke ekde hodiaŭ, 12an de junio, la kurso ne plu estas en beta fazo sed ĝi apartenas al la “familio” de lingvoj, kiuj troviĝas en la fazo 3, kiel ekzemple angla, franca aŭ itala por hispanlingvanoj, tio signifas kursoj kiuj estas stabiliaj.

De la publikigo de la kurso ĝis nun pasis iom pli ol sep monatoj, tempo dum kiu “esperanto para hablantes de español”  iĝis stabila kun ne tiom da raportoj kaj kun sufiĉe da gelernantoj, nun iom pli ol 140mil.

Tian rezulton ni devas festi kune! kiel? Disvastigante la informojn, invitante konatulojn, amikojn, familianojn provi lerni internacian lingvon en relative malmulte da tempo kaj uzata ĉirkaŭ la mondo.

Kompreneble, oni povas rekomendi nur tion, kion oni konas… ĉu vi jam estas parto de esperanto por hispanlingvanoj? Se ne, iru tien kaj komencu la kurson tuj!: https://www.duolingo.com/course/eo/es/aprende-esperanto-en-línea

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj