Aktualaĵoj

Bela Xochimilco, bela renkontiĝo*

Dum tiu ĉi okazo Xochimilco estis la atestanto pri la renkontiĝo de geesperantistoj de Meksikurbo kaj sia Metropola Zono. La 15a de novembro de 2008 antaŭ la 14a horo jam alvenis la unuaj partoprenantoj al tiu paradoksa parto de Meksikurbo, kie oni pasintecvojaĝas per la menso pensante pri la tradicieco kaj la antaŭa vivmaniero sed samtempe kie oni vidas ke la ĉiutaga vivo en Xochimilco jam ne plu estas kiel antaŭe, ĝi ja alfrontas la postulojn aparteni al unu el la plej grandaj urboj de la mondo.

La speciala ŝipeto (hispane „Trajinera“) nomata María Elena havis samtempe ŝildon kun la vorto „ESPERANTO“ kaj sur ĝi boatis 17 personoj; la plej parto el diversaj lokoj de Meksikurbo, aliaj el la ŝtato de Meksiko kaj unu pli el Usono, sed loĝanta en Cuernavaca. Ni ne ekboatis tiel akurataj ĉar iu samideano de la regiono rekomendis al ni aĉeti nian manĝaĵon en la merkato, parenteze ĝi estus pli bongusta kaj pli malmultekosta.

Formiĝas nova grupo en Monterrey, Nuevo León* (2008)

Sub la organizo de Denice Maldonado, aktiva membro de MEF, kaj la subteno de aliaj geesperantistoj; Martha Cárdenas, Mallely Martínez kaj Martin Schaeffer, la pasintan 1ª de novembro renkontis sin en la urbo Monterrey, Nuevo León, lokaj geesperantistoj kun la celo formi esperantan grupon en tiu parto de la lando.

La partoprenantoj manifestis sian ĝojon pro la bona rezulto de la unua renkontiĝo. Kvankam ili estas komencantoj ili parolis iom da Esperanto kaj celas nun ke je la venonta renkontiĝo, la 6an de decembro, ili parolos plej parte en esperanto. Aliflanke estas interesa mencii ke ili parolis pri

Kurso de Esperanto en UNAM

Nuntempe okazas kurso de Esperanto por komencantoj en Jura Fakultato de Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM).

La kurso komencis la pasintan 6an de septembro kaj finos la venontan 6an de decembro. Entute aliĝis dudek kvin studantojn, tamen pro formalaj klasoj kaj personaj aferoj nun restas dudek. Gvidanto de la kurso, Daniel Moreno, nun uzas novan ilon por instrui, temas pri libro verkita laŭ la rekta metodo. Kvankam oni pensas ke tiaj metodoj estas malfacilaj, verŝajne la studantaro bone komprenas kaj eĉ ŝatas la kurson.

La pasintan 4an de oktobro, antaŭ renkontiĝo en vegetara restoracio, Mallely Martínez kaj Morayma Martínez, prezidantino kaj kasistino de MEF, kaj Martin Schäffer vizitis la kurson. Ili parolis al gestudantoj pri la esperanta movado kaj nacia kaj internacia. Ili rakontis pri la pasintaj TAKE, UK kaj IJK kaj montris fotojn de tiuj kongresoj. Ankaŭ montris esperantajn revuojn kaj parolis pri la Pasporta Servo. Certe tiu vizito kaj informoj pri esperantujo motivigos la gestudantoj daŭrigi sian studado de Esperanto.

Meksika Esperanto-Federacio kreis informilon pri Esperanto*

Varbilo Dorsflanko
Varbilo FrontpaghoMeksika Esperanto-Federacio kreis novan flugfolion por informi pri la lernado kaj uzo de la internacia lingvo Esperanto. La bela karto kaj enhavo estas la rezulto de la apogo kaj kunlaboro inter la Germana Esperanto-Asocio kaj Meksika Esperanto-Federacio. La tradukon de la germana al la hispana faris la prezidantino de MEF, Mallely Martínez Mateos.

Gravas ke la geesperantistoj kiuj deziras promocii la lernadon de Esperanto en sia urbo aŭ regiono uzas efektivajn rimedojn kiuj kaŭzas pli bonan rezulton. Tial Meksika Esperanto-Federacio pretas sendi al vi informilojn, vi povas vidi ĝin en tiu ĉi paĝo.

Okazis esperanta renkontiĝo en Meksikurbo la 4an de oktobro*

La pasintan 4ª de oktobro okazis la renkontiĝo por geesperantistoj de Meksikurbo kaj de sia ĉirkaŭaĵo en la restoracio “Monte Kailas” kiu troviĝas proksime de la Nacia Aŭtonoma Universitato de Meksiko (UNAM). Tiu renkontiĝo estis organizita de kelkaj geestraranoj de MEF, kiuj loĝas proksime de tiu urbo.

Inter la partoprenintoj estis kelkaj gelernantoj de la nuna kaj pasintaj kursoj de Esperanto en la UNAM, ankaŭ partoprenis registritaj personoj en la retpaĝo “Lernu.net”. Inter aliaj personoj ĉeestis gravaj geesperantistoj, kiuj antaŭ multe da jaroj aktivis, kaj aktivas, en la E-o meksika movado kiel Fidel Figueroa, Luis del Valle kaj Guadalupe Vega.

Internacia Junulara Kongreso; same interesa ol la Universala Kongreso sed pli ĝua...*

Inter la 26ª de julio kaj la 2ª de aŭgusto 2008 okazis la Internacia Junulara Kongreso en Szombathely, Hungario. Junaj geesperantistoj alvenis al tiu ĉi urbo antaŭ tagmezo, aliaj dum la vespero post sia partopreno en la Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo, Nederlando.

Partoprenis la IJK-on pli ol 350 homoj el 36 landoj, inter la tri kun pli da partoprenantoj estis Hungario, Rusio kaj Germanio, aliflanke Finnlando, Israelo, Koreio, Pakistano kaj Togolando estis la landoj kun malpli da kongresanoj, tamen ilia partopreno estis tiel grava kiel la de ĉiuj.

Finiĝis sukcese la 93a Universala Kongreso de Esperanto*

Kun la temo “Lingvoj, trezoro de la homaro”, la pasinta 26an de julio, finiĝis la 93an Universala Kongreso de Esperanto en Rotterdamo, Nederlando, feriante la 100 jara-jubileon de la kreado de la Universala Esperanto Asocio.

Partoprenis pli ol 1800 personoj el 73 landoj. Speciala estis la ĉeesto de esperantistoj alvenantaj el Algerio, Armenio, Benino, Togolando, Madagaskaro, Indonesio, Salvadoro kaj Venezuelo, malofta situacio dum la historio de Universalaj Kongresoj, kiuj okazas jam antaŭ pli ol jarcento.

Kiel kutime la enhavo de la programo estis vasta kaj interesa, kun pluraj temoj kaj aktivecoj por junuloj kaj plenkreskuloj. Oni komencis kun la “Movada Foiro” en kiu dekoj da organizoj prezentis finajn laborojn kiuj estis faritaj dum monatoj aŭ eĉ jaroj, ankaŭ oni montris projektojn, planojn, vendotajn produktojn, ktp., kompreneble ĉio rilate al la esperanta movado.

TutAmerika Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado*

De la 11a ĝis la 18a de julio 2008, Montrealo ricevis la 7an Tut-Amerikan Kongreson de Esperanto, kies temo estis Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por daŭripova evoluigo en la Amerikoj.

Tiun kongreson partoprenis kaj amerikanoj kaj eŭropanoj kaj azianoj, do Esperanto, kiel komunikilo, denove donis la ŝancon koni kaj kunvivi kun diverskulturaj homoj. Konferencoj, paroladoj, diskutoj, kursoj, ekzamenoj, promenadoj kaj ekskursoj estis eblaj en spertriĉiga kaj diverskultura atmosfero.

TAKE Kongreso en Montreal / 7 meksikanoj partoprenas

Dum la semajno en Montrealo oni diskutis pri la plej diversaj temoj, sed ĉefe pri la lingva egaleco kaj kultura diverseco. Gravas la protekto de la diversaj lingvoj kaj kulturoj.

La temo de la kongreso kiu okazis inter la 11a kaj la 18a de julio 2008 estas "Ekosistemoj - lingvoj - kulturoj". Krom la temaj progremeroj oni ankaŭ diskutas pri diversaj temoj rilate al la Esperanto en Ameriko.

Inter la preskaux 200 kongresanoj el 14 landoj (inter aliaj Ruslando, Kostariko, Gvatemalo) troviĝas ankaŭ meksikanoj. Inter tiuj 4 apartenas al la estraro de Meksika Esperanto Federacio..

Kurso de Esperanto ĉe la kemia fakultato sukcese okazas

La kurso ĉe la kemia fakultato de la UNAM atingis la minimuman partoprenantaron kaj do bonorde okazas. La kurso komencis je la 23a de junio kaj daŭros ĝis la 4a de julio 2008 (ĉiam inter la 10a kaj la 11a horo matene).

Ni tre kore dankas pro la instruado al profesoro Daniel Martínez Moreno, kiu estas la ĝenerala sekretario de MEF.

100.000 artikoloj en la Esperanto-vikipedio

Artikolo rilate al 100.000 artikoloj en la Esperanto-Vikipedio

Proksimume je la 16a de junio la Esperanto-vikipedio havos 100.000 artikolojn. La internacia lingvo Esperanto per tio antaŭvideble estos la 20a lingvo, kiu atingos tiun grandecon. Ĉiutage la Esperanto-Vikipedio http://eo.wikipedia.org/ kreskas per mezume 40 artikoloj kaj kelkaj cent aldonoj kaj redaktoj de jam ekzistantaj artikoloj. La kunlaborantoj venas el pluraj dekoj da landoj, inter tiuj ankaŭ Meksiko, kaj tial povas enmeti la scion el multaj diversaj kulturoj de la mondo en la Esperanto-vikipedion.

Pola Parlamenta rezolucias okaze de la 100-jariĝo de Universala Esperanto-Asocio*

La sejmo (Sejm), la pola parlamento hodiaŭ matene, 12a de junio 2008, unuanime akceptis rezolucion okaze de la 100-jariĝo de Universala Esperanto-Asocio. “Esperanto ligas homojn en riĉa kaj valora kulturo, kies fundamenta mesaĝo estas internacia amikeco kaj universala paco” substrekis la deputitoj en la proklamita rezolucio.

Retpaĝo de Meksika Esperanto-Federacio denove funkcias

Post paŭzo la retpaĝho de Meksika Esperanto-Federacio fine denove funkcias. Mi dankas al ĉiuj kunlaborantoj kiuj helpis realigi la projekton kaj alvokas la Meksikan Esperantaron kunlabori ke la paĝo daŭre estu aktuala. Martin Schäffer

Raporto pri la 9-a landa kongreso de Meksika Esperanto-Federacio (MEF), okazinta en la urbo Aguascalientes


Oficiala komuniko de MEF :
De la 1ª ĝis la 5ª de majo 2008, 32 partoprenantoj el ses landoj, kongresis en la meksika urbo Aguascalientes. La programo estis riĉenhava. Estis prelegoj pri la historio de Esperanto en Meksiko (Inĝ. Fidel Figueroa), Esperanto ĉe la UNAM-o (Mag. Luis Cordova), Omaĝo al komponisto kaj kantisto de infankantoj, Kri Kri (Mag. Vicente Valdez Bejarano), la UEA komisiito pri Ameriko, S-rino. Maritza Gutierrez, prezentis la agadon de la Amerika Komisiono. Ĉar la intereso de MEF estas kalkuli je novaj instruistoj, okazis trejnseminario gvidita de S-ro Atilio Orellana Rojas.

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj