Aktualaĵoj

"La angla estas la universala lingvo. Eraro!", mencias Mier de AEROMEXICO*

Aeromexico” estas unu el la ĉefaj flugkompanioj de Meksiko, ĝi eldonas relative regule revuon nomata “Gran Plan” kaj en ĝia eldonnumero #67 paĝo 86-87, Laura Mier Carbonell publikis artikoleton nomata “La soleneco de Tokio”, por ni estas interese, kioŝi asertas:

 

“Multaj pensas ke la angla estas la universala lingvo. Eraro! En Japanio, eĉ se tio sonas stranga, estas tre malmulte da personoj, kiuj parolas la anglan; eĉ la junuloj ne faras tion. … Do ekhavu paciencon… ĉar plej verŝajne vi eĉ ne povos demandi la homojn ĉirkaŭ vi kie troviĝas via hotelo” p. 87.

 

Plilongigo de limdato por ricevi dezajnojn, 13a MEK

Ni informas vin ke la MEFestraro kaj la Loka Kongresa Komitato de la 13a MEK decidis plilongigi la limdaton por ricevi la dezajnojn de la konkurso pri la logoo kaj afiŝo de la venonta nacia kongreso. La nova limdato estas en la 15a de marto. Bv. rigardi atente la regulojn je http://www.esperanto-mexico.org/eo/alvoko-al-konkurso-por-dezajni-logoon-kaj-afi%C5%9D-de-la-13a-meksika-esperanto-kongreso

Bv. disvastigi la informon! Kaj ne gravas ĉu vi estas esperantoparolanto, meksikano aŭ eksterlandano.

Pasintsemajne, “Radio Educación” omaĝis al Juan de Oyarzábal*

Por ni, meksikaj Esperantoparolantoj, estas plezuro scii ke “Radio Educación” kunordigita de “Consejo Nacional para la Culura y las Artes” omaĝis al Juan de Oyarzábal y Orueta, li estis profesoro pri fiziko dum pluraj jaroj kaj la unua instruisto de Esperanto en la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM) en ĝia Fakultato pri Sciencoj inter la jaroj 1957 kaj 1966.

Ĝia flanke, la meksika revuo “Proceso” invitis la legantojn aŭskulti la programon en “Radio Educación” por scii iom pli pri la eminenta fizikisto. En tiu artikoleto de “Proceso” oni menciis ke Oyarzábal instruis la Internacian Lingvon: “…Li instruis Esperanton pro sia klopodo por atingi unuiĝintan mondon”. La kompletan publikaĵon de “Proceso” vi povos legi en la hispana ĉe: http://www.proceso.com.mx/?p=333114

13an de februaro, Monda Tago de la Radio

Hodiaŭ ni festas monde la “tagon de la radio”, do… por celebri tion, ni invitas vin aŭskulti www.muzaiko.info , tie vi trovos en la programero al Stefano Keller, estrarano de UEA, kiu parolas ĝenerale pri tiu interesa temo kaj ĝia rilato kun Esperantujo.

Kaj memoru ke aŭskulti ofte radion, helpos vin plibonigi viajn konojn de Esperanto aŭ de iu ajn fremda lingvo, do uzu tiajn lernilojn!!!

 

Alvoko al konkurso por dezajni logoon kaj afiŝon de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso

Meksika Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso (13a MEK) invitas ĉiujn personojn meksikajn kaj eksterlandajn konkursi por dezajni kaj la emblemon kaj la afiŝon de la 13a MEK laŭ la subaj reguloj:

LA EMBLEMO

  • La emblemo esprimu iel Meksikon, Esperanton kaj la temon de la kongreso, kiu estas “AGADOJ POR PLI BONA MONDO”.
  • Ĝi ne havu kopirajtitajn elementojn.

La 13a Meksika Esperanto-Kongreso okazos novembre en la Ĉefurbo de la lando

En la 12a Meksika Esperanto-Kongreso (MEK) okazinta en Querétaro, la ĝenerala asembleo decidis ke la sekva nacia kongreso estos en la Ĉefurbo de la lando. En pasintaj semajnoj la estraro de Meksika Esperanto Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato eklaboris pri ĝia organizado: la temo kaj dato estas deciditaj.

Komencu plani vian partoprenon en la 13a MEK, kies ĝenerala temo estas: "AGADOJ POR PLI BONA MONDO", ĝi okazos inter la 15a kaj la 18a de novembro ĉijare.

Estonte ni publikos pli da informoj pri la evento en la menuero "naciaj renkontiĝoj"

Dankon pro via apogo kaj Feliĉan jaron 2013!!!

Meksika Espereranto Federacio dankas vin pro via apogo dum 2012 kaj esperas ke ni havos same bonan teamon por la venonta jaro, ke ni kune atingu bonajn rezultojn pere de laboro kaj kunlaboro.

Agrabla Zamenhofa Tago okazis en la ĉefurbo de Meksiko*

Meksikaj esperantoparolantoj festis la Zamenhofan tagon en diversaj urboj de la lando: Cholula, Guadalajara, Oaxaca, Querétaro kaj en la Ĉefurbo. En tiu ĉi lasta partoprenis entute 45 personoj, ĉefe estis homoj de la ĉefurbo, tamen ĉeestis uloj de aliaj provincoj: Estado de México, Morelos, Hidalgo kaj Sonora.

Iomete antaŭ la 13a horo ĉio komenciĝis per bonvenaj vortoj de prezidantino de Meksika Esperanto Federacio, Mallely Martínez, kiu invitis la homojn sidiĝi ĉe diversaj tabloj kun la celo koni novajn parolantojn de la lingvo.

Estrinoj de la asocioj prezentis la organizantojn de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso, kiu okazos venontjare en ĉi tiu urbo, ankaŭ ili transdonis KER atestilojn al sukcesintoj de la ekzameno farita lastjunie en Tecámac, Estado de México.

Post la manĝo Martin Schäffer legis biografiajn informojn pri la kreinto de la Internacia Lingvo, dro. Ludoviko Zamenhof, kaj tio kondukis nin al la tranĉado de la kuko. Ĝin ektranĉis membroj de MEF, kiuj venis de ekster la urbo nur por festi kun ni tiun gravan tagon en Esperantujo.

Fina raporto de MEF pri gazetara agado en Meksiko kaj Latinameriko

En 2012, kiel konate okazis grava jubileo en la Esperanto-mondo. Je la 26-a de julio 1887 eldoniĝis la unua libro de Esperanto en la rusa lingvo. Ni do festis la 125-jaran jubileon. Meksika Esperanto-Federacio eluzis la okazon por aranĝi solenaĵon kaj vaste informi pri la jubileo al la nacia kaj internacia gazetaro. Martin Schäffer dissendis ĉirkaŭ 280 mesaĝojn al la nacia gazetaro. Krome ni dissendis ĉirkaŭ 170 mesaĝoj al gazetoj en pluraj latinamerikaj landoj. Ĉe tiu agado helpis Uriel Gúrdian el Nikaragvo. Mallely Martínez Mateos, la prezidantino de MEF rekte kontaktis kelkajn verkistojn. Luis Arías, studento pri ĵurnalismo grave helpis ĉe la agado. Menciindas, ke la fak-fondaĵo pri Esperanto-informado kaj -instruado "Esperanto Internacia" subtenis la agadon finance por ebligi la pagon de honorario al Luis Arías.

La rezulto estis impona. Ni havas raportojn pri minimume 46 mencioj pro nia agado en la nacia gazetaro (retgazetoj, filmoj, presitaĵoj). Menciindas, ke la filmo de la grava meksika gazeto "El Universal" poste aperis en tre multaj retpaĝoj de Yahoo en la rubriko "filmoj". Tiuj mencioj aperis ekzemple en Meksiko, Francio, Kolombio, Ĉilio, Peruo, Argentino, Venezuelo, Italio, Hindio kaj Hispanio.

En la resto de Latinameriko aperis relative malmultaj mencioj. Ni nur havas pruvojn pri 11 mencioj en Kolombio, Ekvadoro, Honduraso, Kostariko kaj Bolivio kaj Dominika Respubliko. El la 11 mencioj supozeble nur kvin mencioj okazis kaŭze de nia agado, ĉar rilate al la mencioj en Bolivio, la afero ne estas klara. En Kostariko kaj Dominika Respubliko aperis artikoloj, sed sen interveno de MEF.

Liston de la retgazetoj, gazetoj kaj filmoj vi trovas sube.

*Verkita de Martin Schäffer

Archivo: 
KunsendaĵoGrandeco
gazetaro Meksiko 125 jaroj 08-11-2012.pdf4.02 MB

ALVOKO por kandidatiĝi kiel estrarano de MEF, 2012-2016

La estraro de Meksika Esperanto-Federacio invitas al ĉiuj personoj interesataj partopreni kiel estraranoj de MEF dum la periodo 2012-2016, proponi sin por la sekvaj postenoj:
1. prezidanto
2. ĝenerala sekretario
3. kasisto
4. membro 1
5. membro 2

Memorante ke ĉiu estrarano observu kaj plenigu la ĉefajn celojn de la Federacio laŭ ĝia statuto:
a) Disvastigi la scion kaj uzadon de la internacia lingvo esperanto;
b) konsciigi la homojn pri problemoj, kiuj povus rezulti de la lingva diverseco;
c) disvastigi la meksikan kulturon en esperantujo monde;
d) favori la konon de aliaj kulturoj per esperanto;
e) instigi inter ĝiaj membroj solidarecajn sentojn al aliaj popoloj.

La proponojn ni ricevos per estraro@esperanto-mexico.org, kie la proponanto indikos:

Konkurso pri mallongaj filmoj: Esperanto 125-jara

Germana Esperanto-Asocio okazigas konkurson pri mallongaj filmoj kun premioj de entute 5000 EUR. Ĉiu povas partopreni, de komencanto ĝis absoluta profesiulo. La sola kriterio estas via kreiveco. La prezento de la plej bonaj filmoj kaj la transdonado de la premioj okazos la 15an de decembro en Berlino.

Partoprenkondiĉoj
- Ĉiu filmo estu maksimume 5 minutojn longa.
- La rajto pri la muziko por publika prezento devas esti certigita.
- La personoj en la filmo permesis la uzon por publika prezento.
- La filmfaranto garantias per sia subskribo, ke li havas ĉiujn necesajn permesojn kaj rajtojn kaj ke neniuj rajtoj de aliaj personoj estas lezitaj.
- Post la konkurso la filmoj estos libere prezenteblaj por ĉiuj sub la “Creative-Commons-Licence (CC-BY)”.

Kio gravas?
Montru al ni, kion la lingvo Esperanto signifas al vi, aŭ montru, kiel oni povas entuziasmigi la homojn pri Esperanto. Ne gravas, kiun lingvon vi uzas aŭ kiujn teknikaĵojn. Ne ekzistas limoj ĉe la interpretado.

Kiu povas partopreni?

Partoprenu kiel preleganto dum la 12a MEK en Querétaro!

Meksika Esperanto Federacio invitas vin aktive partopreni kiel preleganto dum la 12a Meksika Esperanto Kongreso (12a MEK) okazonta en Querétaro inter la 16a kaj 19a de novembro 2012. La ĝenerala temo estas: “Esperanto - 125 jarojn kunigante popolojn, fratigante kulturojn”.

Ni petas la interesitojn kontakti nin al estraro@esperanto-mexico.org plej malfrue je la 5a de septembro kaj informi:
1) de kie vi estas?
2) pri kiu temo vi ŝatus prelegi?

Oni prezentos la prelegojn nur en Esperanto, tamen kiel ĉiam dum la kongreso estos aktivecoj kaj por komencantoj kaj por interesitoj.

Inviteme;
La estraro kaj LKK de la 12a MEK

Rezultoj de KER-ekzamenoj jam aperas sur la reto!*

Kun plezuro ni informas ke la rezultoj pri la skribaj KER-ekzamenoj okazintaj lastan junion jam aperas sur la reto.

Meksika Esperanto Federacio kore gratulas ĉiujn, kiuj travivis la sperton. Danke al via kunlaboro, Esperanto kreskas en la mondo kaj en la kazo de Meksiko mi ĝojas diri ke nia lando troviĝas en la 4a loko (nur post Francio, Brazilo kaj Rusio) rilate al la nombro de kandidatoj, kiuj ĝis nun faris tian ekzamenon tutmonde, vidu http://www.edukado.net/ekzamenoj/ker/statistiko.

Al la 36 kandidatoj de la sesio en Tecámac, kiuj sukcesis la ekzamenon, ni informas ke la trasdono de la atestiloj okazos plej verŝajne dum la 12a Meksika Esperanto Kongreso okazonta novembre en Querétaro. Mi invitas vin sekvi la lernadon kaj partopreni en tiaj futuraj sesioj (KER-ekzamenoj), ni plibonigu nian nivelon de Esperanto!
*Verkita de Mallely Martínez M.

Aperas la verko “Una nueva esperanza. La magia del Esperanto”

Meksika Esperanto Federacio gratulas al meksika prof. Miguel Ángel Rocha Gámez pro la eldono de lia verko “Una nueva esperanza. La magia del Esperanto”.

En la genro “fikcia scienco”, la verko disvolviĝas en multkultura etoso, prof. Rocha skribis la libron hispane, tamen en ĝi ankaŭ aperas frazoj en dudeko da lingvoj kun la celo rimarkigi la bezonon de dua komuna lingvo, aliflanke ankaŭ la verkisto uzis Esperanton por diskonigi al la legantoj bazan vortrezoron kaj kelkajn informojn pri la lingvo.

Jen eta resumo*:
Esmeralda estas ĉilia knabino loĝanta en la urbo San Felipe. Kiam ŝi finis la gimnazion, ŝi ricevis donacon: vojaĝon al Kanado. En flughaveno, antaŭ la elteriĝo, la roluloj ekhavas komunikproblemojn, dum la flugo la aviadilo malaperas kaj reaperas en paralela mondo, en alia dimensio, kie la supervivantoj post kelkaj problemetoj devas iom post iom adaptiĝi kaj lerni la lingvon, kiun parolas la plej multo de tiu nova socio.

* Resumo de la verkisto kaj tradukita al Esperanto de Mallely Martínez.

Prelego pri Esperanto en Toluca, Estado de México, je la 8a de julio 18h*

"Abba Centro de los Angeles" invitas la ĝeneralan publikon al la prelego “Esperanto, Spirita Komunikponto”

Ĝi okazos dimanĉe, la 8an de julio je la 18a horo en “Abba Centro de los Angeles”, kiu troviĝas en Horacio Zúñiga N° 703-c Col. Morelos, je la angulo kun strato Rodolfo Soto; Toluca, Estado de México.

Por pliaj informoj telefonu aŭ skribu mesaĝon al la poŝtelefono de Carolina Jasso: 722 245 7158

Venu, ni atendas vin!

* Verkita de Carolina Jasso C.

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj