Aktualaĵoj

Prelego pri Esperanto en Pachuca, Hidalgo je la 17a de junio 2012*

Dimanĉe, la 17an de junio je la 16a horo, estos prelego pri Esperanto kadre de Martin Schäffer kaj Mallely Martínez M. en la “Centro Yoga India – México – China”, kiu troviĝas en:
Calle Mercurio 5 (malantaŭ la Polideportivo de UAEH)
Col. Carboneras
Pachuca, Hidalgo
Ĉeestu!

Artikolo: Esperanto en Prepa 7, por las Jornadas del Lenguaje*

La “Studenta Agentejo pri Universitataj Novaĵoj” de la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM) publikis artikolon pri Esperanto kadre de la evento "las Jornadas del Lenguaje" okazinta en la PREPA 7 de la UNAM, en ĝi partoprenis aktive Mallely Martínez, Morayma Martínez kaj Javier Vásquez.

Luis Arias, aŭtoro de la artikolo, estas studento de UNAM kiu partoprenis en la menciita kurso de Esperanto kaj kiu apogos nin en la sesio pri KER-ekzamenoj je la venonta 9a de junio en Tecámac.

Ni dankas la apogon de Luis en la disvastigo de la lingvo ene de la plej grava universitato de la lando.

La artikolon vi povos vidi ĉe http://aunamnoticias.blogspot.mx/2012/05/esperanto-en-prepa-7-por-las-jornadas.html

* Verkita de Mallely Martínez M.

Esperanto estos unu el la temoj de “Huevos Revueltos” je la 29a de majo, 19ª30h.

KIRLITAJ OVOJ (huevos revueltos) estas projekto, kiu celas ke la aŭskultantaro rilatigu malsamajn temojn farante pontojn inter ili. La gvidantoj estas spertuloj pri la temoj, ili havas 30 minutojn por kapti la homojn, poste venas tempo por komentoj kaj demandoj kadre de la publiko.

Kirlitaj ovoj estas frata versio de Mixed Taste organizita de la Museum of Contemporary Art (MCA) en Denver, Usono. Ekde 2004 tiuj ĉi babiladoj integris sukcese la lokan artistaron kun aliaj komunumoj kiel la scienca, literatura, manartaĵa, muzikista, politika, distra, ktp.

De 2010 ĝis tiu ĉi jaro, la Sala de Arte Público Siqueiros gastigis tiun ĉi meksikan version sed en tiu ĉi fojo, la evento okazos en la Casa Talavera.
Adreso de Casa talavera:
República del Salvador # 187, 189 y 191, cxe la angulo kun strato Talavera
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc

MEF partoprenos en “Semajno de Lingvoj” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Antaŭ kelkaj semajnoj MEF ricevis inviton partopreni en la “Semajno de Lingvoj” de la Fakultato pri lingvoj de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lokaj esperantoparolantoj de tiu urbo, Martin Schäffer kaj Mallely Martínez M, tiu lasta prezidantino de MEF, organizis sin kaj dum la 24a kaj 25a de aprilo ili partoprenos aktive per prelego, informstando kaj kurso.

La evento estas senpaga kaj por la ĝenerala publiko, pro tio, se vi konas iun, kiu interesiĝas pri Esperanto, bv. informi ŝin / lin. Niaj ekzaktaj partoprenoj estos jenaj:

- 24an de aprilo, je la 10a kaj duono: “Prelego pri Esperanto” kadre de Martin Schäffer kaj Enrique Pedraza en “Sala de Exámenes Profesionales”.
- 24an de aprilo, inter la 12a kaj 17a: Informstando
- 25an de aprilo, de la 10a kaj duono ĝis la 18a: Informstando
- 25an de aprilo, de la 15a ĝis la 17a kaj duono: Rapida kurso de Esperanto, gvidota de Mallely Martínez M. La partopreno en la kurso estas limigita je 20 homoj.

Intervjuo pri esperanto en “Radio UNAM”, je la 27a de aprilo

Venontan vendredon, la 27an de aprilo de 2012, je la 12a ptm en la radioprogramo “Brújula en mano” de la UNAM en la frekvenco 860 AM kaj per la reto http://www.radiounam.unam.mx/site// estos mallonga intervjuo pri Esperanto.

Danke al nia partopreno en “Utopioj en 4 Movadoj”, Luis Arias, unu el la ĉeestantoj, kiuj studas komunikadon en UNAM poste kontaktis nin por fari artikolon pri Esperanto kiel universitatan taskon, tiam ni demandis lin, ĉu inter liaj kunstudentoj estas homoj, kiuj ankaŭ interesiĝus raporti pri la temo, tiam li kontaktigis nin kun “Radio UNAM” kaj nun la intervjuo estas preskaŭ fakto.

Do, ni invitas ankaŭ aliajn unuigi fortojn kaj helpi en la disvastigado de Esperanto, memoru ke ni ne scias kiam ni trovos juvelon inter la intersitoj, lernantoj, konatuloj.

Ni daŭre dankas al Luis Cordova A. pro lia laboro kiel instruisto de Esperanto ĉe la fakultato pri Juro en UNAM, tiele la anaro de tiu grava institucio havas la eblon alproksimiĝi al nia kara lingvo. Aŭskultu kaj ĝuu la programon!
* Verkita de Mallely Martínez M.

Informoj por la UEA-KER skribaj ekzamenoj okazontaj en Meksiko!

Al ĉiuj personoj, kiuj interesiĝas fari la UEA-KER skribajn ekzamenojn, mi informas vin ke vi mem devas aliĝi al la sesio. Do, se vi volas fari la ekzamenon, mi petas al vi iri en la sekvan ligon http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj kaj poste serĉi, je la dato 9a de junio 2012, la urbon Tijuana (2) aŭ Tecámac (21) laŭ la urbo, en kiu vi planas fari la ekzamenon.

En la kazo de tiuj, kiuj faros la ekzamenon en Tijuana, bv. kontakti al Gilda Muñoz Bonilla por peti informojn pri kostoj, horaro, loko kaj pli. Skribu al gildamunoz&live.com (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

En la kazo de Tecámac, ni publikas kaj estonte publikos ĉi tie informojn pri la sesio en tiu urbo.

Gravaĵoj por la sesio en Tecámac, Estado de México:

  • La limdato por aliĝi en la menciita retpaĝo estas la 7an de majo 2012. Poste ne eblos tion fari,
  • legu atente la aliĝilon kaj skribu klare ĉiujn petitajn informojn,
  • vi mem devas elekti la nivelon, memoru ke eblas fari “B1”, “B2” aŭ “C1”,
  • en la aliĝilo sur la spaco “kotizo”, vi devas skribi 17 EUR por la nivelo B1, 19 EUR por B2 aŭ 21 EUR por C1,
  • en la parto: “pagebloj” post la indiko “alia” skribu: Mi pagos per loka organizanto al la konto ĉe UEA.

Aperis en ĵurnalo: Guadalajara parolas Esperanton!

Dankon al la kunlaboro de pluraj personoj, inter ili Ulises Franco kaj Edgar López, klubestroj Esperanto Gdl, sed ĉefe al la profesia laboro de Alejandro Zamora, aperis artikolo pri Esperanto en la ĵurnalo “El informador”. La tutan artikolon hispane vi povos legi ĉe http://www.informador.com.mx/cultura/2012/368853/6/guadalajara-parolas-esperanton.htm/
Ni sekvu la kunlaboron por havi daŭrajn sukcesojn!

La 9an de junio en Meksiko estos ekzamenoj de Esperanto laŭ Komuna Eŭropa Referenckadro

Tecámac kaj Tijuana aldoniĝis al la pli ol dudeko da urboj, en kiuj okazos skribaj ekzamenoj je la niveloj B1, B2 kaj C1 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER).

Ni invitas ĉiujn interesulojn profiti la ŝancon kaj aliĝi por fari la ekzamenon je la dezirata nivelo. Memoru ke tiajn ekzamenojn ĝenerale oni okazigas dum internaciaj aŭ universalaj kongresoj, do… malproksime de nia lando.

Pri la graveco kaj oficialeco de la KER-ekzamenoj iru al http://edukado.net/ekzamenoj/ker/

Limdato por aliĝo al ekzamenoj: je la 30a de aprilo 2012.
Ekzamenoj: je la 9a de junio 2012. (horo ankoraŭ konfirmota)

Ĉu vi ne scias en kiu nivelo aliĝi ĉar vi ne scias en kiu vi troviĝas?, kontaktu nin por doni al vi pli da informoj pri lingvaj postuloj.

Ankaŭ se vi bezonas ĝeneralajn informojn aŭ deziras aliĝi al la sesio en Tecámac, bv. skribi al informacion&esperanto-mexico.org

Por la sesio en Tijuana bv. kontakti al Gilda Muñoz B.. Skribu al gildamunoz&live.com (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

DESEGNOKONKURSO POR INFANOJ "CIVITANOJ DE LA MONDO"*

Kadre de la 125 jariĝo de la publikiĝo de la unua libro en Esperanto kaj 20 datreveno de nia infanĝardeno “Kangurek”, ni organizas konkurson. Ĉu vi sentas vin civitano de la mondo? Ĉu vi estas infano kaj ŝatas desegni? Jen do via ŝanco - ni invitas vin partopreni ĝin!
Temo: Civitanoj de la mondo
Aĝo: kategorio 5-7j., kategorio 8-10j.
Tekniko: Libera
Formato: A4
Limdato por sendi leterojn: fino de marto 2012
Noto: La desegnon akompanu unu-dufraza komento pri via opinio pri via propra mondcivitaneco.

ESPERANTO KIEL UNU EL LA 4 UTOPIOJ DE GREEN KAJ CERF*

Ĉefurbe de la lando, dum la pasintaj 17a kaj 18a de februaro en Centro Nacional de las Artes, Sam Green kaj Dave Cerf prezentis sian dokumentan filmon nomata “Utopio en 4 movadoj”, tio ene de la turneo de dokumentaj filmoj Ambulante 2012.

Rebecca Solnit skribis por enkonduki la filmon: “La utopio ĉiam implikiĝis iel en la komunuma agado… … tiuj kiuj havis esperon kaj radikalajn viziojn ne volis nur solvi la proprajn problemojn… ili volis fari ion por ĉiuj ni, por ĉiuj personoj ĉirkaŭ la mondo kaj por tiuj, kiuj vivos en la estonteco…”

Tiel la unua movado de la utopio estis la Internacia Lingvo Esperanto, Green prezentis parton de ĝia historio ekde la kreado de la lingvo, kelkajn malfacilaĵojn en la vivigo de Esperanto, internaciajn kongreserojn, esperantoparolantojn de diversaj landoj, ktp., sed plej interese estis intervjuoj al aktivuloj, kiuj parolis pri la reala efiko de la lingvo diversmaniere ne forgesante ĝian socian kaj pacan rolon: “…en ĉi tia kongreso videblas io unika: homoj el landoj eĉ malamikaj interparolas normale… ĉiuj komprenas ke homoj samas ĉie en la mondo…”

Esperanto estas inter la tradukeblaj lingvoj de Google!*

 

Estas granda ĝojo por la esperantaj aktivuloj kaj ĝenerale por la esperantoparolantoj ekscii ke ekde hodiaŭ, la 22a de februaro 2012, la internacia reta entrepreno “Google” inkludas Esperanton en sia listo de tradukeblaj lingvoj.

En 2009 google memorigis al siaj uzantoj la 150an jubileon de la naskiĝtago de Zamenhof, ago kiu helpis en la disvastigo de la lingvo monde kaj precize en 2012, kiam Esperanto festas sian 125an datrevenon, Google donacas al ni tiun bonegan novaĵon!

* Verkita de Mallely Martínez.

Sendu esperantaĵojn al u.Galabovo, Bulgario por ekspozicio!

Lige kun projekto "Esperanto 125" kaj reklamcele esperantista societo "Kolombo de la paco" u. Galabovo, Bulgario organizos ekspozicion je la 31 de marto 2012 kaj samtempe estos celebrota la 38 jariĝo de la fondo de la societo. Lige kun la ekspozicio ni atendos ricevi fotojn de UK, TEJO kongresoj, konferencoj, de naciaj kongresoj, bildkartojn de la diversaj landoj kaj aliajn materialojn ligitaj kun la disvastigo de Esperanto-monde. Ni atendas ankaŭ kuraĝigajn mesaĝojn. Por pliaj informoj kontaktu al Kanjo Kanev per telefono +35941862194 aŭ skribu mesaĝon al kanjokanev&abv.bg. Ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &
Por ricevado de la materialojn:
Kanjo Kanev / Esperantista societo "Kolombo de la paco"
ul."Stara planina" 12,
u.Galabovo - 6280,
Bulgario.

Raporto: Esperanto Querétaro*

Trimonata kurso, tri malsimilaj grupoj, multegaj gejunuloj enkursas, du instruistoj kaj la sama cellingvo: Esperanto.

En Universitato Aŭtonoma de Querétaro, Sergio Romero kaj mi, Carlos Hernández, gvidas la gelernantojn laŭ la Esperanto-vojo, ni tre diligente kursestras kaj instruas al ili. Ni organizas ĉiel kiel eble niajn klasojn kaj niajn agadojn por esperantistigi niajn gelernantojn kaj por montri al ili ke Esperanto estas pli bona afero ol ili antaŭe pensis.

La kurso komenciĝis lunde, la 26an de septembro kaj, laŭ la plano, finiĝos sabate, la 3an de decembro. Komence partoprenis preskaŭ 25 junuloj, nun sekvas la kurson deksep.

Post kvin semajnoj, la kurso sukcese atingas novajn temojn, novajn vortojn kaj novan parolkapablon. La geknaboj de iom post iom komencas paroli inter si, petante al instruistoj vorton aŭ demandante ĉu tiu, kiun ili uzas, estas taŭga kaj detiam parolas senpere ni. Mi treege ĝojas pri tio, do tio montras ke ili bone komencas akiri la lingvon.

La pasintan semajnon ni partoprenis la Kulturan Semajnon de la Universitato, ni disdonis flugfoliojn, ni priparolis la lingvon al multaj

Helpo por Esperanto; Germana Esperanto-Asocio estu inter la plej ŝatataj asocioj de Germanio

Germana Esperanto-Asocio bezonas vian helpon. En Germanio momente okazas granda konkurso de germana banko. La celo estas voĉdoni por la plej ŝatataj asocioj en Germanio.

Kompreneble Germana Esperanto-Asocio volas aparteni al la plej ŝatataj asocioj (se ni estus inter la unuaj asocioj tio lasus bonan impreson al la publiko). Krome la plej ŝatataj asocioj ricevos monpremion. Montru ke Esperanto funkcias!

Bv. subteni al GEA!!!

Ni demandis la bankon kaj ili informis nin, ke ĉiu retuzanto povas voĉdoni kaj doni 3 voĉojn por Germana Esperanto-Asocio (GEA). Ili informis nin, ke ne gravas el kiuj landoj oni voĉdonas. Bv. voĉdoni por GEA!!!

En la aldonita dokumento ni klare priskribas kiel fari tion. Vizitu: la dokumenton "Klarigoj"
kaj voĉdonu por GEA en la konkurso por trovi la plej ŝatatajn asociojn de Germanio.

Temas pri diversaj paŝoj

Okazis la 11-a Meksika Esperanto-Kongreso; Kongreso de rekordoj

En septembro 2011, pli precize inter la 16-a kaj 18-a okazis la 11-a Meksika Esperanto-Kongreso. Temis pri kongreso de rekordoj. Ĝin ĉeestis 45 homoj el 4 landoj. 11 meksikaj ŝtatoj estis reprezentitaj. El eksterlando honoris nin per sia ĉeesto: Duncan Charters (ILEI-vicprezidanto, Usono), Georgo Handzlik (muzikisto kaj aktoro; Pollando) kaj Jean-Marc Leclercq (JoMo, muzikisto el Francio).

La kongresa temo estis: "La instruado de Esperanto en Meksiko; malfacilaĵoj, defioj kaj proponoj". Ni povis sekvi multajn bonkvalitajn prelegojn, kiuj rilatis al la kongresa temo.

Dum la kongreso fondiĝis oficiale meksika ILEI-sekcio. Ĝin estros la juna Esperanto-instruisto Carlos Fernando Hernández (Querétaro), kiu instruas Esperanton en la Aŭtonoma Universitato de Querétaro. Krome elektiĝis nova estraro de Meksika Esperanto-Junularo. Ĝin estros Sergio Romero, kiu ankaŭ li instruas Esperanton en la universitato de Querétaro.

Dum la jara asambleo la membroj povis aŭskulti pri la laboro de la estraro de MEF dum la jaro 2010. Menciindas ke dum la kongreso MEF atingis novan membro-rekordon. Entute nun 167 pagantaj membroj apartenas al ni. Ili venas el 20 meksikaj federaciaj ŝtatoj.

Bonega estis la kultura programo. La registaro de la federacia ŝtato Jalisco multe helpis al ni kaj ni povis aranĝi tiun vesperon en la kultura domo de Jalisco. Ni povis spekti elstarajn artistojn, kiel la faman, francan kantiston JoMo, Armando Hernández Tellez (fagotisto de "Teatro de Bellas Artes") kaj Ana Lilia López Diaz (fagotistino de la nacia lernejo pri muziko de la UNAM), inter aliaj. Dum la meksika vespero ni povis ĝui kantojn de Georgo Handzlik, kiu sabate krome prezentis la teatraĵon “Ludoviko Zamenhof”.

Archivo: 
KunsendaĵoGrandeco
enerala kongresraporto.pdf2.54 MB

Paĝoj

Subscribe to Aktualaĵoj