Alvoko al konkurso por dezajni logoon kaj afiŝon de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso

Meksika Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso (13a MEK) invitas ĉiujn personojn meksikajn kaj eksterlandajn konkursi por dezajni kaj la emblemon kaj la afiŝon de la 13a MEK laŭ la subaj reguloj:

LA EMBLEMO

 • La emblemo esprimu iel Meksikon, Esperanton kaj la temon de la kongreso, kiu estas “AGADOJ POR PLI BONA MONDO”.
 • Ĝi ne havu kopirajtitajn elementojn.
 • Ĝin liveru en formato TIFF, JPEG aŭ PNG (alta rezolucio).

LA AFIŜO

 • Ĝi enhavu la sekvajn skribajn informojn:
 1. Ĉefan organizanton (Meksika Esperanto Federacio),
 2. kongresejon (Bv. lasi spacon, baldaŭ ni havos la informon),
 3. kongresurbon (Ĉefurbo de Meksiko),
 4. daton (15a-18a de novembro 2013),
 5. kongresan temon (“Agadoj por pli bona mondo”),
 6. retpaĝon de MEF (www.esperanto-mexico.org),
 7. etajn informojn pri programo (prelegoj, labortabloj, kursoj, distra programo).
 • Ie lasu etan spacon por inkludi la emblemon gajnonta.
 • Ĝi enhavu bildajn elementojn rilatitaj al Esperanto, la ĉefurbo de Meksiko kaj la kongresa temo.
 • Konsideru ke por la presado, ĝi estos 43.18 X 27.94 centimetrojn granda, tiu estas la formato “tabloid
 • Ĝi ne havu kopirajtitajn elementojn.
 • Ĝin liveru en formato TIFF, JPEG aŭ PNG (alta rezolucio).

  PREMIO

La premio por la dezajnogajnontoj estos simbola, tamen grava pro la signifo de kunlaboro kaj integriĝo de homoj al la movado. La premio ne estas transdonebla kaj ne eblas ŝanĝi ĝin klontraŭ mono. Ĝi konsistos je:

 • Senkosta partopreno en la 13a MEK.
 • Materialon de la libroservo de MEF, kun valoro ĝis sescent meksikaj pesoj.
 • Kroma publika rekono esti la dezajninto de la emblemo kaj / aŭ la kongresa afiŝo.

RIMARKOJ:

 • Dekomence la afiŝo estu nur Esperante, sed se la gajnonto estas hispanparolanto, li /ŝi faros ankaŭ la hispanan version post la informo ke li / ŝi gajnis.
 • Unu persono povas konkursi dezajnante kaj la emblemon kaj la afiŝon.
 • La dezajnoj estos ricevataj ĝis la 15a de marto al la sekva retadreso konkurso13aMEK@esperanto-mexico.org . Bv. inkludi personajn informojn:
 1. kompletan nomon,
 2. aĝon,
 3. naciecon,
 4. kontaktinformojn (retadreson / telefonnumeron),
 5. ĉu esperantoparolanto?
 6. etan priskribon de la dezajno.
 • La dezajnoj gajnintaj apartenos al Meksika Esperanto-Federacio kaj ne eblos ilin uzi por aliaj kaŭzoj sen permeso de la estraro de la asocio.
 • La  nomojn kaj datumojn de la konkursantoj nur konos Mallely Martínez Mateos, prez. de MEF, kiu ne rajtas informi pri ili al la aliaj membroj de la ĵurio.

  ĴURIO

La ĵurio konsistos je:

 • du profesiaj dezajnistoj,
 • du elstaraj eksterlandaj Esperantistoj elektitaj de la MEF-estraro,
 • du membroj, kiuj en la lastaj kvin jaroj estis membroj de MEF,
 • la Loka Kongresa Komitato kaj,
 • la estraro de Meksika Esperanto Federacio, escepte de Mallely Martínez M., kiu kolektos la dezajnojn.

REZULTOJ

 • La rezultojn ni publikos je la 24a de marto 2013 en la retpaĝo de Meksika Esperanto Federacio.
Categorías: