ALVOKO por kandidatiĝi kiel estrarano de MEF, 2012-2016

La estraro de Meksika Esperanto-Federacio invitas al ĉiuj personoj interesataj partopreni kiel estraranoj de MEF dum la periodo 2012-2016, proponi sin por la sekvaj postenoj:
1. prezidanto
2. ĝenerala sekretario
3. kasisto
4. membro 1
5. membro 2

Memorante ke ĉiu estrarano observu kaj plenigu la ĉefajn celojn de la Federacio laŭ ĝia statuto:
a) Disvastigi la scion kaj uzadon de la internacia lingvo esperanto;
b) konsciigi la homojn pri problemoj, kiuj povus rezulti de la lingva diverseco;
c) disvastigi la meksikan kulturon en esperantujo monde;
d) favori la konon de aliaj kulturoj per esperanto;
e) instigi inter ĝiaj membroj solidarecajn sentojn al aliaj popoloj.

La proponojn ni ricevos per estraro@esperanto-mexico.org, kie la proponanto indikos:

• persona(j)n nomo(j)n
• familia(j)n nomo(j)n
• naskiĝdaton
• okupiĝon / profesion
• kompletan adreson
• telefonnumeron
• daton de esperantistiĝo
• jaron de unua aliĝo al mef
• postenon celatan

Krome la proponanto verku mallongan eseon pri kial indas esti elektata kiel estrarano.

Rajtas kandidati kaj baloti nur aktivaj membroj de la asocio, kies minimuma aĝo estas 18. Por aliĝi al Meksika Esperanto Federacio, vi devas pagi la jaran kotizon. La pagota kvanto dependas de la kategorio, en kiu vi troviĝas, informojn pri tio estas ĉe http://www.esperanto-mexico.org/eo/node/11

Bv. deponi vian kotizon plejeble baldaŭ al la konto de MEF: Banko HSBC, konto: 6284087436, nome de Morayma Martínez Mateos, kasistino de MEF, Clabe: 021180062840874362 aŭ al la konto de MEF en UEA mefa-h.

La balotoj kaj elekto de la nova estraro estos dum la 12a Meksika Esperanto-Kongreso, kiu okazos inter la 16a kaj 19a de novembro en Querétaro, Meksiko.

La fina dato por ricevi la informojn pri la kandidatoj estas la 20an de oktobro 2012.
Atente,
La estraro de Meksika Esperanto Federacio.
En la Ĉefurbo de Meksiko, la 1an de septembro 2012.

Categorías: