Amuza, interesa, motiviga estis la Zamenhofa tago*

Pasintan dimanĉon ni sukcese okazigis la Zamenhofan tagon en la Esperanta domo, ĉefurbe de Meksiko. La afero komenciĝis je la tagmezo kun la ĉeesto de kelkaj junuloj, kiuj babilis kaj ludis per kartoj dum la atendado de aliaj E-parolantoj.

Ĉeestis entute 25 homoj el diversaj aĝoj, interese estis la partopreno de entuziasmaj pensiuloj, kiuj renkontiĝas de tempo al tempo por lerni kune la internacian lingvon kaj kiuj venis al la esperanta domo kun la celo praktiki kaj forigi kelkajn lingvaj dubojn. Partoprenis  ankaŭ delongaj esperantistoj, sed ĉiam kontentiga estas la fakto ke novaj homoj integriĝas al la movado, ekz. uloj, kiuj esperantiĝis nur pere de interreto.

Post feliĉigo de niaj stomakoj pro la bonega tagmanĝo, venis la tempo por eki la interŝanĝon de donacetoj kaj kadre de la asocio, lotumadon de esperanta materialo kaj por la ĉeestantoj kaj por la membroj de MEF, kiuj loĝas ekster la ĉefurbo de la lando kaj de ĝia metropola zono.

Kompreneble ne mankis la bongusta kuko por rememori la naskiĝtagon de la kreinto de Esperanto, dro. L. Zamenhof. Indas mencii ke ĝin ektranĉis homoj, kiuj ĵus integriĝis al nia teamo. Pliajn fotojn pri la evento vi povos trovi ĉe: https://www.facebook.com/pg/MEFanoj/photos/?tab=album&album_id=1205729556173851

Inter gravaj anoncoj dum la festo estas la intenco organizi kromajn rekontiĝojn al la jam kutimaj organizitaj en “La Tregua”, tiel ke pli da homoj havu ŝancon praktiki la internacian lingvon. Informojn pri tio ni publikigos en “renkontiĝoj naciaj” de nia retejo.

Do MEF dankas la ĉeestintojn pro la agrabla tago, pro la daŭra apogo pere de membrecoj kaj volontula laboro. Ni esperas havi kune bonegan 2017 plena je sukcesaj projektoj, kiuj helpos en la antaŭeniro de la nacia kaj monda esperanta movado!

*Verkis: Mallely Martínez M. 

Categorías: