Select language

Novaĵoj / Eventoj

Kaj aliaj retafiŝoj rilate al nia komunumo

Ek al la nova spektoradego

Vamos a la nueva noria parque Aztlán

Ĉu vi jam vizitis la spektoradegon de la nova parko Aztlán? Ni iru! Sed unue…

Ni renkontu nin dimanĉe, la 7an de julio, je la 10a horo matene en la Muzeo pri Natura Historio kaj Media Kulturo (“Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental”), ĝi situas en Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, Meksikurbo, tie ni spektos la grandecon de la naturo. Ni faros rapidan viziton de la muzeo, por eble tuj poste iri al “Museo del Cárcamo de Dolores”, atingebla marŝante. Pagante nur $36 (meksikajn pesojn) por la unua muzeo, oni povas eniri al ĉi tiu lasta sen krompagi pli. Ni povas tamen surloke decidi ĉu ni nur vizitos la unuan, tio dependos de nia tempo kaj volo, kiel ĉiam flekseblaj ni ja estos!

Poste, ni alvenos piedirante al la amuzparko “Aztlán Parque Urbano”, proksimume je la 12a ptm, se vi vekiĝos malfrue, vi povas atingi nin ĉi tie je ĉi tiu horo. Tie ni vizitos la novan spektoradegon ekde kie ni povos vidi grandan parton de la urbo, kiu kostas $120 (meksikajn pesojn). Poste ni povos viziti aliajn atrakciojn laŭ via volo, aŭ simple manĝeti ion aŭ promeni tra la parko. Ne perdu la ŝancon koni novan lokon de nia urbo kaj praktiki Esperanton!

Bonvolu konfirmi vian ĉeeston en la grupo de Whatsapp “Renkontiĝoj Meksikurbo” ( https://chat.whatsapp.com/BCP3oTplrTG5ALdlinz0MI ) aŭ sendu mesaĝon al la poŝtelefono 5537842401. Ĉiuj estas bonvenaj!

* Organizas: Meksika Esperanto Federacio. Respondecas: Víctor Sombra. Bildo: Abigail Flores.

Categorías

Forpasis Fidel Figueroa Martínez, grava elemento en la meksika movado (1926-2021)

Muere el decano esperantista Fidel Figueroa Martínez
La imagen fue tomada en diciembre de 2019 y en ella aparece el ing. Figueroa en su casa de la Ciudad de México.

Fidel Figueroa Martínez naskiĝis la 17an de aprilo 1926 en Villa Jiménez Michoacán, li translokiĝis al ĉefurbo de Meksiko kiam li aĝis dudek por viziti gimnazion en la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM), institucio en kiu li faris siajn universitatajn studojn kaj akiris la diplomon pri kemia inĝeniero.

Inter la sesdekaj kaj okdekaj jaroj inĝ. Figueroa laboris diverskampe: dum du periodoj estis prezidanto de la meksika sekcio de la “American Society for Cuality Control”, partoprenis en la dezajnado kaj konstruado de distilada fabriko “Don Castillo”, kie li poste estris la sekcion pri esplorado kaj kvalitkontrolo de produktado, krome li estis profesoro en la kemia fakultato de UNAM, ĉefe en la fako pri Kvalita Kontrolo de Nutraĵoj.  

Inĝ. Figueroa estis grava elemento en la meksika esperanta movado. En 1954 li aŭskultis elsendon de Radio UNAM, temis pri intervjuo al jugoslava ĵurnalisto kaj verkisto Tibor Sekelj, kiu parolis pri Universala Kongreso de Esperanto okazinta en pasinta jaro en Zagrebo, tiam apartenante al Jugoslavio. Sekelj rimarkigis la gravecon de la internacia lingvo kaj invitis la aŭskultantojn lerni ĝin ĉe Meksika Esperanto Asocio, antaŭulo de la nuna Meksika Esperanto Federacio (MEF). Tiel Fidel ekis la esploron pri la temo kaj de tiam li restis kaptita en ĝiaj idealoj.

De la komenco, inĝ. Figueroa havis konstantan kontakton kun esperantistoj de diversaj partoj de la mondo, en 1957 li publikigis anoncon en la jarlibro de Universala Esperanto Asocio (UEA), en kiu li proponis interŝanĝi poŝtkartojn kaj poŝtmarkojn de propra lando, li do ricevis multe da jesaj respondoj, rimarkindas tiun de brita verkistino Marjorie Boulton, kun kiu li tenis korespondadon dum longa tempo. Aliteme, inĝ. Figueroa havis la plezuron gastigi kaj montri al kelkaj el siaj esperantistaj amikoj sian “kara Meksiko”, kiel li nomis sian naskiĝlandon.

Inĝ. Figueroa estis estrarano de MEF en diversaj postenoj kaj aktiva membro de UEA inter 1955 ĝis ĉijare, partoprenis en ok universalajn kongresojn, kvar amerikajn kaj 4 meksikajn. Li estis organizanto kaj preleganto de la 5a Tutamerika Kongreso de Esperanto okazinta en 2001, en la ĉefurbo de Meksiko. 

Indas mencii ke en 1987 estis la centa jubileo de esperanto, tial inĝ. Figueroa kune kun Abraham Vega Acosta, Leonora Torres kaj aliaj aktivuloj organizis serion da publikaj prelegoj por disvastigi la lingvon kaj instigi ĝian lernadon, en tiu evento partoprenis d-ino Sajer kiel reprezentanto de UNESKO, tiama ambasadoro de Pollando kaj du pliaj ataŝeoj.

Unu el la hobioj de kara Fidel estis akiri esperantajn verkojn, tiel ke fine de la 90a jardeko, li havis sen sia persona biblioteko ĉ. 500 ekzemplerojn, plej eble unu el la plej grandaj en la lando, tamen dum novaj junaj homoj aliĝis al la movado kaj kreiĝis esperantaj grupoj en Meksiko, inĝ. Figueroa ekdonacis al ili siajn paperajn trezorojn, kompreneble, MEF ricevis plurajn el tiuj en la lastaj jaroj, ago kiun ni enorme dankas ĉar tiel parto de li estos ĉiam en tiu ĉi institucio, kiun li mem vidis naskiĝi kaj disvolviĝi. 

Nia kara Fidel ankaŭ havis sian trakudan fazon, en 1980 li esperantigis “Karnavalo”, rakontoj de Francisco Figueroa pri kutimoj kaj tradicioj de popoloj el Michoacán. En 2002, kun permeso de la aŭtoro, la historiisto Miguel León Portilla, li tradukis al esperanto parton de la verko “Tonantzin Guadalupe”. 

Tiel Fidel pasie vivis dum tri kvaronoj de sia vivo en Esperantujo, li ĉiam restis aktiva pere de retaj mesaĝoj kaj sociaj retoj, en unu el siaj lastaj mesaĝoj li menciis: “…mi ĝuas observi la atingojn de la esperanta movado kaj la pli kaj pli grandan intereson, kiun esperanto vekas en junuloj de Meksiko kaj de aliaj mondopartoj…” 

Post longa kaj plenĝua vivo, Fidel Figueroa Martínez mortis en la pasinta 11a de novembro en la ĉefurbo de Meksiko.  

Niajn plej sincerajn kondolencojn al lia vidvino Magda, al gefiloj, nevoj, familianoj, amikoj, kolegoj, studentoj kaj al ĉiuj, kiuj havis la bonŝancon koni tiom bonkoran homon.  

Kara Fidel ni profunde dankas viajn instruadon, apogon, amikecon, korinklinon kaj kundividitajn momentojn. Nur restas al ni diri “ĜIS ĈIAM”!

Mallely Martínez M. nome de la estraro de Meksika Esperanto Federacio.

Categorías

Konversaciaj kursoj por niveloj B1 kaj B2

Konversaciaj kursoj

Post la sukceso en la lastaj konversaciaj kursoj, Meksika Esperanto Federacio decidis daŭrigi la agadon kaj malfermi novajn tiajn kursojn por apogi homojn, kiuj celas plibonigi siajn parolan kaj aŭskultkomprenan kapablojn.

Ni havos 2 malgrandajn grupojn por homoj, kiuj troviĝas en meza nivelo, tio estas B1 kaj B2 laŭ Komuna Eŭropa Referenckadro.

En ambaŭ kursoj, laŭnivele, ni ja traktos tiklajn gramatikaĵojn, tamen la ĉefa celo estos paroligi kaj aŭskultigi la partoprenantojn pri plej diversaj temoj ne nur de la ĉiutaga vivo sed ankaŭ pri specifaj proponataj de la kursanoj.

Jen detaloj pri ĉiu nivelo:

Nivelo B1

komenciĝos: la 1an de majo 2021

finiĝos: la 3an de julio 2021

horaro: Sabate, inter la 10a ĝis la 11a30h, laŭ meksikcentra horo (UTC -5).

aliĝilo troviĝas ĉe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKOgrXPRoazWw4jhHOwaYGJA9DBCIuiENOI9qXqvRuBmKRyQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Nivelo B2:

komenciĝos: la 2an de majo 2021

finiĝos: la 4an de julio 2021

horaro: Dimanĉe, inter la 10a ĝis la 11a30h, laŭ meksikcentra horo (UTC -5).

aliĝilo troviĝas ĉe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYYs2dQfo2cBE-I9H1zUaqNHiMiX_55srESDeszUTWQe4jg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

La kurskotizo estas $400.00 (kvarcent meksikaj pesoj) aŭ 22 UDS. Bv. fari deponon aŭ elektronikan ĝiron al: 

Banko HSBC, konto: 6284087436 je la nomo de Morayma Martínez Mateos, kasisto de MEK, 

Clabe: 021180062840874362 

en OXXO: Banco HSBC, kartonumero 4213 1660 9757 3608 

en la konto de MEF ĉe UEA: mefa-h 

Eblas pagi pere de PayPal, tamen vi devas aldoni 10% pro malkleraĵoj de la enterpreno kaj, eventuale, la monŝanĝo de aliaj valutoj. Bv. eniri en vian konton kaj peti ĝiri monon al kasisto@esperanto-mexico.org . Post pago de kotizo, bv. sendi skanajxon aŭ ekrankopion de pagpruvilo.

Atentu ke pro la karaktero kaj celo de la kurso, ni akceptos tre limigitan kvanton da partoprenantoj, la limdato por aliĝi kaj pagi estas en la 28an de aprilo aŭ kiam la grupoj pleniĝos.

Ĉu vi havas dubojn, demandojn aŭ ĉu vi dubas pri via nivelo? Skribu al estraro@esperanto-mexico.org aŭ sendu WhatsApp al +52 55 1475 3963.

Bonvenon!!!!

Categorías

Forpasis Lizbeth de Jesús González López (1969-2021)*

prof. Lizbeth de Jesús González López

Meksika Esperanto Federacio profunde bedaŭras la forpason de sia kara membro kaj loka kontakto en Morelia, prof. Lizbeth de Jesús González López.

Lizbeth partoprenis en diversaj aranĝoj tra la lando, kunorganizis kurson kaj renkontiĝojn en sia loĝurbo, jam ekestis planoj iel inkludi Esperanton en universitato, kie ŝi laboris, ĉar ŝi amis nian karan lingvon kaj volis montri la studentojn kiel malfermi la mondon per tiu ĉi komunikilo.

Ni sendas kondolencojn al ŝiaj edzo, familianoj, amikoj, kolegoj, studentoj kaj al ĉiu, kiu havis la bonŝancon koni tiun ĉi belan homon.

Mallely Martínez M. nome de la estraro de MEF

* Sur la bildo troviĝas Lizbeth montrante libron, kiun ŝi gajnis en lotumado dum Z-tago 2018.

 

Categorías

Sabataj konversaciaj kursoj por niveloj B1 kaj B2*

Konversaciaj kursoj

Ĉu vi atingis mezan nivelon de Esperanto, sed mankas al vi praktiko? Ĉu vi ŝatus plibonigi viajn aŭskultkomprenan kaj parolan kapablojn? En tiu kazo aliĝu al sabata konversacia kurso por mezniveluloj, kiu okazos inter la 30a de januaro ĝis la 3a de aprilo 2021.

Ni havos du grupojn kaj horaro estas laŭ la meksikcentra tempo (UTC -6):

Nivelo B1: Sabate inter la 10a kaj 11a30h.

Nivelo B2: Sabate inter la 12a kaj 13a30h.

Aliĝilo troviĝas ĉe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHrfe2aHo7gwinf1N901LMaL6BIMPECTfk28FbEN1gPrsheg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Partopreno en la kurso kostas 350.00 (tri cent kvindek meksikaj pesoj). Bv. fari deponon aŭ elektronikan ĝiron al:

  • Banko HSBC, konto: 6284087436 je la nomo de Morayma Martínez Mateos, kasisto de MEK,

Clabe: 021180062840874362

  • en OXXO: Banco HSBC, kartonumero 4213 1660 9757 3608
  • en la konto de MEF ĉe UEA: mefa-h

Eblas pagi pere de PayPal, tamen vi devas aldoni 10% pro malkleraĵoj de la enterpreno kaj, eventuale, la monŝanĝo de aliaj valutoj. Bv. eniri en vian konton kaj peti ĝiri monon al kasisto@esperanto-mexico.org

Post pago de kotizo bv. sendi la skanaĵon aŭ ekrankopion de pagpruvilo.

Atentu ke pro la karaktero kaj celo de la kurso, ni akceptos tre limigitan kvanton da partoprenantoj, la limdato por aliĝi kaj pagi estas en la 25a de januaro aŭ kiam la grupoj pleniĝos.

Ĉu vi havas dubojn, demandojn? Skribu al estraro@esperanto-mexico.org aŭ sendu whats app mesaĝon al +52 5514753963.

Ĝis do tre baldaŭ!

* Organizas: Meksika Esperanto Federacio.

Categorías

MEF deziras al vi sukcesan 2021!*

havu sukcesan 2021

Meksika Esperanto Federacio ege dankas vin pro via apogo dum pasinta jaro kaj deziras ke vi, kune kun via familio, havu sukcesan 2021, ĝi estu plena je sano, amo, mono, toleremo, pacienco, komprenemo kaj ĉiuj ceteraj bonaĵoj.

Aliteme ni esperas ke inter viaj ĉijaraj realigotaj celoj estu Esperanto. Vi povas, ekzemple, plibonigi vian lingvan nivelon, partopreni pli aktive en la movado, instrui, disvastigi la lingvon, volontuli en Esperantujo aŭ simple donaci monon, (re)aliĝi al nacia kaj / aŭ internacia Esperanto-asocioj, certe MEF kaj UEA tre ĝojus kaj bonfartus pro tia apogo. Ni memoru ke nur teame ni povas antaŭeniri kaj sukcesigi kune nian komunan projekton nomata Esperanto.

Kore, Mallely Martínez M, nome de la estraro de Meksika Esperanto Federacio.

* Bildo: Gabriel Zúñiga G.

Categorías