Dankon kaj sukceson en la KER-ekzameno

Tre baldaŭ, en la 8a de junio, komenciĝos la 2a Tutmonda KER-ekzamensesio en kiu partoprenos 250 homoj el 16 landoj kaj 25 urboj, inter ili troviĝas la meksikaj urboj Tijuana kaj Tecámac, tiu ĉi lasta kun la plej multo de kandidatoj monde, iomete pli ol 14% de la tuto.

Meksikanoj ekzameniĝos en la partoj skriba, parola aŭ faros la kompleksan ekzamenon je la niveloj B1, B2 aŭ C1.

Ni ege dankas pro la kunlaboro kaj/aŭ partopreno de niaj aktivaj membroj kaj de aliaj meksikanoj kiuj kuraĝis aliĝi al tiu ĉi grava evento. Kompreneble la kunorganizantoj kaj helpantoj de nia sesio meritas ankaŭ grandan laŭdon.

Aliflanke, ni instigas ĉiun lernanton / parolanton de la Internacia Lingvo prepariĝi por la venonta jaro kaj tiel kontribui al la kreskado de la prestiĝo de Esperanto en la mondo.

Categorías: