Finiĝis sukcese la 93a Universala Kongreso de Esperanto*

Kun la temo “Lingvoj, trezoro de la homaro”, la pasinta 26an de julio, finiĝis la 93an Universala Kongreso de Esperanto en Rotterdamo, Nederlando, feriante la 100 jara-jubileon de la kreado de la Universala Esperanto Asocio.

Partoprenis pli ol 1800 personoj el 73 landoj. Speciala estis la ĉeesto de esperantistoj alvenantaj el Algerio, Armenio, Benino, Togolando, Madagaskaro, Indonesio, Salvadoro kaj Venezuelo, malofta situacio dum la historio de Universalaj Kongresoj, kiuj okazas jam antaŭ pli ol jarcento.

Kiel kutime la enhavo de la programo estis vasta kaj interesa, kun pluraj temoj kaj aktivecoj por junuloj kaj plenkreskuloj. Oni komencis kun la “Movada Foiro” en kiu dekoj da organizoj prezentis finajn laborojn kiuj estis faritaj dum monatoj aŭ eĉ jaroj, ankaŭ oni montris projektojn, planojn, vendotajn produktojn, ktp., kompreneble ĉio rilate al la esperanta movado.

Membroj de la Meksika Esperanto Federacio zorgis la budon de “La Amerika Komisiono”, tie oni informis iomete pri la laboro en Ameriko sed pli grave estis inviti la ĉeestantojn al la renkontiĝo je la venonta tago pri “Amerika Agado”, kiun gvidis Maritza Gutiérrez, Atilio Orellana kaj Martin Schaeffer. En la sama stando ni inkludis informon pri la agoj de Meksika Esperanto Federacio, ekzemple, ni reklamis la libron “Tra la okuloj de la venkitoj”, gravega verko pri nia historio dum la epoko de la konkero, ankaŭ ni informis pri nia venonta nacia kongreso, kiu okazos en la Nacia Universitato (UNAM) en junio 2009.

Rilate al la lernado kaj plibonigo de la lingvo, oni organizis kursojn por komencantoj kaj progresantoj, krome okazis la seminario “Cseh metodo” por instruistoj de Esperanto.

Kaj kiel forgesi mencii la jam tradician oratoran konkurson, kiun partoprenas nur junuloj malpli aĝaj ol 30, ĉifoje la geesperantistoj povis elekti unu el la sekvantaj temoj;

  • Ĉu oni devas kontraŭbatali la malaperon de lingvoj?
  • Kiuj estas la novaj defioj por la centjare juna UEA?
  • Ĉu povas harmonie kunvivi malsamaj kulturoj?

Daniel Moreno, meksika junulo kaj estrarano de Meksika Esperanto Federacio, gajnis la konkurson kun la unua menciita temo. Ni kore gratulas lin kaj tre ĝojas pro tiu grava sukceso.

Resumo de aliaj interesaj prelegoj vi povas trovi je la sekva ligo, estas pli bone ke vi havu la informon rekte de la kongresorganizantoj http://www.uea.org/dokumentoj/IKU/prelegoj2008.html/ Aliflanke ne mankis la renkontiĝoj de esperantistoj, kiuj havas specifajn kaj komunajn interesojn kaj kiuj laboras por inkludi tiajn temojn en la esperanta mondo, ekzemple, la kunvenoj por muzikistoj, blinduloj, advokatoj, ĵurnalistoj, kuracistoj, sciencistoj, verkistoj, ktp.

Rilate al la artaj aktivecoj, la kongresanoj povis ĝui la prezentadojn de artistoj kiuj ne parolas esperanton sed ankaŭ tiuj talentaj personoj kiuj, krome, estas esperantistoj. Partoprenis “Ĵomart kaj Nataŝa” kaj “JoMo” inter la plej konataj en la esperanta mondo.

Unu tago antaŭ la fermo de la kongreso okazis la “internacia vespero”, en kiu partoprenis geesperantistoj el pluraj partoj de la mondo, ili montris al ni iom de sia propra kulturo. En tute estis 25 prezentadoj, inter ili okazis deklamado, kantoj, dancoj, tri korusoj, unu el ili internacia kiu formis sin dum la kongreso. Kompreneble ne mankis la partopreno de la “meksika folkloro”; Mallely, Morayma kaj Nelly dancis tiel, kiel “oni dancas en Meksiko”. Ili prezentis du tradiciajn dancojn de la ŝtato se Sinaloa; “La saliko kaj la palmo” kaj “Flugu kolombo”, la organizanto de la “Internacia Vespero” kaj la spektantoj ŝategis tiun preskaŭ lastan prezentadon kaj multe gratulis la meksikaninojn pro sia partopreno.

Aliflanke oni diris bonan novaĵon por kelkaj, ne tiel bona por aliaj... dum la fermo de la kongreso oni anoncis ke la 95a Universala Kongreso de Esperanto en 2010 estos en La Havano, Kubo. Speciale la loĝantoj de la Amerika Kontinento sentas sin kontentaj ĉar oni supozas ke, pro la proksimeco, ne nur kanadanoj kaj usonanoj, sed ankaŭ meksikanoj kaj aliaj latinoamerikanoj havos pli grandan eblecon partopreni. Ni profitos la okazon!
Nia tuta subteno kaj apogo al la Kuba Esperanto Asocio. Sukceson!

*Verkita de Mallely Martínez

Categorías: