Select language

Forpasis Fidel Figueroa Martínez, grava elemento en la meksika movado (1926-2021)

Muere el decano esperantista Fidel Figueroa Martínez
La imagen fue tomada en diciembre de 2019 y en ella aparece el ing. Figueroa en su casa de la Ciudad de México.

Fidel Figueroa Martínez naskiĝis la 17an de aprilo 1926 en Villa Jiménez Michoacán, li translokiĝis al ĉefurbo de Meksiko kiam li aĝis dudek por viziti gimnazion en la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM), institucio en kiu li faris siajn universitatajn studojn kaj akiris la diplomon pri kemia inĝeniero.

Inter la sesdekaj kaj okdekaj jaroj inĝ. Figueroa laboris diverskampe: dum du periodoj estis prezidanto de la meksika sekcio de la “American Society for Cuality Control”, partoprenis en la dezajnado kaj konstruado de distilada fabriko “Don Castillo”, kie li poste estris la sekcion pri esplorado kaj kvalitkontrolo de produktado, krome li estis profesoro en la kemia fakultato de UNAM, ĉefe en la fako pri Kvalita Kontrolo de Nutraĵoj.  

Inĝ. Figueroa estis grava elemento en la meksika esperanta movado. En 1954 li aŭskultis elsendon de Radio UNAM, temis pri intervjuo al jugoslava ĵurnalisto kaj verkisto Tibor Sekelj, kiu parolis pri Universala Kongreso de Esperanto okazinta en pasinta jaro en Zagrebo, tiam apartenante al Jugoslavio. Sekelj rimarkigis la gravecon de la internacia lingvo kaj invitis la aŭskultantojn lerni ĝin ĉe Meksika Esperanto Asocio, antaŭulo de la nuna Meksika Esperanto Federacio (MEF). Tiel Fidel ekis la esploron pri la temo kaj de tiam li restis kaptita en ĝiaj idealoj.

De la komenco, inĝ. Figueroa havis konstantan kontakton kun esperantistoj de diversaj partoj de la mondo, en 1957 li publikigis anoncon en la jarlibro de Universala Esperanto Asocio (UEA), en kiu li proponis interŝanĝi poŝtkartojn kaj poŝtmarkojn de propra lando, li do ricevis multe da jesaj respondoj, rimarkindas tiun de brita verkistino Marjorie Boulton, kun kiu li tenis korespondadon dum longa tempo. Aliteme, inĝ. Figueroa havis la plezuron gastigi kaj montri al kelkaj el siaj esperantistaj amikoj sian “kara Meksiko”, kiel li nomis sian naskiĝlandon.

Inĝ. Figueroa estis estrarano de MEF en diversaj postenoj kaj aktiva membro de UEA inter 1955 ĝis ĉijare, partoprenis en ok universalajn kongresojn, kvar amerikajn kaj 4 meksikajn. Li estis organizanto kaj preleganto de la 5a Tutamerika Kongreso de Esperanto okazinta en 2001, en la ĉefurbo de Meksiko. 

Indas mencii ke en 1987 estis la centa jubileo de esperanto, tial inĝ. Figueroa kune kun Abraham Vega Acosta, Leonora Torres kaj aliaj aktivuloj organizis serion da publikaj prelegoj por disvastigi la lingvon kaj instigi ĝian lernadon, en tiu evento partoprenis d-ino Sajer kiel reprezentanto de UNESKO, tiama ambasadoro de Pollando kaj du pliaj ataŝeoj.

Unu el la hobioj de kara Fidel estis akiri esperantajn verkojn, tiel ke fine de la 90a jardeko, li havis sen sia persona biblioteko ĉ. 500 ekzemplerojn, plej eble unu el la plej grandaj en la lando, tamen dum novaj junaj homoj aliĝis al la movado kaj kreiĝis esperantaj grupoj en Meksiko, inĝ. Figueroa ekdonacis al ili siajn paperajn trezorojn, kompreneble, MEF ricevis plurajn el tiuj en la lastaj jaroj, ago kiun ni enorme dankas ĉar tiel parto de li estos ĉiam en tiu ĉi institucio, kiun li mem vidis naskiĝi kaj disvolviĝi. 

Nia kara Fidel ankaŭ havis sian trakudan fazon, en 1980 li esperantigis “Karnavalo”, rakontoj de Francisco Figueroa pri kutimoj kaj tradicioj de popoloj el Michoacán. En 2002, kun permeso de la aŭtoro, la historiisto Miguel León Portilla, li tradukis al esperanto parton de la verko “Tonantzin Guadalupe”. 

Tiel Fidel pasie vivis dum tri kvaronoj de sia vivo en Esperantujo, li ĉiam restis aktiva pere de retaj mesaĝoj kaj sociaj retoj, en unu el siaj lastaj mesaĝoj li menciis: “…mi ĝuas observi la atingojn de la esperanta movado kaj la pli kaj pli grandan intereson, kiun esperanto vekas en junuloj de Meksiko kaj de aliaj mondopartoj…” 

Post longa kaj plenĝua vivo, Fidel Figueroa Martínez mortis en la pasinta 11a de novembro en la ĉefurbo de Meksiko.  

Niajn plej sincerajn kondolencojn al lia vidvino Magda, al gefiloj, nevoj, familianoj, amikoj, kolegoj, studentoj kaj al ĉiuj, kiuj havis la bonŝancon koni tiom bonkoran homon.  

Kara Fidel ni profunde dankas viajn instruadon, apogon, amikecon, korinklinon kaj kundividitajn momentojn. Nur restas al ni diri “ĜIS ĈIAM”!

Mallely Martínez M. nome de la estraro de Meksika Esperanto Federacio.

Categorías