Internacia Junulara Kongreso; same interesa ol la Universala Kongreso sed pli ĝua...*

Inter la 26ª de julio kaj la 2ª de aŭgusto 2008 okazis la Internacia Junulara Kongreso en Szombathely, Hungario. Junaj geesperantistoj alvenis al tiu ĉi urbo antaŭ tagmezo, aliaj dum la vespero post sia partopreno en la Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo, Nederlando.

Partoprenis la IJK-on pli ol 350 homoj el 36 landoj, inter la tri kun pli da partoprenantoj estis Hungario, Rusio kaj Germanio, aliflanke Finnlando, Israelo, Koreio, Pakistano kaj Togolando estis la landoj kun malpli da kongresanoj, tamen ilia partopreno estis tiel grava kiel la de ĉiuj.

Estis du meksikanoj, kiuj ricevis subtenon de la estaranoj de TEJO, ni dankas ilin pro tiu helpo. Niaj samlandanoj partoprenis aktive en la laboro, kiu kontribuis sukcesigi la eventon.

La aktivecoj de la IJK komencis sabate per la akcepto kaj la interkona vespero, tamen la solena inauguro estis dimanĉe matene antaŭ la urbodomo de Szombathely. La prezidantino de la organiza komitato, Veronika Acsádi, kaj viceprezidanto de la urbo bonvenigis la junularan komunumon, poste la prezidanto de TEJO, Gregor Hinker, ankaŭ diris varmajn vortojn al la ĉeestantoj.

Reprezentantoj el ĉiu lando portis balonon sur kiu indikis la nomon de sia lando, especiale estis la momento kiam ili salutis en sia gepatra lingvo la ĉeestantojn kaj la ĵurnalistojn. Daniel Moreno reprezentis Meksikon, kiu en la hispana diris: “Saludos Szombathely...”

Por daŭrigi la programitajn aktivecojn oni organizis lud-konkurson. La celo estis favori la interkonatiĝon inter junuloj kaj samtempe, koni gravajn lokojn de la urbo. La tasko estis fari teamojn kaj respondi demandojn pri muzeoj, arkitekturo, statuoj, parkoj, ktp., logike estis lima tempo por malkovri la enigmojn. Gajnis tiu teamo, kiu uzis malpli da tempo kaj solvis korekte pli da demanoj. Interesa estis ke malgraŭ la varma temperaturo, je 30°C, la gejunuloj kuris ĉiuloken kun mapo kiel helpo. Bonŝance por la teamoj en kiuj almenaŭ unu persono estis hungarano, kiel scii la esperantan nomon de ekspozicio, se ĉiu afiŝo estis en la hungara? Kiel estas pli facila trovi straton? Demandante pri ĝi al la loĝantoj, ĉu? Ĉiel estis bona kaj interesa ludsperto!

Dum la semajno estis aliaj interesaj kaj amuzaj aktivecoj, inter ili estis sciencaj konferencoj, signifaj gestoj en malsamaj kulturoj kaj landoj, kaj tiu nomata “Aktivula trejnado” grava temo por personoj, kiuj aktivas en la esperanta mondo. Morayma Martínez, Daniel Moreno kaj Martin Schaeffer partoprenis ĝin por akiri konojn kaj reklami pli bone esperanton, ekz. scii kiel organizi sukcese renkontiĝojn, kongresojn, artajn kaj kulturajn aktivecojn kaj, kial ne? aktivecojn nur por amuziĝi.

Ekzistis pluraj temoj, kiuj gvidis parton de la programo dum specifaj tagoj, ekz., dum la “tago de la danco” vizitis la kongresejon profesiaj personoj, kiuj instruis al la gejunuloj diversajn dancojn: ekde “rock and roll” ĝis la ekzota “ventro-danco”. La tago finiĝis per prezentado de la dancinstruistoj kaj sia teamo en la universitata teatro.

Dum la “tago de la sporto” estis akvaj kaj sportaj aktivecoj, eĉ konkursoj kun amikeca etoso; ekde piedpilko ĝis la konkurso “kiu manĝas la akvomelonon pli rapide?”. Vespere estis prezentado pri Aikido, Karate kaj Kick Boxing.

Dum la tago nomata “Kultura Festivalo” ĉiu grupo de geesperantistoj montris ion pri sia lando; kanto, danco, musiko, ktp. La programgvidantoj estis Veronika Acsádi kaj la konata esperantisto kaj kantisto JoMo. Menciinda estas ke tiu festivalo estis malfermita ankaŭ por la loĝantaro de Szombathely, tiel oni montris la kulturan riĉecon kaj la internacian amikecon kiu ekzistas en la esperanta mondo. Por tiuj loĝantoj, kiuj ne sukcesis ĉeesti la kulturan festivalon, aperis kelkaj artikoloj kun belaj bildoj, do... ili ankaŭ informiĝis pri esperanto kaj la movado.

Inter aliaj okazaĵoj... kiel forgesi la grandan kukon, la etoson kaj la amuziĝon, kiuj akompanis la feston de la 70a datreveno de TEJO? La diskotekajn vesperojn kaj la ekskursojn?

La semajno finiĝis per akvobatalo kontraŭ la fajrobrigadistoj de la regiono; la geesperantistoj batalis per plastoboteloj, balonoj kaj akvopafiloj plenaj da akvo. Post la granda batalo, kaj kompreneble la malsekiĝo, la gejunuloj denove vizitis la urbnaĝejon por festi la prodaĵon. La aktivecoj finiĝis per la internacia vespero kaj la fermo de la kongreso, tiam oni spiris melankolian etoson, sed ankaŭ espera... esperante renkontiĝi denove la venontan jaron en Liberec, Ĉeha Respubliko, kie estos la 65° Internacia Junulara Kongreso.

En la sekva ligo vi povos vidi serion de fotoj rilataj al la Internaciaj Junularaj Kongresoj, ĉefe de la 64a IJK, okazinta en Szombathely, Hungario http://www.youtube.com/watch?v=DVqKotXWqjg/

Verkita de Morayma Martínez

Categorías: