Internacia Mikrofilm-Konkurso "Teo kaj Amo"*

Kiel nia lingvo Esperanto, teo povas roli kiel perilo por amo. Bonvolu rakonti per filmeto pri teo kaj amo, vi havos ŝancon senpage vojaĝi al Ĉinio.

Foje diris Julio Baghy: “Amo kreas pacon, paco konservas humanecon, kaj humaneco estas la plej alta idealismo.” Amo estas la kerno de nia lingvo Esperanto. Kaj Teo, kiun trinkas ĉiutage du trionoj de la monda loĝantaro, estas la magia trinkaĵo, kiu vekas energion kaj iniciatas la vivmanieron de paco kaj amo. Tion celas ankaŭ nia lingvo Esperanto.

Do aliĝu! Rakontu pri teo kaj amo per mallongaj filmoj! Ni estas pretaj gastigi vin en Ĉinio!

 

Subtemo - decidata de vi!!!

La temo estas “Teo kaj Amo”. “Amo” estas ne nur la profundaj rilatoj inter viro kaj virino, sed ankaǔ pli ampleksa kaj pli granda, ekzemple amo de gepatroj, amo inter gefratoj, amo inter amikoj, amo al la naturo, amo al paco, amo al legado, vojaĝo, Esperanto, literaturo, sporto… estas bonvenaj ĉiuj subtemoj.

“Teo kaj Amo” estas la ĉiama titolo de nia filmkonkurso kaj filmfestivalo, kiel Oscar-filmfestivalo kaj Cannes-filmfestivalo.

 

Celo

Sub aŭspicio de UEA, la konkurson organizas Ĉina Radio Internacia kaj Hangzhou-a registaro, celante:

A)  evoluigi la arton de mallonga filmo en la internacia lingvo kaj premii la partoprenantojn, kiuj elstariĝis pro sia kontribuo al la arto de mallonga filmo, kaj riĉigi esperantajn kulturojn.

B) montri al la publiko, ke Esperanto estas viva, utila, vigla kaj ekspluatinda.

C) atentigi ne-esperantistajn rondojn, allogi novajn “esperantistojn”, precipe junulojn, igi asociojn kaj klubojn de Esperanto komunikiĝi kun lokaj radioj, televidoj, ĵurnaloj kaj aliaj ne-esperantistaj rondoj, kaj aktivigi individuojn kaj asociojn de Esperantujo.

D) Provi merkatigi Esperanton (La konkurson monsubtenas ĉinaj te-entreprenoj, te-societoj kaj lokaj registaroj)

La Regularo kaj la Aliĝilo troviĝas sube kaj en la jenaj ligiloj:

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/  (esperante)

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/  (ĉine)

 

### Regularo ###

 

Tagordo

Programo/Monato Inter majo kaj  novembro 2016 Januaro 2017

Februaro

2017

Marto

2017

Aprilo

2017

Filmo-kolektado                  XX        
Aljuĝo de ĵurio         XX      
Interreta Voĉdonado             XX      XX  
Filmfestivalo              XX

 

Partopreno

Profesiaj kaj amatoraj reĝisoroj, filmŝatantoj, amaskomunikilistoj, studentoj kaj kreemaj homoj el la tuta mondo. Ne nur esperantistoj, sed ankaǔ ne-esperantistoj, Partoprenos ĉiuj!

 • La aliĝo al la konkurso estas senpaga.
 • Limdato por sendi filmojn estas la 30a de novembro 2016.
 • Ĉiu filmo devas havi elementon “teo”.
 • Ĉiu filmo estu minimume 2 kaj maksimume 15 minutojn longa.
 • La filmo estu en la formato MPG, MPEG-4, WMV, AVI, MP4, MOV, 1920x1080, 16:9, 25p
 • Estas permesitaj desegnaj, muzikaj, dokumentaj, teatraj filmoj kaj aliaj.
 • Uzeblas iu ajn aparato por filmado, ekz. poŝtelefono, filmkamerao kaj similaj.
 • Ĉiu lingvo de la mondo povas esti uzata.
 • Filmfarantoj mem aldonu subtitolojn esperantajn. Se li/ŝi ne estas esperantisto, do aldonu subtitolojn nacilingvajn. La subtitoloj devas inkludi komencon kaj finon de la filmeto, ankaǔ nomojn de filmfarantoj.
 • Samtempe konservu sensubtitolan version de la filmo.
 • Filmfarantoj faru bonkvalitan afiŝobildon de la filmeto, 57cm x 84cm (larĝo x alto), la formato estu JPG kaj PDF.
 • Filmfarantoj skribu vivresumon (ĉirkaǔ 250 vortoj) kaj preparu almenaǔ 2 personajn/grupajn fotojn, unu estu horizontala (3264 px x 2488 px) kaj la alia vertikala (2488px x 3264 px), ĉiu foto pezu almenaǔ 2M.
 • Ĉiu partoprenanto (persono aǔ teamo) rajtas sendi pli ol unu konkursaĵo.
 • Ĉiu konkursaĵo rajtas gajni plurajn el la premioj.
 • Ĉiu konkursaĵo rajtas partopreni en aliaj konkursoj
 • La konkursaĵoj, kiuj partopenis en la unua konkurso “Teo kaj Amo” (2014-2015), ne rajtas partopreni en la dua kaj eventuale pluaj.

 

Plenigu la aliĝilon, subskribu nomon kaj daton fine de “Rajtigo”!

 1. Aliĝilo
 2. filmeto kun subtitolo en Esperanto aǔ en nacia lingvo (por ne-esperantistoj)
 3. filmeto sen subtitolo
 4. WORD-formato de subtitolo en esperanto aǔ en nacia lingvo
 5. afiŝobildo
 6. vivresumo kaj almenaǔ 2 personaj/grupaj fotoj

estu senditaj per interreta servilo: Dropbox, Google Drive, OneDrive, Bitcasa, SkyDrive aŭ iu simila, al: filmkonkurso2015@163.com

La partopreno en la konkurso signifas komprenon kaj akcepton de ĉiuj punktoj de ĉi tiu regularo.

Demandoj, rilataj al la konkurso, estu senditaj al organizanto en Ĉinio:

A) la retpoŝtadreso: filmkonkurso2015@163.com

Ĝoja perfectgoja@163.com, Shanshan 48045737@qq.com, Pluveta zhangpingxiaoyu@163.com

B) telefono: 0086-10-68891795 

C) adreso:

ESPERANTO SERVICE, CRI-36

CHINA RADIO INTERNATIONAL

P. O. Box 4216, BEIJING

P. R. CHINA 100040

 

Rajtigo

- La kopirajto pri la muziko por publika uzo devas esti certigita.

- La personoj en la filmo permesis ĝian uzon por publika prezento.

- La filmfaranto garantias, ke li havas ĉiujn necesajn permesojn kaj rajtojn kaj ke neniu rajto de aliaj personoj estas lezita.

- Post la konkurso la filmoj estos libere prezenteblaj por ĉiuj sub la “Creative-Commons-Licence (CC-BY)”.

 

Juĝo

Juĝo konsistas el Aljuĝo de ĵurio kaj Interreta Voĉdonado.

Aljuĝo de ĵurioNaskiĝo de premioj jenaj:

A)   Plej bona filmo

B)   Plej bona scenaristo

C)   Plej bona reĝisoro

D)   Plej bona desegnofilmo

E)   Plej bona originala muziko

F)    Plej bona ĉefaktoro

G)   Plej bona ĉefaktorino

H)   Plej bona kameraisto

I)    Plej bona muntisto

J)    Speciala(j) premio(j) (la premio(j) dependos de la estontaj konkursaĵoj)

Finan juĝadon respondecas la ĵurio, konsistanta el estrarano(j) de UEA, kaj fakuloj el kampoj de tekulturo kaj filmfarado en Ĉinio.

Interreta Voĉdonado: 10 Premioj de la publiko

Jura traktado de la rezulto ne eblas. Se Ĉina Radio Internacia ne ricevos sufiĉe multajn filmetojn, ĝi rezervas al si la rajton nuligi iu(j)n premio(j)n.

 

Premioj

 1. Premio de A ĝis J: 10 reprezentantoj de la 10 premiotaj filmoj senpage 5-tage vojaĝos en Ĉinio kaj partoprenos en Esperanto-Filmfestivalo, kiu okazos aprile 2017.
 • Ni pagos veturkoston, loĝadon kaj manĝadon de la 10 personoj, kiuj reprezentas la filmfarantojn de la 10 premiotaj filmoj dum la festivalo.
 1. Dek premioj de la publiko: Atestilo kaj premi-donaco
 • Reanonco de la rezultoj okazos en Esperanto-Filmfestivalo.
 • La rezulto de la konkurso estos publikigita ankaǔ en la retejo de ĈRI.

 

Tie ĉi troviĝas “Teo kaj Amo”, al kiu vi estas bonvena !!

 

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/  (esperante)

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/  (ĉine)

FB https://www.facebook.com/groups/817633741655742/

VK https://vk.com/teo_kaj_amo

WECHAT  teafilm

TWITTER  https://twitter.com/Teo_kaj_Amo

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCAv49qgR311eI5SY6pY7azA/videos

PODCAST https://itunes.apple.com/cn/podcast/teo-kaj-amo/id956714804?mt=2

*Informojn de la retpaĝo de ĈRI.

 
 
Categorías: