Meksika Esperanto-Junularo

Gejunuloj esprimu vin, agadu, rakontu al ni!*

Karaj gejunuloj, tiu ĉi estas spaco por vi, en kiu vi povos publikigi aranĝojn, artikoletojn, spertojn, alvokojn, ktp., rilataj al la lingvo aŭ al la Esperanta movado. Por tion fari, bv. skribi al informacion@esperanto-mexico.org kaj ni rekontaktos vin por eventuale peti pliajn informojn, fotojn aŭ simile. Indas mencii ke la estraroj de MEF kaj/aŭ MEJ decidos ĉu via peto taŭgas por tiu ĉi spaco aŭ ne, ekz., ne estas permesata la publikigo de tekstoj aŭ fotoj kun kopirajto.

Bonvenon!

Ni informu pri Esperanto en internacia etoso en Querétaro*

ESPERÉTARO invitas vin partopreni kun ni en la 10a Festivalo de Eksterlandaj Komunumoj en Querétaro, ĝi okazos inter la 28a de aprilo kaj la 1a de majo en la stadiono “Corregidora”, oni atendas la viziton de pli ol 70mil homoj.

Kion ni faros? Specife en vendredo, la 28an de aprilo, ni disvastigos Esperanton donante skribajn kaj buŝajn informojn en tia kultura okazaĵo, en kiu partoprenos amaso da lokanoj sed ankaŭ fremduloj de tre diversaj landoj.

Ĉu vi pretas akompani nin? Perfekte! Atentu ke ni renkontiĝos en la biblioteko Gómez Morin je la 13ah. por kune iri tien. Se eblas, vestu vin per iu Esperanta t-ĉemizo por tiri la atenton de niaj viktimoj kaj ne forgesu kunporti 25 meksikajn pesojn por via enirejo al la stadiono.  

Ĉu duboj, demandoj? Skribu al informacion@esperanto-mexico.org aŭ voku al 442 3525 330

Valoras peni por partopreni Universalajn aŭ Internaciajn Kongresojn*

Mi ĉeestis du universalajn kongresojn (UK) en mia vivo. Dum 2010 mi iris al Kubo kaj dum 2015, al Francio. Tio, kion mi spertis en ĉi tiuj du gravaj esperanto-aranĝoj restis kiel instigilo al mia daŭra deziro partopreni ne nur tiajn grandajn internaciajn sed aliajn pli malgrandajn eventojn en Esperantujo.

Turismado en kongresaj urboj plifaciliĝas

Kvankam en Kubo oni parolas la hispanan same kiel en Meksiko kaj estas iomete da simileco inter niaj kulturoj, komence de mia restado en la ĉefurbo Havano, mi sentis min iom nervoza ĉar temis pri nova loko por mi. Bonŝance tuj mi trovis kubajn amikojn, kiuj faciligis promenadon al ni tra lokoj ne tiom konataj de turistoj, tamen belaj, buntaj kaj tiel ni, aventuremaj vizitintoj, kapablis gustumi la lokan vivon.

En Togolando okazos la 73a IJK en 2017!

Ĉu vi rimarkis ke ĉifoje la Internacia Junulara Kongreso estos tute speciala? Kial? Ĉar ĝi okazos en Togolando, Afriko. Ni ĝojas ke tiel supozeble pluraj afrikanoj povos ĝui Esperantujon sen tiom multe elspezi vojaĝante al alia kontinento.

La okazaĵo estos inter la 5a ĝis la 12a de aŭgusto kaj ĝin gastos la bela urbo Aneho, sudoriente de la lando.

Se vi interesiĝas partopreni ĝin kaj havi pliajn informojn, starigi demandojn, bv. iri al la Facebook paĝo de la 73ª IJK, kiu troviĝas en: https://www.facebook.com/events/199822443807812/ 

Ek al Afriko, ek al IJK!

Dua malkongreso ĉe tendaro, inter la 14a kaj 16a de novembro*

La dua Meksika Malkongreso, organizita de Meksika Esperanto Junularo (MEJ) kaj Meksika Esperanto Federacio (MEF), okazos ĉe varmakva laguno kaj inter tendoj, ĉe fajrejo, per bombonoj kaj amuziĝo. La oficiala eko estos sabate, en la 14a de novembro kaj la fino lunde, en la 16a sed vi ja povus veni ekde vendrede.

Jam la duan fojon tiun ĉi eventon ni celebras en la sama loko, kie oni multe ĝuas kaj amuziĝas. Ni esperas ke vi ĉiuj venu kaj ĝuu la naturon kaj la relaksiĝon de la Malkongreso de Esperanto. Okazo por ripozi kaj esti trankvila, ankaū por praktiki la lingvon.

Invitu ĉiujn viajn E-konatojn kaj instigu vin veni!!

Ne necesas preni tendojn nek matracon, ĉe la lago oni ludonas ĉiujn necesaĵojn. Nur prenu vian monujon, vian banveston kaj vian kameraon, ĉar ĉi tiu estos tiom bona sperto ke vi neniel volos perdi unu solan momenton!

Subscribe to Meksika Esperanto-Junularo