Junie KER skribaj kaj parolaj ekzamenoj okazontaj en Meksiko!

Je la 8a de junio okazos la 2a Tutmonda KER ekzamensesio, en kiu jam aliĝis 24 urboj, inter ili Tecámac, Estado de Mexico kaj Tijuana, Baja California.

Ĉifoje homoj havos la eblon fari ne nur la skriban parton sed ankaŭ la parolan, tamen ĝis nun oni nur akceptis por la parola parto urbojn de Francio, Le Chaux de Fonds, Svislando kaj Tecámac, Meksiko. Do estas privilegio por ni okazigi tiun sesion.

Se vi interesiĝas fari la KER skriban kaj/aŭ parolan ekzamenon en Tecámac, Meksiko bv. skribi al estraro@esperanto-mexico.org En la kazo de tiuj, kiuj ŝatus fari la ekzamenon en Tijuana, bv. kontakti al Gilda Muñoz Bonilla por peti informojn pri kostoj, horaro, loko kaj pli. Skribu al gildamunoz&live.com (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

En la kazo de Tecámac, ni publikas kaj estonte publikos ĉi tie informojn pri la sesio en tiu urbo.

 

Gravaĵoj por la sesio en Tecámac, Estado de México:

  1. La limdato por aliĝi en la menciita retpaĝo estas la 7an de majo 2013.
  2. vi mem devas elekti la nivelon, memoru ke eblas fari skriban kaj/aŭ parolan patojn je “B1”, “B2” aŭ “C1”, tamen ne eblas miksi la nivelojn.

 

Pri kotizoj en Tecámac:

NIVELO SKRIBA PAROLA KOMPLEKSA
B1 $550.00 $550.00 $900.00
B2 $575.00 $575.00 $950.00
C1 $600.00 $600.00 $950.00

 

 

 

 

 

  • La kotizo inkluzivas la aliĝon al la ekzameno, administrajn kostojn, teon, biskvitojn kaj manĝon de la 8a de junio.
  • Eblas mondonaci kaj tiel apogi personojn, kiuj deziras fari la ekzamenon sed ne povas pagi la tutan kotizon.

 

Dato kaj horaro de la sesio:
Sabate, la 8an de junio 2013, ankoraŭ konfirmota horo.

 

Daŭro de la skribaj ekzamenoj:
Por nivelo B1: 2 horoj.
Por nivelo B2: 3 horoj.
Por nivelo C1: 4 horoj.

 

Daŭro de la parolaj ekzamenoj:
Konfirmota daŭro, tamen la proksimuma daŭro estas 1horo en ĉiu nivelo sed oni devas konsideri ke depende de la kvanto da partoprenontoj, oni devos atendi vicon ĉar estas ero de ekzameno, en kiu ĉiu prezentas individue taskojn.

 

Se vi havas dubojn, bv. kontakti al Mallely Martínez M., prezidantino de MEF kaj organizanto de la sesio en Tecamac. Skribu al estraro&esperanto-mexico.org (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

 

PARTOPRENU, KAPTU LA ŜANCON HAVI ATESTILON PRI VIAJ KONOJ DE LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO!!!!!

Categorías: