Kiel ĉiun decembron ni festis la Zamenhofa- tagon en la ĉefurbo de Meksiko*

La tradicia renkontiĝo por festi la zamenhofan tagon okazis la 13an de decembro en la restoracio “El Rincón Tapatío”, tiu ĉi fojo estis iom pli speciala ol aliaj ĉar la 15an de decembro, antaŭ 150 jaroj, naskiĝis la kreinto de la Internacia Lingvo Esperanto, Dro. Lazaro Ludoviko Zamenhof.

Je la komenco ni havis kelkajn malfacilaĵojn ĉar la restoracilaboristoj ne pretigis ĵustatempe la tablojn kaj seĝojn, kvankam ni informis ilin pri la dato, horo kaj partoprenantnombro. Do, ni devis atendi kelkajn minutojn ekster la restoracio, dume la esperantistoj babilis iomete, kelkaj el ni ne revidis unu la alian antaŭ jaro, kiam ni festis la Z-tagon en 2008.

Ni komencis la kunvenon per prezento de la gvidantoj de MEF kaj la ĉeestantoj, kiel kutime partoprenis novuloj, interesitoj kaj jam delongaj esperantistoj; entute pli ol 30 personoj.

Por sciigi pli la homojn pri Zamenhof, Martin Schäffer preparis kelkajn demandojn pri la vivo kaj historio de Zamenhof, tiuj kiuj bone respondis gajnis etan donacon kiuj kunportis Guadalupe Vega, Dankon al ŝi!

Post la matenmanĝo ni faris interŝanĝon de ĉokoladoj, bela aktiveco kiel simbolo kaj tradicio de la kristnaskaj kaj jarfinaj festoj. Kompreneble ne mankis la informado pri la Internaciaj Esperantaj aranĝoj okazontaj venontjare en Kubo, ankaŭ pri la aranĝoj de Meksika Esperanto Federacio en la preskaŭ finita jaro 2009 kaj la prezento de kelkaj esperantaĵoj de la libroservo.

La tago finiĝis per gratuloj kaj bonderizoj inter la ĉeestantoj por la sekvonta jaro. Bedaŭrinde la kunvenejo ne estis bona elekto, tamen ĉiupartoprenanto ĝuis la tempon kune. Ni kore dankas al vi ĉiuj pro via partopreno en la renkontiĝoj kiu okazis ĉijare, pro via apogo kaj fido, kaj ankaŭ pro via kunlaboro celante la plibonigo de la Esperanta Movado en Meksiko!

*Verkita de Morayma Martínez. Foto: Mallely Martínez.

Categorías: