Kompreneble Esperanto-GDL ne mankos en Paralela Universo*

Lastatempe pli malpli ofte ni renkontiĝas, sed ĉu ne estas vero ke la tempo pasas rapidege kiam ni estas kune? Ĉu ne estas vero ke kiam ni palpebrumis, ni jam devas adiaŭi? Do ni havas bonan novaĵon: Esperanto-GDL partoprenos en la internacia amasa renkontiĝo nomata “Paralela Universo”, tio signifas ke ni kunvivados kelkajn horojn en sabato, la 17an de aŭgusto.

La propronita programo estas la sekva:

Je la 13ah. ni renkontiĝos en la kafejo “Café Libertad”, kies adreso estas:

Libertad 1939, stratangulo kun Progreso, Guadalajara, Jalisco.

Tie ni tagmanĝos, trinkos ion, babilos kaj pli malpli je la 15a30 ni ekiros urbocentren por tie promeni, manĝi glaciaĵon kaj ekplani la sekvon de la tago, eĉ ni povus iri ien por trinki bieron kaj spekti muzikludantojn, sed tio dependos de la homoj, kiuj restos je la fino.

Interese, ĉu ne? Do ne pensu plu kaj unuiĝu al nia grupo, ne zorgu se vi estas komencanto aŭ se vi ĵus eksciis pri la lingvo kaj pri ni, ni estas malfermitaj, amikemaj kaj ĉiam ĝojas integri novajn elementojn al nia amikaro.

Ĉu komentoj? Skribu ilin en la Facebook paĝo de la evento ĉe: https://www.facebook.com/events/2164969530462893/ ankaŭ eblas komunikiĝi al 33 1238 7534

Venu kaj malfermu kun ni pordojn al la mondo pere de esperanto!

*Organizas: MEF kaj la klubo Esperanto GDL.

Categorías: