Kongreso pri Lingvoj en la Aŭtonoma Universitato de San Luis Potosí, MEF partoprenas!

La 12an kaj 13an de novembro 2010 Meksika Esperanto-Federacio (MEF) partoprenis en la "4a Internacia Kongreso pri la Instruado de Fremda Lingvo kaj Kulturo" en la Aŭtonoma Universitato de San Luis Potosí, kiu okazis en la nova kongresa centro de la universitato (Centro Cultural Universitario Bicentenario). La federacion reprezentis la prezidantino de MEF, Mallely Martínez Mateos, la kasistino, Morayma Martínez Mateos, la estrarano David López Rueda kaj membro Martin Schaeffer. Sur la informstando estis riĉa elekto de originala kaj tradukita literaturo, kiel ekzemple "Sanga Nupto" de Federico García Lorca, "Sonetoj" de Shakespeare, "Lingvo kaj Menso" de Noam Chomsky, "Tra´l okuloj del venkitoj" de Miguel León Portilla (La visión de los vencidos; fame kontata libro en Meksiko), Ĉirkaŭ la mondo en 80 tagoj" de Jules Verne kaj "La infana raso" de William Auld. Diversaj altkvalitaj informfolioj en la angla kaj hispana informis pri la diversaj aspektoj de la lingvo. Pro varbafiŝo sur tripieda haltilo la partoprenantoj jam de malproksime vidis la standon.

David López Rueda, estrarano de MEF prelegis pri Esperanto antaŭ publiko de ĉirkaŭ 30 personoj kun la temo "Esperanto - komunikado kaj interkultureco".

Dum la du tagoj multaj homoj vizitis la standon kaj povis informiĝi pri Esperanto. La intereso de la partoprenatoj, la plej multaj inter ili instruistoj pri la angla lingvo, estis eksterordinare granda. Ekzistas la plano oferti Esperanton kiel studfakon en la lingvocentro de la universitato. Ni esperas ke tiu plano realiĝas kaj tiel unu plia universitato en Meksiko ofertos Esperanto-kurson. Aldonaj fotoj: http://www.ipernity.com/doc/32831/album/213647

Categorías: