Select language

Novaĵoj / Eventoj

Kaj aliaj retafiŝoj rilate al nia komunumo

Konversaciaj kursoj por niveloj B1 kaj B2

Konversaciaj kursoj

Post la sukceso en la lastaj konversaciaj kursoj, Meksika Esperanto Federacio decidis daŭrigi la agadon kaj malfermi novajn tiajn kursojn por apogi homojn, kiuj celas plibonigi siajn parolan kaj aŭskultkomprenan kapablojn.

Ni havos 2 malgrandajn grupojn por homoj, kiuj troviĝas en meza nivelo, tio estas B1 kaj B2 laŭ Komuna Eŭropa Referenckadro.

En ambaŭ kursoj, laŭnivele, ni ja traktos tiklajn gramatikaĵojn, tamen la ĉefa celo estos paroligi kaj aŭskultigi la partoprenantojn pri plej diversaj temoj ne nur de la ĉiutaga vivo sed ankaŭ pri specifaj proponataj de la kursanoj.

Jen detaloj pri ĉiu nivelo:

Nivelo B1

komenciĝos: la 1an de majo 2021

finiĝos: la 3an de julio 2021

horaro: Sabate, inter la 10a ĝis la 11a30h, laŭ meksikcentra horo (UTC -5).

aliĝilo troviĝas ĉe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKOgrXPRoazWw4jhHOwaYGJA9DBCIuiENOI9qXqvRuBmKRyQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Nivelo B2:

komenciĝos: la 2an de majo 2021

finiĝos: la 4an de julio 2021

horaro: Dimanĉe, inter la 10a ĝis la 11a30h, laŭ meksikcentra horo (UTC -5).

aliĝilo troviĝas ĉe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYYs2dQfo2cBE-I9H1zUaqNHiMiX_55srESDeszUTWQe4jg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

La kurskotizo estas $400.00 (kvarcent meksikaj pesoj) aŭ 22 UDS. Bv. fari deponon aŭ elektronikan ĝiron al: 

Banko HSBC, konto: 6284087436 je la nomo de Morayma Martínez Mateos, kasisto de MEK, 

Clabe: 021180062840874362 

en OXXO: Banco HSBC, kartonumero 4213 1660 9757 3608 

en la konto de MEF ĉe UEA: mefa-h 

Eblas pagi pere de PayPal, tamen vi devas aldoni 10% pro malkleraĵoj de la enterpreno kaj, eventuale, la monŝanĝo de aliaj valutoj. Bv. eniri en vian konton kaj peti ĝiri monon al kasisto@esperanto-mexico.org . Post pago de kotizo, bv. sendi skanajxon aŭ ekrankopion de pagpruvilo.

Atentu ke pro la karaktero kaj celo de la kurso, ni akceptos tre limigitan kvanton da partoprenantoj, la limdato por aliĝi kaj pagi estas en la 28an de aprilo aŭ kiam la grupoj pleniĝos.

Ĉu vi havas dubojn, demandojn aŭ ĉu vi dubas pri via nivelo? Skribu al estraro@esperanto-mexico.org aŭ sendu WhatsApp al +52 55 1475 3963.

Bonvenon!!!!

Categorías

Sabataj konversaciaj kursoj por niveloj B1 kaj B2*

Konversaciaj kursoj

Ĉu vi atingis mezan nivelon de Esperanto, sed mankas al vi praktiko? Ĉu vi ŝatus plibonigi viajn aŭskultkomprenan kaj parolan kapablojn? En tiu kazo aliĝu al sabata konversacia kurso por mezniveluloj, kiu okazos inter la 30a de januaro ĝis la 3a de aprilo 2021.

Ni havos du grupojn kaj horaro estas laŭ la meksikcentra tempo (UTC -6):

Nivelo B1: Sabate inter la 10a kaj 11a30h.

Nivelo B2: Sabate inter la 12a kaj 13a30h.

Aliĝilo troviĝas ĉe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHrfe2aHo7gwinf1N901LMaL6BIMPECTfk28FbEN1gPrsheg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Partopreno en la kurso kostas 350.00 (tri cent kvindek meksikaj pesoj). Bv. fari deponon aŭ elektronikan ĝiron al:

  • Banko HSBC, konto: 6284087436 je la nomo de Morayma Martínez Mateos, kasisto de MEK,

Clabe: 021180062840874362

  • en OXXO: Banco HSBC, kartonumero 4213 1660 9757 3608
  • en la konto de MEF ĉe UEA: mefa-h

Eblas pagi pere de PayPal, tamen vi devas aldoni 10% pro malkleraĵoj de la enterpreno kaj, eventuale, la monŝanĝo de aliaj valutoj. Bv. eniri en vian konton kaj peti ĝiri monon al kasisto@esperanto-mexico.org

Post pago de kotizo bv. sendi la skanaĵon aŭ ekrankopion de pagpruvilo.

Atentu ke pro la karaktero kaj celo de la kurso, ni akceptos tre limigitan kvanton da partoprenantoj, la limdato por aliĝi kaj pagi estas en la 25a de januaro aŭ kiam la grupoj pleniĝos.

Ĉu vi havas dubojn, demandojn? Skribu al estraro@esperanto-mexico.org aŭ sendu whats app mesaĝon al +52 5514753963.

Ĝis do tre baldaŭ!

* Organizas: Meksika Esperanto Federacio.

Categorías

Kurso de Esperanto por komencintoj, survoje al KER-ekzameno!

Kurso de Esperanto por komencintoj

Por daŭrigi la laboron komencita de internaciaj esperantaj asocioj, UEA-TEJO-KEL, kaj kun la celo apogi meksikanojn daŭrigi la lernadon de Esperanto kaj integri sin al la movado, Meksika Esperanto Federacio (MEF) invitas vin aliĝi al virtuala kurso, kiu helpos la partoprenantojn plifirmigi konojn pri la lingvo, tiel ke je la fino oni havos la eblon aliĝi kaj trapasi KER-ekzamenon en la nivelo B1, okazonta en Meksiko fine de novembro.

Ni havos du grupojn kun limigita kvanto da gelernantoj.

Grupo 1:

De la 24an de septembro ĝis la 26a de novembro 2020.

Lunde kaj ĵaude inter la 18a kaj 19ah.

Grupo 2:

De la 25an de septembro ĝis la 27a de novembro 2020.

Merkrede kaj vendrede inter la 17a kaj 18ah.

Daŭrigo de la kurso: 19horojn, dufoje semajne dum du monatoj.

Homoj, kiuj partoprenos almenaŭ en 75% de la klasoj ricevos atestilon kadre de MEF.

Kotizo por partopreni en la kurso estas 250.00 meksikaj pesoj kaj tio inkluzivos;

a) virtualan kurson kaj

b) membrecon al Meksika Esperanto Federacio por la jaro 2021.

Se en la momento de la kunvoko al kurso, vi jam estas membro de MEF por 2021, via kursaliĝo kostos nur 100 meksikajn pesojn.

Aliĝilon vi trovos ĉe la sekva ligo, kie estas informoj pri kiel vi povos pagi vian kotizon: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzNi2-ghc3DhyxVCAjuFVgJeCYIIe54wCuoMr7gLVq448hQ/viewform?fbclid=IwAR1aeyQfyTgF_onSsZ-Z7eWw5HIDKglMDRQVxjhpEcS9JoNoGK02U_4B-Do

Ĉu duboj, demandoj? Skribu al estraro@esperanto-mexico.org

Bv. atenti ke speciale estos bonvenaj tiuj homoj, kiuj ĵus finis la kurson organizita de  UEA-TEJO-KEL, tamen ni ĝoje ankaŭ akceptos meksikanojn, kiuj havas bezonatan nivelon (A2-B1) sendepende de kiel ili lernis Esperanton.

Do, rapidiĝu! La limdato por plenigi aliĝilon kaj pagi kotizon estas marde, la 22an de septembro.

* Organizas: Meksika Esperanto Federacio.

Categorías

Kurso de Esperanto por komencantoj en CDMX,12an de januaro

Feliĉan 2019!!! Kaj ĉar ni volas komenci aktive la jaron, ni invitas interesitojn kaj komencantojn lerni la internacian lingvon “Esperanto” en amikema etoso.

La unua klaso estos en la venonta sabato, la 12an de januaro inter la 10a kaj 12ah. ĉe la biblioteko “Vasconcelos”, kiu troviĝas en:

Mosqueta, Eje 1 Nte, s/n

Buenavista.

Gvidos la kurson Guadalupe Vega kaj Carlos Velazquillo.

La daŭrigo de la kurso dependos de la intereso kaj partopreno de la homoj. La aktiveco estos senpaga sed por pliefikigi la lernadon, ni petos la homojn integriĝi al la movado aliĝante al Meksika Esperanto Federacio, legu pli pri la afero en la sekva ligo: http://www.esperanto-mexico.org/eo/membreco

Vian membrecon vi povas pagi sekve:

- HSBC, konto: 6284087436

Je la nomo de Morayma Martínez Mateos, kasistino de MEF

Clabe: 021180062840874362

- En OXXO, kartonumero: 4213 1660 5669 1128

- Kontante al gvidanto de la kurso.

Nepras konfirmi ĉeeston, skribu al estraro@esperanto-mexico.org por fari tion.

Invitu viajn amikojn kaj konatulojn partopreni la kurson kaj ekkoni la mondon pere de tiu ĉi internacia komunikilo!

 

 

Categorías

La kurso Esperanto por hispanparolantoj jam disponeblas ĉe Duolingo*

Post longa atendado, ni ĝojas informi vin ke la kurso en duolingoesperanto por hispanparolantoj” estis lanĉita hodiaŭ.

Kvankam preskaŭ 18 mil homoj petis ke oni informu ilin pri la disponebleco de la kurso, ni esperas ankoraŭ ke tagon post tago la kvanto da lernantoj rapidege plialtiĝu.

Lucas, Mallely, Alex, Enric, Soraya, Pablo kaj Chuck, kunlaborantoj de la kurso, esperas plibonigi ĝin laŭbezone. Dume ni petas vin, kara parolanto de la internacia lingvo, informi al viaj konatuloj la bonan novaĵon. Vi povas sendi la mesaĝon en la hispana aŭ peti ilin viziti la sekvan ligon, kie troviĝas ĉiujn necesajn informojn: http://www.esperanto-mexico.org/es/el-curso-del-idioma-esperanto-para-hispanohablantes-ya-está-disponible-en-duolingo

La kurso mem troviĝas jene https://www.duolingo.com/course/eo/es/aprende-esperanto-en-línea

Kaj la grupo en Facebook nomata “Comunidad Esperanto Duolingo” estas ĉe: https://web.facebook.com/groups/1711812765736878/

Dankon pro via kunlaboro!

* Verkita de Mallely Martínez.

Categorías

Lernu la Esperantan himnon "La espero"

Ekzistas la eblo lerni la Esperantan himnon nomata “la Espero” en kurseto, kiun donos Guadalupe Vega en la Esperanta Domo.

Kiam? Dum la sekvaj ok sabatoj: 10an, 17an, 24an de septembro, la 1an, 8an, 15an, 22an kaj 29an de oktobro inter la 11a kaj 13a h.

Kiom: $100.00 (cent meksikaj pesoj) por ĉiu klaso, tamen unu sufiĉus por lerni ĝin, tio signifas ke la homoj povus elekti inter la eblaj datoj por partopreni. Se vi ne sukcesis parkerigi ĝin en unu klaso aŭ vi tiom ŝatis la aferon, kompreneble vi povas ĉeesti plurajn sabatojn.

Tiuj, kiuj lernos la himnon parkere, ricevos atestilon.

Por havi pli da informoj, bv.skribi al festomek2013@esperanto-mexico.org

Integriĝu al nia teamo kaj sciu pli pri la esperanta kulturo pere de tiu grandioza verkaĵo de Zamenhof, poemo kiu iĝis la himno de Esperanto.

Categorías

Nova rekmetoda kurso de Esperanto senpage elŝuteblas*

Esperanto-kurso

La aplikaĵo por lerni Esperanton, kiun Internacia Esperanto-Instituto en Hago lanĉis, jam senpage elŝuteblas ĉe Google-butiko (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.esperanto) kaj estas trovebla ankaŭ ĉe pli simpla plusenda adreso: www.iei.nl/apo.htm. Ĝi estas bazita sur la tre konata Esperanto-kurso "Esperanto per rekta metodo" de Stano Marček.

Piet Buijnsters, la programisto, uzis por ĝi la tre trafajn kaj instruajn bildojn (desegnaĵojn) de Linda Marčekova el la kursolibro kaj kiam oni klakas au tuŝas la tekstojn de la kurso, oni tuj povas aŭdi la klaran prononcadon.

* Prenita de “Gazetaraj Komunikoj de UEA #614”.

Categorías

Lernu la himnon de Esperanto “la Espero”

Ekzistas la eblo lerni la Esperantan himnon “la Espero” en kurseto, kiun donos Guadalupe Vega en la Esperanta Domo.

Kiam? La sekvaj sabatoj: 23an, 30an de aŭgusto kaj 6an, 13an de septembro inter la 13a kaj 14a h.

Instruos: Guadalupe Vega

Tiuj, kiuj lernos la himnon parkere, ricevos atestilon.

Por havi pli da informoj, bv. skribi al festomek2013@esperanto-mexico.org

Integriĝu al nia teamo kaj sciu pli pri la esperanta kulturo.

Categorías

Kurso por “komencintoj” nivelo A2-B1 en Distrito Federal*

Buso meksikurbo

Por vi, kiu jam havas bazajn konojn de Esperanto sed volas plibonigi ilin, ni invitas vin partopreni tiun ĉi kurson, kiu celas ĉefe helpi la homojn havi pli da memfido en la parolado kaj tiel uzi pli efike la lingvon, ekzemple dum la 13a Meksika Esperanto-Kongreso, kiu okazos venontan novembron.

Dato: de la 17a de septiembro ĝis la 29a de novembro

Horaro: Mardojn inter la 17ª kaj 20a hr.

Instruejo: Espacio de Arte y Cultura Alebrije

Kosto $1200.00 (mil ducent meksikajn pesojn)

La kurso inkluzivas:

  • Ĉeestantajn klasojn,
  • atestilon pro partopreno.

Estos rabato je $200.00 por tiuj, kiuj pagos plej malfrue la 16a de septembro.

Se vi interesiĝas bv. kontakti al Gabriel Jiménez, voku al poŝtelefono 5523256667 aŭ skribu al gaboremi.joss@gmail.com

* Sur la foto ni vidas buson, kiu iras al Esperanto-strato en Varsovio, vi ankau havas la eblon preni buson, kiu kondukos vin al Esperantujo per la helpo de lernado!

Categorías

Kurso en Tecámac, nivelo B1 laŭ KER, komenciĝos la 22an de januaro

Vi, kiu jam havas bazajn konojn pri la Internacia Lingvo kaj volas plibonigi ilin, partoprenu en la E-kurso, nivelo B1 laŭ KER, kiu ekos marde la 22an de januaro.

Kiam: ĉiujn mardojn de la 19a ĝis la 21a h.

Kie: en la subsidejo de MEF, kiu troviĝas en Tecámac, Estado de México.

Daŭro: 28 horojn.

Instruisto: Mallely Martínez M., prez. de MEF

Pro praktikaj kialoj ni ne akceptos pli ol 8 gelernantojn.

Por pli da informoj, bv. skribi al tecamac@esperanto-mexico.org aŭ voku al poŝtelefono (044) 5514753963

Categorías