La 10an de decembro estos speciala KER-ekzamensesio en Meksiko

Meksika Esperanto Federacio ege ĝojas havi la bonŝancon jam la 4an fojon okazigi en Meksiko novan KER-ekzamensesion kaj doni la eblon al la naciaj loĝantoj prepari sin, plibonigi sian lingvan nivelon, fari tian ekzamenon kaj akiri atestilon.

Ĉijare, je la 10a de decembro okazos speciala KER ekzamensesio en Tecámac, Estado de México, kial speciala? Ĉar en pasintaj jaroj ni partoprenis kiel plia lando en la tutmondaj sesioj sed nun estas aparta sesio por ni. Do ni ĉiuj devas sukcesigi ĝin por eble havi estontece denove tiun ŝancon.

Kiel en antauaj okazoj homoj povos fari ne nur la skriban parton sed ankaŭ la parolan, do certe kelkaj meksikanoj akiros tiun internacian, oficialan, rekonan atestilon, kiun ili povos uzi por laboraj aŭ lernejaj kialoj.

Pro ĉio ĉi ni invitas la homojn partopreni, ne lasi tiun farendaĵon por la estonteco ĉar oni ne scias kiam la afero ripetiĝos kaj, kompreneble estas multe pli malmultekoste kaj komforte fari tiun ekzamenon ĉe la propra lando ol vojaĝi eksterlanden por fari ĝin. 

Se vi interesiĝas fari la KER skriban kaj/aŭ parolan ekzamenon, bv. skribi al estraro@esperanto-mexico.org aŭ faru mem vian aliĝon en la ligo: http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj kaj poste serĉu, je la dato 10a de decembro 2016, la urbon Tecámac

Ni publikigas kaj estonte publikigos ĉi tie informojn pri la sesio en Tecámac, Estado de México.

Gravaĵoj:

  • Se vi volus partopreni sed vi ne scias je kiu nivelo vi estas, bv. kontakti nin por sendi al vi modelajn testojn,

  • La finan limdaton por aliĝi en la menciita retpaĝo ni anoncos poste sed supozeble tio estos en oktobro 2016.

  • Legu atente la aliĝilon kaj skribu klare ĉiujn petitajn informojn,

  • vi mem devas elekti la nivelon, memoru ke eblas fari skriban kaj/aŭ parolan patojn je “B1”, “B2” aŭ “C1”, tamen ne eblas miksi la nivelojn,

  • se vi faros nur la skriban aŭ nur la parolan parton, en la aliĝilo sur la spaco “kotizo”, vi devas skribi 17 EUR por la nivelo B1, 19 EUR por B2 aŭ 21 EUR por C1,

  • se vi faros la kompleksan ekzamenon, tio estas, kaj la skriban kaj la parolan partojn, bv. skribi sur la spaco “kotizo”, 34 EUR por la nivelo B1, 38 EUR por B2 aŭ 42 EUR por C1,

  • en la parto: “pagebloj” post la indiko “alia” skribu: “Mi pagos per loka organizanto”.

Pri kotizoj*:

NIVELO
SKRIBA
PAROLA
KOMPLEKSA
B1
$650.00
$650.00
$1100.00
B2
$675.00
$675.00
$1150.00
C1
$700.00
$700.00
$1250.00

La kotizo estas en meksikaj pesoj kaj inkluzivas la aliĝon al la ekzameno, administrajn kostojn, akvon, teon, biskvitojn kaj manĝon de la 10a de decembro.

Bv. deponi la monon al la indikota konto kaj tuj informu nin pri tio aŭ transdonu la monon persone al la organizanto de la sesio.

Banko HSBC
Konto: 6210150191
Nome de Mallely Martínez Mateos
Clabe: 021180062101501918.

Konto ĉe UEA: mlly-y

  • La limdato por pagi estas je la 28a de oktobro 2016, kiu ĝis tiam ne pagis la kotizon, ŝia/lia aliĝo al la sesio nuliĝos.

  • Eblas mondonaci kaj tiel apogi personojn, kiuj deziras fari la ekzamenon sed ne povas pagi la tutan kotizon.

  • La kotizo ne redoneblas ĉar ni mem devas pagi al ĉefaj organizantoj.

Junuloj, malpli ol 30 jaroj, aktivaj membroj de MEF, kiuj faros C1 ekzamenon kaj sukcesos, ricevos 50% da stipendio de la ekzamena kotizo, redonebla post la publikigo de la rezultoj.

Dato kaj horaro de la sesio:

Sabate, la 10an de decembro 2016, je la 10a horo. Sed la kandidatoj devas esti ĉe la ekzamenejo je 9a h. por kontroli dokumentojn.

Daŭro de la skribaj ekzamenoj:

Por nivelo B1: 2 horoj.
Por nivelo B2: 3 horoj.
Por nivelo C1: 4 horoj.

Daŭro de la parolaj ekzamenoj:

Konfirmota daŭro, tamen la proksimuma daŭro estas 1horo en ĉiu nivelo sed oni devas konsideri ke depende de la kvanto da partoprenontoj, oni devos atendi vicon ĉar estas ero de ekzameno, en kiu ĉiu prezentas individue taskojn.

Adreso:

Unión Mz. 47, lt. 10
Sta. María Ajoloapan
Tecámac, México

Poŝtel: 5514753963

Se vi havas dubojn, bv. kontakti al Mallely Martínez M., prezidantino de MEF kaj organizanto de la sesio en Tecamac. Skribu al estraro&esperanto-mexico.org (ne forgesu anstataŭi @ kontraŭ &)

PARTOPRENU, KAPTU LA ŜANCON HAVI ATESTILON PRI VIAJ KONOJ DE ESPERANTO KAJ APOGU LA NACIAN KAJ INTERNACIAN MOVADON!!!!!

* La tekston ni verkis en la unuaj monatoj de la jaro kaj ni prenis la valuton de la eŭro rilate al la meksika peso tiam, en la kazo ke la eŭro tro altiĝu kiam la ekzameno alproksimiĝu, ni devas ŝanĝi la kotizojn. Dankon pro via komprenemo!

Categorías: