La 18an de decembro ni festos la Z-Tagon, Ĉefurbo de Meksiko*

Meksika Esperanto Federacio invitas ĉiujn esperanto-parolantojn kaj homojn, kiuj interesiĝas pri la lingvo al nia “Zamenhofa tago” aŭ “Tago de la Libro”, kiu okazos dimanĉe la 18an de decembro je la 12ah. en la “Esperanta Domo”, kiu troviĝas en San Pedro de los Pinos, Ĉefurbo de Meksiko.

Ni kontraktis manĝoservon por kune manĝi je la 14ah. Tio konsistos el:

- Du tipoj de trinkaĵoj, 1) farita per floro nomata “Jamaica” (hibiscus sabdariffa) kaj 2) farita per citrono.

- Rizo, fazeoloj, kokaĵo kun fungoj en krema saŭco, kokaĵo nomata “pibil”, terpomoj kun fromaĝo kaj kremo, kapsikopecoj kun kremo, tortilioj.

La kosto por ĉiu homo estos sekva:

Por aktivaj membroj de la asocio: $100.00 (cent meksikaj pesoj)

Por ne aktivaj membroj: $125.00 (cent dudek kvin meksikaj pesoj)

Kelnero atentos pri ni, do li ĝojus kaj dankemus pro ricevo de trinkmono, ne inkluzivata en la manĝokostoj.

Bv. konfirmi ĉeeston al informacion@esperanto-mexico.org por ricevi la ekzaktan adreson, ankaŭ vi devas antaŭpagi vian manĝon plej malfrue en la 10a de decembro, ĉar ni mem devas antaŭe pagi la servon. Se vi ne povas resti por la tagmanĝo, vi pagos $50.00 pro la kafoservo (kafo, teo, akvo kaj kuko) kiu estos ekde la komenco de la renkontiĝo.

Bv. deponi la monon al la konto de MEF: HSBC # 6284087436 nome de Morayma Martínez Mateos kaj sendu mesaĝon pri via pago.

Ni interŝanĝos esperantaĵojn! Partopreni en tiu ero estas libervola, vi povas aĉeti bonan kaj relative malmultekostan materialon en nia libroservo. Ni proponas ke la prezo de la interŝanĝaĵo estu inter $50.00 kaj $80.00.

Kompreneble kiel en ĉiu Zamenhofa tago, MEF havos por la partoprenantoj kaj por kelkaj aktivaj membroj loĝantaj eksterurbe kelkajn surprizojn.

Ni esperas renkonti plurajn el vi! Memoru ke estos bona okazo por (re)aliĝi al MEF por la jaro 2017. La jara kotizo dependas de en kiu kategorio vi troviĝas, iru al la sekva ligo por scii pli pri avantaĝoj kaj kotizoj http://www.esperanto-mexico.org/eo/membreco

La personoj, kiuj ne povas ĉeesti bv. pagi sian kotizon plej eble baldaŭ al la bankokonto menciita supre.

Feliĉan Zamenhofan Tagon!

Verkis: Mallely Martínez. Organizas: MEF kaj Guadalupe Vega.

Categorías: