La 51a Kongreso de ILEI okazos julie en Madrido, ĝuu duoblan eventon!

Ĉu vi estonte planas instrui Esperanton aŭ eble vi jam faris – faras? Ĉu vi instruas aliajn lingvojn kaj ŝatus interŝanĝi spertojn kun diversaj lingvoinstruistoj? Aŭ ĉu vi estas E-aktivulo kaj ŝatus gvidi kurson? Do tiu ĉi evento estas grava por vi.

La 51a Kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) okazos ĉisomere en la bela urbo, Madrid, Hispanio sed tiu evento estos ĉifoje ankoraŭ pli speciala ĉar samtempe oni havos la eblon partopreni en la hispana kongreso kaj tiel koni kaj ĝui ankaŭ la tiean movadon.

La ĝenerala temo estos: “La kultura heredaĵo de Esperanto”, kiel kutime la kongresanoj povos ĝui riĉan programon: prelegojn, atelierojn, ekspoziciojn, kursojn, instruistan trejnadon, distrajn kaj turismajn erojn, ktp.

La ILEI kongreso mem estos inter la 21a kaj 28a de julio, tamen vi povas alveni unu tagon antaŭe por ĉeesti ekde la komenciĝo de la hispana kongreso.

Pliajn detalajn informojn kiel loĝeblecojn, kotizojn, aliĝilon, programon ktp. vi trovos ĉe: http://www.ilei.info/agado/konferencoj.php

Por ekscii diversajn, freŝajn novaĵojn, aliĝu al la grupo de Facebook de la evento, kiu troviĝas en: https://www.facebook.com/groups/ILEI.Kongresoj/about/

Bonvenon al la ILEI kongreso kaj al la instruistaro de Esperanto!