La 7ª semajnfina Esperanta renkontiĝo estis sukcesplena kaj ripetinda*

Post 5 monatoj da paŭzo okazis denove en Meksiko semajnfina renkontiĝo dum la lastaj 2ª kaj 3ª de aprilo, tiu ĉi 7a, kiel ĉiuj pasintaj, estis sukcesplena ne nur ĉar Querétaro troviĝas en strategia loko de la lando sed ankaŭ pro la konstanta aktiveco de la lokaj Esperantistoj.

Ĉio estis aranĝita antaŭ la komenciĝo, partoprenis homoj de Celaya, Distrito Federal, Morelia, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, San Juan del Río, Tecámac kaj Tequisquiapan. La programon ni ne sekvis kiel publikite ĉar jam ekde la komenco pluraj homoj malsatis kaj post la rigardo de la bona manĝo, la bruo de niaj stomakoj ne permesis aŭskulti ion alian, do… ni decidis obei kaj manĝi analizante ke poste tio ebligus kapti la tutan atenton por la sekvaj aktivecoj.

Post manĝo kaj babilado inter la homoj, la 3 ĉeestantaj estraranoj de MEF: Mallely, Daniel kaj David, prezentis sin kaj kore gratulis la EsperetaraN kluboN pro la kunorganizado de la evento. Ĉar estis pluraj, kiuj ne konis inter si, ni petis la partoprenantojn prezenti sin ankaŭ.

Surprizo estis ke dum tio okazis, alvenis ĵurnalisto kiu eksciis pri nia renkontiĝo kaj volis fari intervjuon kaj fotojn por publiki artikolon en loka ĵurnalo nomata “Ketzaltkoatl”. Inviti lin estis ideo de Mónica, loka aktivulino kiu saĝe agis ĉar tiel la evento ne estos nure por esperantistoj sed ankaŭ por ekstera publiko kaj eblaj estontaj parolantoj de la internacia lingvo.
Alvenis la momento por la prezento de loka grupo nomata “ESPERETARO” kiu ĝoje parolis al ni pri siaj projektoj kiel la plano instrui Esperanton ne nur en la Universitato Aŭtonoma de Querétaro sed en aliaj institucioj kiel kulturdomoj, ankaŭ informis ke ili atendas respondon de Radio Querétaro, al kiu ili petis spacon por havi elsendojn pri la Internacia Lingvo dum 3 monatoj. Ili ankaŭ anoncis ke ili havas novan retpaĝon kun la celo informi pri siaj aktivecoj kaj interŝanĝi spertojn, informojn kun aliaj naciaj kluboj aŭ esperantistoj naciaj kaj internaciaj, la adreso estas http://www.esperetaro.verku.com//
Vizitu ĝin!

Kiel sekve ni ludis kun la celo pli lerni kaj uzi niajn esperantajn konojn. Mallely kaj Martin kunportis ludojn kaj proponis fari du teamojn laŭ la esperanta nivelo; ĉiu elektis ĉu iri al la tablo por komencantoj aŭ komencintoj. Sur la unua estis ĉefe ludoj por lerni novajn vortojn kaj en la dua la ludo konsistis fari iom komplikajn frazojn.

Post tiom da koncentriĝo, niaj cerboj bezonis novajn energiojn kaj tion rimarkis Carlos Hernández pro tio li kunportis ujon kun gelatenaĵo, kiujn preparis lian patrinon. Bongustaj kaj belegaj ili estis eĉ ni rezistis manĝi ilin ĉar ene estis kelkaj verdaj steloj kaj ni ne volis detrui tiun arton sed denove havis pli da povo la stomako ol la koro.

Kun verdaj steloj en la stomako, la estraro de MEF proponis sekvi la programon, nun estis la momento por informi la aŭskultantojn pri la venonta XIa Meksika Esperanto Kongreso okazonta inter la 16a kaj 18a de septembro en Guadalajara, Jalisco, kies ĉefa temo estas: “La instruado de Esperanto en Meksiko: malfacilaĵoj, defioj kaj proponoj”. Atendu la baldaŭajn publikotajn informojn pri tio en la retpaĝo de MEF. Je la fino de tiu prezento, Mallely proponis al Esperetaro pripensi la organizadon de la nacia kongreso por 2012, tiam kiam la membroj povus elekti novan MEF-estraron.

Kiel kutime dimanĉo estis por turisma promenaĵo. Sergio Romero estis la ĉiĉerono, li kune kun aliaj klubanoj akompanis la eksterkeretanojn koni kaj ĝui la belajn turismaĵojn de la urbo, kompreneble la ĉiĉeronado estis komplete en Esperanto.

La renkontiĝo finiĝis proksimume je la 2a, la partoprenantoj feliĉe adiaŭis unu la aliajn kaj dankis la organizantojn pro la ripetinda sperto esperante renkonti sin baldaŭ eble tie aŭ ie... bona ebleco estus en la kongreso en Guadalajara kie estas ankaŭ bela, juna kaj laborema Esperanta grupo.

* Verkita de Mallely Martínez

Categorías: