Ligiloj

Parolu Mondo

En la paĝo de “Parolu Mondo” vi trovos interesan radio-programon kaj videojn pri diversaj novaĵoj en Esperantujo. Iru al la sekva ligo kaj konu “Parolu Mondo”

Retejo de la Amerika Komisiono

Ameriko.org estas la enirpordo de Esperanto en Ameriko. En la retejo vi trovos informojn pri la amerika Esperanta movado kaj pri la Amerika Komisiono de UEA. Enestas raportoj pri diversaj agadoj, informoj pri la unuopaj landaj movadoj kaj renkontiĝoj. En la parto pri la Amerika Komisiono oni detale informas pri la celoj de la komisiono. La Amerika Komisiono estis starigita de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en 1994, dum la 79-a Universala Kongreso de Esperanto, en Seulo, por prizorgi la E-movadon en amerikaj landoj. Ĝi intensigas la kunlaboron inter la landaj movadoj en Ameriko kaj dediĉas specialan atenton al grupoj kaj izoluloj en landoj kie ankoraŭ ne ekzistas memstara movado. Grava celo estas varbi donacojn por la Amerika Fondaĵo.

La Esperanto-Gazetaro

Gazetejo.org vere estas interesega retejo. Tie vi trovas amason da diversaj gazetoj de la Esperanto-Gazetaro. Momente en la tuta retejo enestas pli ol 1350 diversaj gazetoj el la nuna tempo kaj ankaŭ historiaj gazetoj. La granda avantaĝo estas ke vi povas elŝuti multajn gazetojn en pdf-formato kaj legi ilin hejme.

Radio Verda

Radio en Esperanto jam ekzistas dum tre longe tempo. Komence tamen ĝenerale estis ŝtataj stacioj kiuj produktis Esperanto-elsendojn. Oni elsendis kurtonde au mezonde. La kvalito kelkfoje ne estis tre bone. Nun pli kaj pli estas privataj stacioj elsendas en Esperanto. Inter ili estas Radio Verda. Arono kaj Karlina el Vankuvero (Kanado) produktas Esperanto-radion. La podkastaj elsendoj havas ege bonan kvaliton kaj ili estas ege interesaj. Starigite en 1998, Radio Verda estas pionira sendependa produktejo de interreta aŭda programaro disponata senpage per TTT. La sonmagazinoj aŭdeblas per tujaŭskultilo, per rekta elŝuto aŭ abone laŭ podkasta formato.

 

Retejo de la Universala Esperanto Asocio (UEA)

La Universala Esperanto Asocio estas la plej grava kaj granda organizo de esperanto-parolantoj monde, ĝi havas milojn da individuaj membroj en pli ol cent landoj, inter ili Meksiko.
La UEA havas ĉefe kvar celojn;* 1) disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto, 2) agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon, 3) plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraŭ diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo kaj 4) kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.
La Meksika Esperanto Federacio invitas vin individue aliĝi al la Universala Esperanto Asocio kaj kontribui al la evoluo de Esperanto en Afriko, Ameriko, Azio, Eŭropo kaj Oceanio. Tra MEF vi povas pagi vian membrecon al la UEA, por havi pli da informoj skribu al informacion@esperanto-mexico.org
*Fonto: retpaĝo de UEA

Paĝo de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)

La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. Ĝi havas operaciajn rilatojn kun Unesko kaj estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio. ILEI havas sekciojn en pli ol 30 landoj kaj membrojn en pli ol 45. Fariĝu esperanta instruist(in)o kaj alproksimiĝu al ILEI!
 

Subscribe to Ligiloj