Logosigno de Unesko por Zamenhof-Jaro 2017

En la 38a konferenco de UNESKO okazinta novembre 2015, oni decidis ke sub ĝia aŭspicio, oni solenu la 100an datrevenon de la morto  de L. Zamenhof, kreinto de la internacia lingvo Esperanto.

Do ni ĝojas prezenti al vi la logosignon, esperante, de tiu grava datreveno. Kaze ke kluboj au individuaj aktivuloj shatus okazigi ion ligita al tiu solenado oni povas utiligi la logoon.

Dankon pro la eventuala kunlaboro kaj disvastigo de la afero!

Categorías: